Vizsgálat a korai életévekben
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakértői Bizottságban

Hogyan indul a korai fejlesztés, oktatás és gondozás a pedagógiai szakszolgálatnál

Szolnok, Aradi utca 20.
Általános főigazgató helyettes, bizottságvezető: Barnáné Pintér Gizella
Telefon: 56/515-260
Fax: 56/515-261
E-mail:

2017. január 1-jétől, a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet módosításával lehetővé vált, hogy a tizennyolc hónapnál fiatalabb gyermekek számára, szakorvosi vélemény és javaslat alapján a járási és megyei szakértői bizottság egyaránt szakértői véleményt készítsen, a korai fejlesztés megkezdésére tett javaslattal.

A rendelet 4. § (2a) alapján a szakértői bizottság a tizennyolc hónapnál fiatalabb gyermek esetében szakértői véleményét a gyermek külön vizsgálata nélkül, a neonatológia, csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat, audiológia, szemész, ortopédia és traumatológia, gyermek- és ifjúságpszichiátria, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció csecsemő- és gyermekgyógyászat szakterületen, illetve gyermek-neurológia szakorvos által felállított diagnosztikai vélemény és terápiás javaslat alapján is elkészítheti.

A korai fejlesztést a járási vagy megyei szakértői bizottságnál, a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 1. sz. mellékletén kezdeményezheti a szülő, mellékelve a szakorvosi leletet, zárójelentést. Ha nem a szülő kezdeményezi, a szülő egyetértésével történik.

A kérelem beérkezését követően az orvosi dokumentumokat, leletet, zárójelentést áttekinti a szakmai team. Amennyiben azok tartalma azt lehetővé teszi, soron kívül, külön vizsgálat nélkül készül a szakértői vélemény, a minél korábbi ellátáshoz jutás elősegítése érdekében. A szakértői vélemény tartalmazza a korai fejlesztés megkezdésére tett javaslatot, annak időkeretét, az ellátást nyújtó szakembert, valamint az ellátás helyszínét. A korai fejlesztésre tett javaslat nem jelenti egyértelműen a sajátos nevelési igény fennállását.

A korai fejlesztés megkezdését követően az ellátást nyújtó szakember nyomon követi a gyermek állapotát, szükség esetén módosításra tesz javaslatot az óraszámra, ellátás típusára vonatkozóan.

Ha a korai fejlesztés hatására a gyermek fejlettségi szintje életkori szintű, vagy fejlődése még egy év után is elmaradást mutat, a gyermek állapotát minden esetben a megyei szakértői bizottság vizsgálja felül, az ellátás befejezésének vagy folytatásának meghatározása céljából.

A korai fejlesztés igénybevételéhez a szakértői véleményt kiállító szakértői bizottságnál (járási, megyei) utazási utalvány igényelhető.

A Megyei Szakértői Bizottság az úgynevezett „korais” vizsgálatait 0-5 év között végzi. A vizsgálat a szülő kérésére, illetve egyetértésével indul, s annak megkezdéséhez a szülő jelenléte szükséges. A vizsgálat szakorvosi, házi gyermekorvosi, védőnői, vagy gyermekvédelmi javaslatra is indítható.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A vizsgálat átfogó, komplex, melyben a gyermek addigi élettörténetének megismerése, a probléma hátterének kiderítése az első lépés. A vizsgálatban közreműködhet gyermekneurológus/gyermekpszichiáter, konduktor/szomatopedagógia szakos gyógypedagógus/logopédus, tanácsadó szakpszichológus.
Az anamnézist a szülők kikérdezése alapján vesszük fel, információt szerzünk a gyermek egészségügyi állapotáról, eddigi kezeléseiről, műtéteiről, gyógykezeléseiről, esetleges gyógyszereléséről.
Mindezek alapján megfigyeljük spontán helyzetben a gyermek mozgását, játéktevékenységét, reakcióit, az anyával való kapcsolatát, érzékszervi működéseit, érdeklődését, spontán hely- és helyzetváltoztatását, figyelmét, idegenekkel való kapcsolatfelvételét.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A konduktív/szomatopedagógiai vizsgálat játékos formában, a gyermek életkorának megfelelő motivációval történik. Vizsgáljuk a gyermek mozgásállapotát, nagymozgásainak kivitelezését a talajon (fordulások, felülés, lefekvés, körbefordulás, kúszás, mászás), felállás, megállás, járás módját, a testhelyzetet, deformitásokat, az izomtónus eloszlását, az egyensúlyt. Vizsgálatainkat különböző eszközök segítik: kisszékek, zsámolyok, emelkedők, labdák, karikák, pálcák. Megfigyeljük a manipulációt, a kézhasználatot, az ujjak és a csukló helyzetét. Folyamatosan vizsgáljuk a fej helyzetét, a gyermek mennyi ideig képes megtartani emelt helyzetben, illetve képes-e tárgy után fordítani. Megfigyeljük az eszközökkel való tevékenységét, nyúl-e tárgy után, megfogja-e, illetve képes-e megfelelően használni az adott eszközt. Megfigyeljük a gyermek motiválhatóságát és az együttműködési hajlandóságát. Fontos szempontunk az önellátás szintjének megismerése, a kommunikáció megfigyelése, egyszerű utasítások megértésének, teljesítésének szintje.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A pszichológiai vizsgálat alkalmával is a fenti területek hangsúlyával történik a megfigyelés, fejlődési skálák felvételével, valamint a gyermekkel kialakított közös manipulációs tevékenységek által, a szülővel folytatott beszélgetés alapján.
Speciális vizsgálati szempontok alapján alátámasztjuk, vagy kizárjuk a fejlődési elmaradás tényét. Az eredmények összegzését követő javaslatainkról a szülőket tájékoztatjuk. A vizsgálatot követően írásos vizsgálati vélemény kerül átadásra, melyben rögzítjük a korai fejlesztéssel kapcsolatos javaslatainkat a fejlesztés helyszínére és módjára vonatkozóan (konkrét intézmény nevének és címének kijelölésével, a terápia jellegének és óraszámának, valamint az ellátó szakember végzettségének meghatározásával.)
Kapcsolatok:
– Hetényi Géza Kórház Újszülött Osztály, PIC
– Hetényi Géza Kórház gyermek-szakorvosok
– megyei gyermekorvosok, védőnők
– megyei GYEJÓ-k
– JNSZMPSZ Gyermekvédelmi Közont
– Debrecen Szivárvány Fejlesztő Központ
– Budapest Gézengúz Alapítvány
– Budapest Down Alapítvány

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat
Jászberényi Tagintézményének korai fejlesztő munkája

5100 Jászberény, Nagytemplom út 1.
mb. Tagintézmény-igazgató: Bartusné Major Ágnes
Telefon/fax: 57/412-056
E-mail:

2017. január 1-jétől, a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet módosításával lehetővé vált, hogy a tizennyolc hónapnál fiatalabb gyermekek számára, szakorvosi vélemény és javaslat alapján a járási és megyei szakértői bizottság egyaránt szakértői véleményt készítsen, a korai fejlesztés megkezdésére tett javaslattal.

A rendelet 4. § (2a) alapján a szakértői bizottság a tizennyolc hónapnál fiatalabb gyermek esetében szakértői véleményét a gyermek külön vizsgálata nélkül, a neonatológia, csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat, audiológia, szemész, ortopédia és traumatológia, gyermek- és ifjúságpszichiátria, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció csecsemő- és gyermekgyógyászat szakterületen, illetve gyermek-neurológia szakorvos által felállított diagnosztikai vélemény és terápiás javaslat alapján is elkészítheti.

A korai fejlesztést a járási vagy megyei szakértői bizottságnál, a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 1. sz. mellékletén kezdeményezheti a szülő, mellékelve a szakorvosi leletet, zárójelentést. Ha nem a szülő kezdeményezi, a szülő egyetértésével történik.

A kérelem beérkezését követően az orvosi dokumentumokat, leletet, zárójelentést áttekinti a szakmai team. Amennyiben azok tartalma azt lehetővé teszi, soron kívül, külön vizsgálat nélkül készül a szakértői vélemény, a minél korábbi ellátáshoz jutás elősegítése érdekében. A szakértői vélemény tartalmazza a korai fejlesztés megkezdésére tett javaslatot, annak időkeretét, az ellátást nyújtó szakembert, valamint az ellátás helyszínét. A korai fejlesztésre tett javaslat nem jelenti egyértelműen a sajátos nevelési igény fennállását.

A korai fejlesztés megkezdését követően az ellátást nyújtó szakember nyomon követi a gyermek állapotát, szükség esetén módosításra tesz javaslatot az óraszámra, ellátás típusára vonatkozóan.

Ha a korai fejlesztés hatására a gyermek fejlettségi szintje életkori szintű, vagy fejlődése még egy év után is elmaradást mutat, a gyermek állapotát minden esetben a megyei szakértői bizottság vizsgálja felül, az ellátás befejezésének vagy folytatásának meghatározása céljából.

A korai fejlesztés igénybevételéhez a szakértői véleményt kiállító szakértői bizottságnál (járási, megyei) utazási utalvány igényelhető.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézményében 2013 szeptembere óta történik gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás. A Jászberényi Tagintézmény Jászberény járás (Jászágó, Jászberény, Jászboldogháza, Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru, Jászjákóhalma, Jásztelek) településein élő, korai fejlesztésre vonatkozó javaslattal rendelkező gyermekek és családjaik részére biztosít ellátást. A korai fejlesztés ambuláns formában történik a tagintézményben. A fejlesztés tartalmát, heti órakeretét, szervezési kereteit (egyéni és/vagy kiscsoportos fejlesztés), az ellátást végző szakember kompetenciáját az ellátásra javaslatot tevő szakértői bizottság szakértői véleménye határozza meg.
20160308_0859131
A korai fejlesztés minden esetben a szülők bevonásával történik, a kapcsolattartás rendszeres és folyamatos: a korai fejlesztés családközpontú gondoskodás, komplex személyiségfejlesztő program.
Gyógypedagógiai tanácsadásban, korai fejlesztésben, oktatásban és gondozásban a Jászberényi Tagintézmény szervezésében jelenleg 8 kisgyermek és családja részesül. Az ellátást a tagintézményben egy főállású tanulásban akadályozottak – hallássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógus, továbbá megbízási szerződés keretében egy fő konduktor és egy fő TSMT terapeuta végzi.
DSC02050
Amennyiben felmerül annak a lehetősége illetve szükségessége, hogy a gyermek korai fejlesztésben részesüljön, de még nem rendelkezik a szakértői bizottság korai fejlesztésre vonatkozó szakértői véleményével, javaslatával, úgy nevelési tanácsadás keretén belül már megtörténhet a gyógypedagógussal, pszichológussal történő kapcsolatfelvétel, az első találkozás, az állapot megismerés, a szakértői bizottság vizsgálatáig a rendszeres tanácsadás.
A korai fejlesztéshez kapcsolódóan az szakértői bizottságokkal, a védőnői szolgálattal való együttműködés folyamatos. 2014 februárjában a járási védőnők munkaértekezletén, majd 2014 májusában a Jászfényszarun megrendezett „Születés hete” programsorozat keretében –meghívott vendégként – a korai fejlesztés jelentőségéről tartott a tagintézmény munkatársa előadást.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat
Jászapáti Tagintézményének korai fejlesztő munkája

Cím: 5130 Jászapáti, Hősök tere 9. I. emelet
mb. Tagintézmény-igazgató helyettes, telephelyvezető: Koczka Csabáné
Telefon/: 0630/924-8237
E-mail: pedszakszolg.apati@gmail.com

2017. január 1-jétől, a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet módosításával lehetővé vált, hogy a tizennyolc hónapnál fiatalabb gyermekek számára, szakorvosi vélemény és javaslat alapján a járási és megyei szakértői bizottság egyaránt szakértői véleményt készítsen, a korai fejlesztés megkezdésére tett javaslattal.

A rendelet 4. § (2a) alapján a szakértői bizottság a tizennyolc hónapnál fiatalabb gyermek esetében szakértői véleményét a gyermek külön vizsgálata nélkül, a neonatológia, csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat, audiológia, szemész, ortopédia és traumatológia, gyermek- és ifjúságpszichiátria, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció csecsemő- és gyermekgyógyászat szakterületen, illetve gyermek-neurológia szakorvos által felállított diagnosztikai vélemény és terápiás javaslat alapján is elkészítheti.

A korai fejlesztést a járási vagy megyei szakértői bizottságnál, a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 1. sz. mellékletén kezdeményezheti a szülő, mellékelve a szakorvosi leletet, zárójelentést. Ha nem a szülő kezdeményezi, a szülő egyetértésével történik.

A kérelem beérkezését követően az orvosi dokumentumokat, leletet, zárójelentést áttekinti a szakmai team. Amennyiben azok tartalma azt lehetővé teszi, soron kívül, külön vizsgálat nélkül készül a szakértői vélemény, a minél korábbi ellátáshoz jutás elősegítése érdekében. A szakértői vélemény tartalmazza a korai fejlesztés megkezdésére tett javaslatot, annak időkeretét, az ellátást nyújtó szakembert, valamint az ellátás helyszínét. A korai fejlesztésre tett javaslat nem jelenti egyértelműen a sajátos nevelési igény fennállását.

A korai fejlesztés megkezdését követően az ellátást nyújtó szakember nyomon követi a gyermek állapotát, szükség esetén módosításra tesz javaslatot az óraszámra, ellátás típusára vonatkozóan.

Ha a korai fejlesztés hatására a gyermek fejlettségi szintje életkori szintű, vagy fejlődése még egy év után is elmaradást mutat, a gyermek állapotát minden esetben a megyei szakértői bizottság vizsgálja felül, az ellátás befejezésének vagy folytatásának meghatározása céljából.

A korai fejlesztés igénybevételéhez a szakértői véleményt kiállító szakértői bizottságnál (járási, megyei) utazási utalvány igényelhető.

A Jászapáti Tagintézmény jelenleg hat kisgyermek ellátását biztosítja korai fejlesztés terén, ebből öten az intézményünkben, egy gyermek pedig az otthonában részesül fejlesztésben.
A gyermekek ellátásában tiflopedagógus (1fő, Jászberényi Tagintézményből), szomatopedagógus (1fő, megbízással), tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus (1 fő, Jászapáti Telephelyen főállásban) és konduktor (1 fő, megbízással) végzettségű szakemberek vesznek részt.
IMG_09051
2016 januárjától heti egy órában szülői konzultációt, tanácsadást biztosít a főállású gyógypedagógus kolléga az érdeklődő szülők számára.
Ellátási körzetünkben a gyermekek többnyire a helyi (Jászapáti) bölcsődében részesülnek nevelésben, így a korai fejlesztés megvalósítása érdekében a korai fejlesztés előtti, illetve a fejlesztés közbeni hatékony szakmai együttműködést fontosnak tartjuk. Ennek példája, hogy a Bölcsőde és a Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény vezetőjét szakmai konzultációra hívtuk meg 2016. február 17-én. A Bölcsőde (intézményegység) vezetője többnyire már akkor felveszi a kapcsolatot intézményünkkel, amikor elküldik a vizsgálati kérelmet a JNSZ Megyei Szakértői Bizottsághoz. Igyekszünk szakmai tanácsokkal segíteni a munkájukat és a visszajelzés is rendszeres egy-egy korai fejlesztésben részesülő gyermek kapcsán.

IMG_0917

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat
Karcagi Tagintézményének korai fejlesztő munkája

Cím: 5300 Karcag, Kisújszállási út 45.
Tagintézmény igazgató: Zsoldos Erzsébet
Telefon: 59/300-262
e-mail: szakszolgkarcag@gmail.com

2017. január 1-jétől, a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet módosításával lehetővé vált, hogy a tizennyolc hónapnál fiatalabb gyermekek számára, szakorvosi vélemény és javaslat alapján a járási és megyei szakértői bizottság egyaránt szakértői véleményt készítsen, a korai fejlesztés megkezdésére tett javaslattal.

A rendelet 4. § (2a) alapján a szakértői bizottság a tizennyolc hónapnál fiatalabb gyermek esetében szakértői véleményét a gyermek külön vizsgálata nélkül, a neonatológia, csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat, audiológia, szemész, ortopédia és traumatológia, gyermek- és ifjúságpszichiátria, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció csecsemő- és gyermekgyógyászat szakterületen, illetve gyermek-neurológia szakorvos által felállított diagnosztikai vélemény és terápiás javaslat alapján is elkészítheti.

A korai fejlesztést a járási vagy megyei szakértői bizottságnál, a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 1. sz. mellékletén kezdeményezheti a szülő, mellékelve a szakorvosi leletet, zárójelentést. Ha nem a szülő kezdeményezi, a szülő egyetértésével történik.

A kérelem beérkezését követően az orvosi dokumentumokat, leletet, zárójelentést áttekinti a szakmai team. Amennyiben azok tartalma azt lehetővé teszi, soron kívül, külön vizsgálat nélkül készül a szakértői vélemény, a minél korábbi ellátáshoz jutás elősegítése érdekében. A szakértői vélemény tartalmazza a korai fejlesztés megkezdésére tett javaslatot, annak időkeretét, az ellátást nyújtó szakembert, valamint az ellátás helyszínét. A korai fejlesztésre tett javaslat nem jelenti egyértelműen a sajátos nevelési igény fennállását.

A korai fejlesztés megkezdését követően az ellátást nyújtó szakember nyomon követi a gyermek állapotát, szükség esetén módosításra tesz javaslatot az óraszámra, ellátás típusára vonatkozóan.

Ha a korai fejlesztés hatására a gyermek fejlettségi szintje életkori szintű, vagy fejlődése még egy év után is elmaradást mutat, a gyermek állapotát minden esetben a megyei szakértői bizottság vizsgálja felül, az ellátás befejezésének vagy folytatásának meghatározása céljából.

A korai fejlesztés igénybevételéhez a szakértői véleményt kiállító szakértői bizottságnál (járási, megyei) utazási utalvány igényelhető.

Tagintézményünk a korai fejlesztés és gondozás feladatellátást a Karcagi járás területén (Karcag, Kisújszállás, Kunmadaras, Kenderes, Berekfürdő településeken) élő, korai fejlesztésre szoruló gyermekek és családjuk, valamint a Karcagon működő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona („Gólyafészek Otthon”) kis lakói számára biztosítja.
Feladatunk: Korai fejlesztés és gondozás keretében kora gyermekkori intervenció történik: a gyermek fejlődésének elősegítése, a család kompetenciájának erősítése, a gyermek és a család társadalmi inklúziójának támogatása tanácsadás és fejlesztő foglalkozások formájában.
IMG_20160304_090421
Tevékenységeink:
– komplex gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás,
– társas, kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztése,
– mozgásfejlesztés,
– pszichológiai segítségnyújtás, tanácsadás,
– tanácsadás az érdeklődő, de még szakértői véleménnyel nem rendelkező kisgyermekek
szülei számára (igény szerint, bejelentkezés alapján, szakemberek kapacitásától függően)

A 2015/2016-os tanévben ellátott gyermekek száma: 29 fő, ebből jelenleg ellátásban részesül: 25 fő, 4 távozott, állapotának sikeres rendeződésével.
Hozzáférés az ellátáshoz: Megyei Szakértői Bizottság szakértői véleménye alapján.

Ellátást biztosító szakemberek:
gyógypedagógusok (tanulásban és értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus, logopédia szakos gyógypedagógus, szomatopedagógia szakos gyógypedagógus, szurdopedagógia szakos gyógypedagógus),
konduktorok,
pszichológus
IMG_20160304_090504
Korai fejlesztés helyszínei tankerületünkben:
– Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézmény ügyviteli telephelye (5300 Karcag, Kisújszállási út 45.)
– Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona (5300 Karcag, Zöldfa u. 48.)
– Otthoni ellátás

A korai fejlesztést végző szakmai teamet magasan képzett, speciális terápiás végzettségű, nagy gyakorlattal rendelkező szakemberek alkotják. Elhivatottságukat tükrözi, hogy kiemelten fontosnak tartják az egyénre szabott, célirányos speciális segítségnyújtást a gyermek személyes fejlődése, a család kompetenciájának megerősítése, a család és a gyermek társadalmi befogadásának elősegítése céljából. Ennek érdekében aktív kapcsolatrendszer működik a Tagintézmény és az egészségügyi, valamint a szociális ellátórendszer intézményei között. A kapcsolattartás minél hatékonyabb megvalósulása érdekében egy kapcsolati modellt dolgoztunk ki és valósítunk meg ettől a tanévtől, valamint Szakmaközi konferenciát szervezünk ”Beszéljünk közös nyelvet!”címmel.

Korai fejlesztésünk ellátórendszerének tagjai:
– szociális intézmények,
– védőnői hálózat,
– gyermekjóléti szolgálat,
– „Gólyafészek” Otthon,
– Karcagi Kórház- gyermekosztály,
– házi- és gyermekorvosok,
– köznevelési intézmények.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat
Kunhegyesi Tagintézményének korai fejlesztő munkája

Cím: Kunhegyes, Kossuth L. út 43.
mb. Tagintézmény-igazgató: Zsidóné Kádár Terézia
Telefon: 59/300-568
E-mail: pedszakszolg.kunhegyes@gmail.com

2017. január 1-jétől, a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet módosításával lehetővé vált, hogy a tizennyolc hónapnál fiatalabb gyermekek számára, szakorvosi vélemény és javaslat alapján a járási és megyei szakértői bizottság egyaránt szakértői véleményt készítsen, a korai fejlesztés megkezdésére tett javaslattal.

A rendelet 4. § (2a) alapján a szakértői bizottság a tizennyolc hónapnál fiatalabb gyermek esetében szakértői véleményét a gyermek külön vizsgálata nélkül, a neonatológia, csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat, audiológia, szemész, ortopédia és traumatológia, gyermek- és ifjúságpszichiátria, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció csecsemő- és gyermekgyógyászat szakterületen, illetve gyermek-neurológia szakorvos által felállított diagnosztikai vélemény és terápiás javaslat alapján is elkészítheti.

A korai fejlesztést a járási vagy megyei szakértői bizottságnál, a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 1. sz. mellékletén kezdeményezheti a szülő, mellékelve a szakorvosi leletet, zárójelentést. Ha nem a szülő kezdeményezi, a szülő egyetértésével történik.

A kérelem beérkezését követően az orvosi dokumentumokat, leletet, zárójelentést áttekinti a szakmai team. Amennyiben azok tartalma azt lehetővé teszi, soron kívül, külön vizsgálat nélkül készül a szakértői vélemény, a minél korábbi ellátáshoz jutás elősegítése érdekében. A szakértői vélemény tartalmazza a korai fejlesztés megkezdésére tett javaslatot, annak időkeretét, az ellátást nyújtó szakembert, valamint az ellátás helyszínét. A korai fejlesztésre tett javaslat nem jelenti egyértelműen a sajátos nevelési igény fennállását.

A korai fejlesztés megkezdését követően az ellátást nyújtó szakember nyomon követi a gyermek állapotát, szükség esetén módosításra tesz javaslatot az óraszámra, ellátás típusára vonatkozóan.

Ha a korai fejlesztés hatására a gyermek fejlettségi szintje életkori szintű, vagy fejlődése még egy év után is elmaradást mutat, a gyermek állapotát minden esetben a megyei szakértői bizottság vizsgálja felül, az ellátás befejezésének vagy folytatásának meghatározása céljából.

A korai fejlesztés igénybevételéhez a szakértői véleményt kiállító szakértői bizottságnál (járási, megyei) utazási utalvány igényelhető.

Tagintézményünk 2015 decemberében nyitotta meg kapuit az ellátást igénylőknek .Az ellátási körzetünkbe tartozó településekről 9 gyermek korai fejlesztését/fejlesztő nevelését kellene ellátnunk. Új tagintézményként – szakember hiány miatt – az ellátásban a Tiszafüredi Tagintézmény segítséget nyújt.

Ellátás típusa Gyermek lakóhelye Ellátás helye
eddig
Ellátás helye várhatóan
3 óra mozgásfejlesztés
2 óra komplex gyógypedagógiai
Kunhegyes Abádszalók Családsegítő Kunhegyesi
Szakszolgálat
2 óra mozgásfejlesztés.
1 óra komplex gyógypedagógiai
Abádszalók Abádszalók Családsegítő Abádszalók Családsegítő
3 óra mozgásfejlesztés Abádszalók Abádszalók Családsegítő Felülvizsgálat eredményétől függ
2 óra mozgásfejlesztés
2 óra komplex gyógypedagógiai
Tomajmonostora otthonában otthonában
3 óra mozgásfejlesztés Kunhegyes JNSZMPSZ Törökszentmiklós
Tagintézmény
szülői kérésre felfüggesztve az ellátás
3 óra mozgásfejlesztés Kunhegyes JNSZMPSZ Törökszentmiklós
Tagintézmény
friss szakértői véleménye
2 óra mozgásfejlesztés Tiszaroff JNSZMPSZ
Kunhegyesi Tagintézmény
szüneteltetést kért; Dévény tornára jár
1 óra logopédia
1 óra komplex gyógypedagógiai
Tomajmonostora otthonában otthonában
4 óra komplex gyógypedagógiai Tiszabura Tiszaburai óvoda Tiszaburai óvoda

IMG_1836

A tagintézményben nincs korai fejlesztést ellátó szakember. Mozgásfejlesztésre alkalmas szoba rendelkezésre áll, azonban a felszereltsége, eszköz ellátottsága bővítésre szorul.
DSC_0872
Szakember hiányában tanácsadást nem tudunk tartani, de ha lesz szakemberünk, szívesen megszervezzük.
Tagintézményünk a Tiszafüredi Tagintézménnyel, illetve rajta keresztül az Abádszalóki Családsegítővel és a Tiszaburai Óvodával működik együtt a korai fejlesztés megvalósítása érdekében.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat

Kunszentmártoni Tagintézményének korai fejlesztő munkája

5430 Tiszaföldvár, Malom út 1. II. emelet
Mb. tagintézmény-igazgató: Imréné Cselóczki Andrea
Telefon: 56/472-404
Fax: 56/570-541
E-mail: pedszakszolg59@vipmail.hu

2017. január 1-jétől, a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet módosításával lehetővé vált, hogy a tizennyolc hónapnál fiatalabb gyermekek számára, szakorvosi vélemény és javaslat alapján a járási és megyei szakértői bizottság egyaránt szakértői véleményt készítsen, a korai fejlesztés megkezdésére tett javaslattal.

A rendelet 4. § (2a) alapján a szakértői bizottság a tizennyolc hónapnál fiatalabb gyermek esetében szakértői véleményét a gyermek külön vizsgálata nélkül, a neonatológia, csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat, audiológia, szemész, ortopédia és traumatológia, gyermek- és ifjúságpszichiátria, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció csecsemő- és gyermekgyógyászat szakterületen, illetve gyermek-neurológia szakorvos által felállított diagnosztikai vélemény és terápiás javaslat alapján is elkészítheti.

A korai fejlesztést a járási vagy megyei szakértői bizottságnál, a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 1. sz. mellékletén kezdeményezheti a szülő, mellékelve a szakorvosi leletet, zárójelentést. Ha nem a szülő kezdeményezi, a szülő egyetértésével történik.

A kérelem beérkezését követően az orvosi dokumentumokat, leletet, zárójelentést áttekinti a szakmai team. Amennyiben azok tartalma azt lehetővé teszi, soron kívül, külön vizsgálat nélkül készül a szakértői vélemény, a minél korábbi ellátáshoz jutás elősegítése érdekében. A szakértői vélemény tartalmazza a korai fejlesztés megkezdésére tett javaslatot, annak időkeretét, az ellátást nyújtó szakembert, valamint az ellátás helyszínét. A korai fejlesztésre tett javaslat nem jelenti egyértelműen a sajátos nevelési igény fennállását.

A korai fejlesztés megkezdését követően az ellátást nyújtó szakember nyomon követi a gyermek állapotát, szükség esetén módosításra tesz javaslatot az óraszámra, ellátás típusára vonatkozóan.

Ha a korai fejlesztés hatására a gyermek fejlettségi szintje életkori szintű, vagy fejlődése még egy év után is elmaradást mutat, a gyermek állapotát minden esetben a megyei szakértői bizottság vizsgálja felül, az ellátás befejezésének vagy folytatásának meghatározása céljából.

A korai fejlesztés igénybevételéhez a szakértői véleményt kiállító szakértői bizottságnál (járási, megyei) utazási utalvány igényelhető.

Tagintézményünkben 2013 szeptembere óta látunk el korai fejlesztés, oktatás és gondozási feladatokat, a megyei szakértői bizottság által javasolt formában és órakeretben.
Kunszm. fejlesztő1
Tagintézményünkben a korai fejlesztés helyszínei:
– Kunszentmártoni Tagintézmény Kunszentmárton, Kölcsey utca 7.
– Tiszaföldvár Ügyviteli telephely, Tiszaföldvár, Malom utca 1 II. em.
– Öcsöd Szivárvány Óvoda és Bölcsőde.
A tagintézményünk ellátási körzetébe tartozó települések: Cibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, Kunszentmárton, Nagyrév, Öcsöd, Szelevény, Tiszaföldvár, Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszasas.

A fejlesztést jelenleg 7 kisgyermek kapja. A fejlesztést 2 főállású pszichopedagógia és oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógus, valamint megbízási szerződéssel 1 fő SZIT terapeuta és végzős szomatopedagógia szakos főiskolai hallgató látja el. A szükséges tárgyi és személyi feltételeink az eltelt időszakban folyamatosan javultak. Tiszaföldváron rendelkezésre áll egy konduktori szoba, ahol a mozgásfejlesztéshez szükséges eszközök nagy része megtalálható.

TF. konduktívA megyei szakértői bizottsággal és a védőnői szolgálattal folyamatos a kapcsolattartás annak érdekében, hogy minden gyermek hozzájuthasson a megfelelő fejlesztéshez, minek következtében az elmúlt tanévben 3 korai fejlesztett kisgyermek kezdhette meg óvodai nevelését. Kollégáink kiváló szakmai felkészültséggel és elhivatottsággal végzik munkájukat. Szükség esetén a tiszaföldvári és a kunszentmártoni telephelyünkön tájékoztatást és nevelési tanácsadást tudunk biztosítani, a Székhelyintézmény Megyei Szakértői Bizottság vizsgálatáig.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat

Mezőtúri Tagintézményének korai fejlesztő munkája

Cím: 5400 Mezőtúr, Petőfi Sándor u.6.
Tagintézmény-igazgató: Bencsik Mária Bernadett
Telefon: 56/351-686
e-mail: mturiszakszolgalat@gmail.com

2017. január 1-jétől, a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet módosításával lehetővé vált, hogy a tizennyolc hónapnál fiatalabb gyermekek számára, szakorvosi vélemény és javaslat alapján a járási és megyei szakértői bizottság egyaránt szakértői véleményt készítsen, a korai fejlesztés megkezdésére tett javaslattal.

A rendelet 4. § (2a) alapján a szakértői bizottság a tizennyolc hónapnál fiatalabb gyermek esetében szakértői véleményét a gyermek külön vizsgálata nélkül, a neonatológia, csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat, audiológia, szemész, ortopédia és traumatológia, gyermek- és ifjúságpszichiátria, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció csecsemő- és gyermekgyógyászat szakterületen, illetve gyermek-neurológia szakorvos által felállított diagnosztikai vélemény és terápiás javaslat alapján is elkészítheti.

A korai fejlesztést a járási vagy megyei szakértői bizottságnál, a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 1. sz. mellékletén kezdeményezheti a szülő, mellékelve a szakorvosi leletet, zárójelentést. Ha nem a szülő kezdeményezi, a szülő egyetértésével történik.

A kérelem beérkezését követően az orvosi dokumentumokat, leletet, zárójelentést áttekinti a szakmai team. Amennyiben azok tartalma azt lehetővé teszi, soron kívül, külön vizsgálat nélkül készül a szakértői vélemény, a minél korábbi ellátáshoz jutás elősegítése érdekében. A szakértői vélemény tartalmazza a korai fejlesztés megkezdésére tett javaslatot, annak időkeretét, az ellátást nyújtó szakembert, valamint az ellátás helyszínét. A korai fejlesztésre tett javaslat nem jelenti egyértelműen a sajátos nevelési igény fennállását.

A korai fejlesztés megkezdését követően az ellátást nyújtó szakember nyomon követi a gyermek állapotát, szükség esetén módosításra tesz javaslatot az óraszámra, ellátás típusára vonatkozóan.

Ha a korai fejlesztés hatására a gyermek fejlettségi szintje életkori szintű, vagy fejlődése még egy év után is elmaradást mutat, a gyermek állapotát minden esetben a megyei szakértői bizottság vizsgálja felül, az ellátás befejezésének vagy folytatásának meghatározása céljából.

A korai fejlesztés igénybevételéhez a szakértői véleményt kiállító szakértői bizottságnál (járási, megyei) utazási utalvány igényelhető.

A Mezőtúri Tagintézményben a megalakulásunktól, 2013 szeptemberétől speciálisan felszerelt termekben folyik a korai fejlesztés. Összesen 17 gyermek korai gondozása zajlik jelenleg, amelyből 2 gyermeket fejlesztünk az otthonában, 15 gyermek pedig rendszeresen bejár a tagintézménybe.
Mezőtúron a korai fejlesztés területén jelenleg 1 konduktor, 2 gyógypedagógus és 1 logopédus dolgozik team-munkában. A kollégák 7 gyermekkel foglalkoznak komplex ellátásban, így napi szinten zajlik közöttük a szakmai egyeztetés a gyermekek egyéni igényeivel kapcsolatosan.
DSC_1296
Tagintézményünknél a konduktor azokat gyermekeket részesíti tanácsadásban, akik előzetes bejelentkezés alapján kérnek tájékoztatást, vagy akiket a gyermekorvosok illetve a védőnők már láttak és hozzánk irányítanak enyhe fokú mozgásfejlődési lemaradásuk miatt. Ez nem vizsgálat, hanem gyakorlati életvezetési és mindennapi foglalkozási, gyakorlási tanácsadás, amely a háziorvos megállapításait egészíti ki. Olyan gyermekekről van itt szó, akik nem szorulnak ugyan korai fejlesztésre, de harmonikus mozgásfejlődésük igényli az 1-2 alkalommal való szakmai tanácsadás mellett az otthoni szülői gyakoroltatást. Tapasztalatunk szerint 4-8 hét alatt be tudják hozni ezek a babák azt a minimális lemaradást, amely fennáll náluk. Ezt a területet is fontosnak tartjuk a későbbi tanulási problémák megelőzése szempontjából. Havonta kb. egy ilyen bejelentkezés történik tagintézményünkben. A szülők a honlapunkon található elérhetőségen tudnak időpontot egyeztetni a konduktor kolléganővel.
12247851_185877598422453_7983586043874412267_o
Szakembereink folyamatos kapcsolatban állnak a járási védőnői hálózat dolgozóival, a családsegítő szolgálat és a bölcsőde munkatársaival, gyermekorvosokkal, a kórházi gyógytornászokkal és a helyi civil szervezetekkel. A kapcsolattartás formái szakmai konferenciák, konzultációk, kirándulások és tájékoztató rendezvények. Nagy hangsúlyt fektetünk a prevencióra a tájékoztatással, illetve a folyamatos konzultációval ahhoz, hogy biztosítani tudjuk az egyéni igényeknek megfelelő bánásmódot és ellátási jelleget. Tapasztalataink szerint ezek az együttműködési formák hatékonyan támogatják a tevékenység sikeres megvalósulását.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat
Szolnoki Tagintézményének korai fejlesztő munkája

5000 Szolnok, Városmajor út 65/a.
Tagintézmény-igazgató: Gleviczky Marianna
Telefon: 56/421-113, 56/420-828
E-mail: info@szolnok-pedszakszo.hu

2017. január 1-jétől, a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet módosításával lehetővé vált, hogy a tizennyolc hónapnál fiatalabb gyermekek számára, szakorvosi vélemény és javaslat alapján a járási és megyei szakértői bizottság egyaránt szakértői véleményt készítsen, a korai fejlesztés megkezdésére tett javaslattal.

A rendelet 4. § (2a) alapján a szakértői bizottság a tizennyolc hónapnál fiatalabb gyermek esetében szakértői véleményét a gyermek külön vizsgálata nélkül, a neonatológia, csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat, audiológia, szemész, ortopédia és traumatológia, gyermek- és ifjúságpszichiátria, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció csecsemő- és gyermekgyógyászat szakterületen, illetve gyermek-neurológia szakorvos által felállított diagnosztikai vélemény és terápiás javaslat alapján is elkészítheti.

A korai fejlesztést a járási vagy megyei szakértői bizottságnál, a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 1. sz. mellékletén kezdeményezheti a szülő, mellékelve a szakorvosi leletet, zárójelentést. Ha nem a szülő kezdeményezi, a szülő egyetértésével történik.

A kérelem beérkezését követően az orvosi dokumentumokat, leletet, zárójelentést áttekinti a szakmai team. Amennyiben azok tartalma azt lehetővé teszi, soron kívül, külön vizsgálat nélkül készül a szakértői vélemény, a minél korábbi ellátáshoz jutás elősegítése érdekében. A szakértői vélemény tartalmazza a korai fejlesztés megkezdésére tett javaslatot, annak időkeretét, az ellátást nyújtó szakembert, valamint az ellátás helyszínét. A korai fejlesztésre tett javaslat nem jelenti egyértelműen a sajátos nevelési igény fennállását.

A korai fejlesztés megkezdését követően az ellátást nyújtó szakember nyomon követi a gyermek állapotát, szükség esetén módosításra tesz javaslatot az óraszámra, ellátás típusára vonatkozóan.

Ha a korai fejlesztés hatására a gyermek fejlettségi szintje életkori szintű, vagy fejlődése még egy év után is elmaradást mutat, a gyermek állapotát minden esetben a megyei szakértői bizottság vizsgálja felül, az ellátás befejezésének vagy folytatásának meghatározása céljából.

A korai fejlesztés igénybevételéhez a szakértői véleményt kiállító szakértői bizottságnál (járási, megyei) utazási utalvány igényelhető.

A JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézménye a korai fejlesztő tevékenységét – a gyermek állapotát, a szülő igényeit és a helyi lehetőségeket szem előtt tartva – az alább felsorolt helyszíneken fejti ki:

A fejlesztés helyszíne és a gyermeklétszám:

  • Városmajor úti bölcsőde, Szolnok: 6
  • Mesevár Családi Napközi, Szolnok: 1
  • Móra Ferenc úti Bölcsőde, Szolnok: 1
  • Nagykörű Bölcsőde: 1
  • Martfű Bölcsőde: 1
  • Rákócziújfalu Bölcsőde: 1
  • Szakszolgálat ügyviteli telephelyén, Szolnok: 20
  • Gyermek otthonában: 1 (tiflopedagógiai rész)

A korai fejlesztést végző szakembereink: konduktor, gyógypedagógus (tiflopedagógus, szomatopedagógus, szurdopedagógus, logopédus, oligofrénpedagógus), pszichológus (szülőcsoportok vezetése, tanácsadás).
DSCN7256
A tagintézményben létezik tanácsadási tevékenység nevelési tanácsadás és logopédiai ellátás területén. Tudomást a szülők egymástól, védőnőtől és gyermekorvostól szereznek róla. Rendszeressége nem meghatározható, mivel függ a gyermek életkorától és problémájának jellegétől-súlyosságától. Általában heti 1-2 alkalom, vagy 2-3 hetente egy alkalom szokott lenni. Ezt mindig az érintett szakember dönti el, hogy mit ajánl meg.
DSCN7247
Intézményes ellátás keretében a tagintézmény – saját ellátási területén – együttműködik a bölcsődei gondozónőkkel, védőnőkkel, gyermek neurológussal, gyermek ortopédiai szakorvossal és ritkábban a házi gyermekorvossal.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat
Szolnoki Tagintézmény Újszászi Telephelyének
korai fejlesztő munkája

5052 Újszász, Iskola út 8.
Tagintézményigazgató-helyettes, telephely-vezető: Bogdán Evelin
Telefon: 30/874-0251
E-mail: ujszasztelephely@gmail.com

2017. január 1-jétől, a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet módosításával lehetővé vált, hogy a tizennyolc hónapnál fiatalabb gyermekek számára, szakorvosi vélemény és javaslat alapján a járási és megyei szakértői bizottság egyaránt szakértői véleményt készítsen, a korai fejlesztés megkezdésére tett javaslattal.

A rendelet 4. § (2a) alapján a szakértői bizottság a tizennyolc hónapnál fiatalabb gyermek esetében szakértői véleményét a gyermek külön vizsgálata nélkül, a neonatológia, csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat, audiológia, szemész, ortopédia és traumatológia, gyermek- és ifjúságpszichiátria, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció csecsemő- és gyermekgyógyászat szakterületen, illetve gyermek-neurológia szakorvos által felállított diagnosztikai vélemény és terápiás javaslat alapján is elkészítheti.

A korai fejlesztést a járási vagy megyei szakértői bizottságnál, a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 1. sz. mellékletén kezdeményezheti a szülő, mellékelve a szakorvosi leletet, zárójelentést. Ha nem a szülő kezdeményezi, a szülő egyetértésével történik.

A kérelem beérkezését követően az orvosi dokumentumokat, leletet, zárójelentést áttekinti a szakmai team. Amennyiben azok tartalma azt lehetővé teszi, soron kívül, külön vizsgálat nélkül készül a szakértői vélemény, a minél korábbi ellátáshoz jutás elősegítése érdekében. A szakértői vélemény tartalmazza a korai fejlesztés megkezdésére tett javaslatot, annak időkeretét, az ellátást nyújtó szakembert, valamint az ellátás helyszínét. A korai fejlesztésre tett javaslat nem jelenti egyértelműen a sajátos nevelési igény fennállását.

A korai fejlesztés megkezdését követően az ellátást nyújtó szakember nyomon követi a gyermek állapotát, szükség esetén módosításra tesz javaslatot az óraszámra, ellátás típusára vonatkozóan.

Ha a korai fejlesztés hatására a gyermek fejlettségi szintje életkori szintű, vagy fejlődése még egy év után is elmaradást mutat, a gyermek állapotát minden esetben a megyei szakértői bizottság vizsgálja felül, az ellátás befejezésének vagy folytatásának meghatározása céljából.

A korai fejlesztés igénybevételéhez a szakértői véleményt kiállító szakértői bizottságnál (járási, megyei) utazási utalvány igényelhető.

Újszász, Iskola út 8. szám alatt, a Telephely épületében 2 helyiség áll a rendelkezésünkre: egy tornaterem széles skálájú fejlesztőeszközökkel, melyeket az óvodásokkal közösen használunk, egy fejlesztőszoba kifejezetten korai fejlesztéshez használatos terápiás eszközökkel (Educatio pályázatából). Az eszközfelszereltség megfelelően jó színvonala miatt és a szocializáció segítésének érdekében a Telephelyen zajló terápiákat szorgalmazzuk abban az esetben, ha a szülőkre nem ró plusz terheket az utazás, utaztatás. Tájékoztatjuk az OEP támogatott utazás lehetőségéről is klienseinket, igény szerint elkészítjük az ehhez szükséges nyomtatványokat.
A gyermekeket minden esetben a szülők hozzák hozzánk a Telephelyre, a terápiás foglalkozásoknak aktív résztvevői mindvégig. Kedvelt az ellátásnak ez a formája, minden dolgozónk szeretettel fogadja a gyermekeket és a szülőket, családias légkörben zajlanak az intézményben az egyéni fejlesztések, a családok szívesen jönnek hozzánk.

A 2015/16-os tanév hozta meg a lehetőséget a Telephely számára, hogy beindulhasson a korai fejlesztés. 2015 augusztusától szomatopedagógus szakember is tagja az alkalmazotti közösségnek, a tárgyi feltételekhez, felszerelésekhez pedig pályázat eredményeként jutottunk hozzá. 2015 novemberétől folyamatosan növekszik ellátotti létszámunk:
1. gyermek – (1;1) motoros funkciók specifikus fejlődési rendellenessége; heti 3 óra egyéni fejlesztés (mozgásfejlesztés szomatopedagógus vezetésével)
2. gyermek – (1;3) motoros funkciók specifikus fejlődési rendellenessége; heti 2 óra egyéni fejlesztés (mozgásfejlesztés szomatopedagógus vezetésével)
3. gyermek – (2;6) kevert specifikus fejlődési zavarok (a mozgáskoordináció, a beszédfejlődés és a kognitív funkciók kombinált fejlődési zavara); heti 4 óra egyéni fejlesztés (2 óra logopédiai terápia logopédus vezetésével, 1 óra komplex gyógypedagógiai megsegítés és 1 óra mozgásfejlesztés szomatopedagógus-gyógypedagógus vezetésével)

Szakembereink:

1

Kovács Orsolya – tanulásban akadályozottak pedagógiája – szomatopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár
Bogdán Evelin – gyógypedagógus- logopédus
Magyarné Kovács Ildikó – tanácsadó szakpszichológus (szülők támogatása, szükség esetén)

Tanácsadás tevékenységünk:

A Telephelyen folyamatosan fogadjuk az érdeklődő szülőket, családokat előzetes egyeztetés, behívás alapján abban az esetben is, ha nem rendelkeznek szakértői vizsgálati véleménnyel. A jelzés érkezhet a család kezdeményezésére, de jelezhetnek, közvetíthetik az elérhetőségeinket a védőnők és a családsegítő, gyermekjóléti szolgálat munkatársai is. Nevelési tanácsadás keretében segítjük elő a mihamarabbi rendszerbe kerülés esélyét, a hatékony segítségnyújtást, amennyiben szükséges, a gyors szakértői bizottsági diagnózis elérését.
A helyi bölcsődével élő együttműködésünk van. Szülőcsoport munkájában működünk közre. 2016. április 7-én találkozunk a szülőkkel a bölcsőde épületében, a mozgásfejlődés és a beszédfejlődés kezdeti szakaszáról cseréljük ki gondolatainkat. A bölcsőde szülői munkaközösségének vezetőjével is kapcsolatban állunk, részt vett a szakmai napunkon, illetve érdeklődik programjaink iránt, jelezte szándékát a korai fejlesztéssel kapcsolatos rendezvényeken való megjelenésre. Hidat képez a szülők és a szakszolgálati ellátók között, fontos információközvetítő szerepe van a munkánkban.
Az önkormányzattal is jó kapcsolatot ápolunk, az Oktatási, Sport-, Kulturális, Értéktár Bizottság elnökének felkérésére a helyi újságban jelentettünk meg ismertetőt szakmai munkánkról, elérhetőségeinkről.

31

Kapcsolataink:
Védőnők: Mucza Gáborné Zsuzsa és Venyike Tünde (Újszász Egészségház; 56/367-505)

Családgondozó: Nagy-Rácz Anikó (Zagyvamenti Integrált Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat – Újszász; 20/337-1009)

Bölcsődevezető: Tugyiné Bartha Mária (Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde; 30/426-4952)

Bölcsődei szülői munkaközösség vezetője: Konkáné Zimány Eszter (zimieszter@hotmail.com; 70/672-4134)

Az önkormányzat részéről támogatónk: Konka Csaba, önkormányzati képviselő, az Oktatási, Sport-, Kulturális, Értéktár Bizottság elnöke

Hiányterület a gyermekorvosok aktív jelenléte, a védőnőkön keresztül és egy kerekasztal összehívásával tervezzük „becserkészésüket”.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat
Tiszafüredi Tagintézmény korai fejlesztő munkája

5350 Tiszafüred, Fő út 26.
Tagintézmény-igazgató: Bukta Henrietta
Telefon: 59/351-098
E-mail: tiszafuredszakszolgalat@yahoo.com

2017. január 1-jétől, a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet módosításával lehetővé vált, hogy a tizennyolc hónapnál fiatalabb gyermekek számára, szakorvosi vélemény és javaslat alapján a járási és megyei szakértői bizottság egyaránt szakértői véleményt készítsen, a korai fejlesztés megkezdésére tett javaslattal.

A rendelet 4. § (2a) alapján a szakértői bizottság a tizennyolc hónapnál fiatalabb gyermek esetében szakértői véleményét a gyermek külön vizsgálata nélkül, a neonatológia, csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat, audiológia, szemész, ortopédia és traumatológia, gyermek- és ifjúságpszichiátria, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció csecsemő- és gyermekgyógyászat szakterületen, illetve gyermek-neurológia szakorvos által felállított diagnosztikai vélemény és terápiás javaslat alapján is elkészítheti.

A korai fejlesztést a járási vagy megyei szakértői bizottságnál, a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 1. sz. mellékletén kezdeményezheti a szülő, mellékelve a szakorvosi leletet, zárójelentést. Ha nem a szülő kezdeményezi, a szülő egyetértésével történik.

A kérelem beérkezését követően az orvosi dokumentumokat, leletet, zárójelentést áttekinti a szakmai team. Amennyiben azok tartalma azt lehetővé teszi, soron kívül, külön vizsgálat nélkül készül a szakértői vélemény, a minél korábbi ellátáshoz jutás elősegítése érdekében. A szakértői vélemény tartalmazza a korai fejlesztés megkezdésére tett javaslatot, annak időkeretét, az ellátást nyújtó szakembert, valamint az ellátás helyszínét. A korai fejlesztésre tett javaslat nem jelenti egyértelműen a sajátos nevelési igény fennállását.

A korai fejlesztés megkezdését követően az ellátást nyújtó szakember nyomon követi a gyermek állapotát, szükség esetén módosításra tesz javaslatot az óraszámra, ellátás típusára vonatkozóan.

Ha a korai fejlesztés hatására a gyermek fejlettségi szintje életkori szintű, vagy fejlődése még egy év után is elmaradást mutat, a gyermek állapotát minden esetben a megyei szakértői bizottság vizsgálja felül, az ellátás befejezésének vagy folytatásának meghatározása céljából.

A korai fejlesztés igénybevételéhez a szakértői véleményt kiállító szakértői bizottságnál (járási, megyei) utazási utalvány igényelhető.

A 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet alapján a Tiszafüredi Tagintézmény 2013 szeptemberétől ellátja a korai fejlesztés és fejlesztő nevelés szakszolgálati feladatokat. A szakszolgálati rendelet alapján feladatunk a komplex koragyermekkori intervenció és prevenció: az ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek fejlődésének elősegítése, a család kompetenciáinak erősítése, a gyermek és a család társadalmi inklúziójának támogatása. A korai fejlesztés és gondozás tevékenységei a komplex gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás, a társas, a kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztése, a mozgásfejlesztés és a pszichológiai segítségnyújtás.

DSC_0078
Szakszolgálatunk a Tiszafüredi Járás mellett ideiglenesen besegít a Kunhegyesi Tagintézményhez tartozó településeken (Tiszabura, Tomajmonostora, Abádszalók) élő, korai ellátásra szoruló gyermekek fejlesztésben.
A szakértői bizottság véleményében foglaltak alapján biztosítjuk a hozzánk tartozó gyermekek számára egyéni/csoportos formában, fejlesztési tervnek megfelelően, a megadott óraszámban 0-5 éves kor között a korai fejlesztést, majd tanköteles korig a fejlesztő nevelést.
A gyermekek fejlesztése a rendeletben foglaltak alapján, ha a szakszolgálatban nem oldható meg, akkor a gyermek otthonában – amennyiben az otthoni körülmények megfelelőek – vagy külső intézményben infrastrukturális szerződés alapján történik. Tagintézményünkben igyekszünk figyelembe venni a fejlesztés helyszínének megválasztásakor a család hátrányos helyzetét, az otthon távolságát, a tömegközlekedési lehetőségeket intézményünktől. Szolgálati autónk útvonalát próbáljuk úgy beosztani, hogy minden hozzánk tartozó gyermeket, akit nem tudnak behozni a szakszolgálatba, ellássunk otthonában. Szakszolgálatunk a korai fejlesztéshez szükséges alapeszközökkel és bérelt tornaszobával rendelkezik.
Tagintézményünkben jelenleg egy főállású, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus és egy pszichopedagógia szakos gyógypedagógus tartja a komplex gyógypedagógiai órákat, valamint logopédus szakembert is bevonunk a fejlesztésbe, amennyiben a szakértői vélemény előírja. 2016. márciusig tudtuk biztosítani a mozgásfejlesztést, bízunk benne, hogy hamarosan tudjuk pótolni a kieső konduktor szakembert. Addig is a mozgásfejlesztés szüneteltetés alatt áll.
DSC_00941
Szakszolgáltunk szoros kapcsoltban áll a védőnői szolgálattal, akikkel együttműködve a hozzánk forduló szülőknek preventív tanácsadást nyújtunk, szükség esetén szakértői vizsgálatot javasolunk. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatokkal kapcsolatunk szintén nagyon szoros. Abádszalókon helyet nyújtanak számunkra, segítségükkel rendszeresebbé tesszük a gyermekek fejlesztését szülői „inaktivitás” esetén. A gyermekvédelmi gyámokkal, mint a nevelésbe vett gyermekek törvényes képviselőivel a kapcsolatot ápoljuk, a nevelőszülőkkel szintén együttműködünk, a fejlesztett gyermekek érdekében. A szülőkkel, nevelőszülőkkel a terápiás órákat igyekszünk együtt tartani, hogy a szülő is láthassa, elsajátíthassa a gyakorlatokat az otthoni fejlesztés érdekében. Minden szülővel a fejlesztő szakember ismerteti a szakértői vélemény alapján, a gyermekre elkészített fejlesztési tervet.

Összesítés a jelenleg ellátott gyermekek korai fejlesztésére vonatkozóan

Tiszafüredi Járás

Létszám Óraszáma Fejlesztés típusa Forma Helyszín
6 fő 12 óra komplex gyógypedagógia egyéni Szakszolgálat ügyviteli telephelye
1 fő 1 óra logopédia egyéni Szakszolgálat ügyviteli telephelye
1 fő 2 óra komplex gyógypedagógia egyéni Tiszafüredi Bölcsőde
2 fő 4 óra komplex gyógypedagógia egyéni Tiszaszőlős, otthonában
2 fő 2 óra komplex gyógypedagógia egyéni Nagyiván, otthonában

Kunhegyes Járás

Létszám Óraszáma Fejlesztés típusa Forma Helyszín
2 fő 3 óra komplex gyógypedagógia egyéni Tomajmonostora, otthonában
1 fő 1 óra logopédia egyéni Tomajmonostora, otthonában
1 fő 1 óra komplex gyógypedagógia egyéni GYEJÓ, Abádszalók
1 fő 4 óra komplex gyógypedagógia egyéni Óvoda, Tiszabura

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat
Törökszentmiklósi Tagintézmény korai fejlesztő munkája

5200 Törökszentmiklós, Almásy út 25.
Tagintézmény-igazgató: Szabó Judit
Telefon: +3656/390-391
E-mail: pedszakszolg.tmiklos@gmail.com

2017. január 1-jétől, a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet módosításával lehetővé vált, hogy a tizennyolc hónapnál fiatalabb gyermekek számára, szakorvosi vélemény és javaslat alapján a járási és megyei szakértői bizottság egyaránt szakértői véleményt készítsen, a korai fejlesztés megkezdésére tett javaslattal.

A rendelet 4. § (2a) alapján a szakértői bizottság a tizennyolc hónapnál fiatalabb gyermek esetében szakértői véleményét a gyermek külön vizsgálata nélkül, a neonatológia, csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat, audiológia, szemész, ortopédia és traumatológia, gyermek- és ifjúságpszichiátria, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció csecsemő- és gyermekgyógyászat szakterületen, illetve gyermek-neurológia szakorvos által felállított diagnosztikai vélemény és terápiás javaslat alapján is elkészítheti.

A korai fejlesztést a járási vagy megyei szakértői bizottságnál, a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 1. sz. mellékletén kezdeményezheti a szülő, mellékelve a szakorvosi leletet, zárójelentést. Ha nem a szülő kezdeményezi, a szülő egyetértésével történik.

A kérelem beérkezését követően az orvosi dokumentumokat, leletet, zárójelentést áttekinti a szakmai team. Amennyiben azok tartalma azt lehetővé teszi, soron kívül, külön vizsgálat nélkül készül a szakértői vélemény, a minél korábbi ellátáshoz jutás elősegítése érdekében. A szakértői vélemény tartalmazza a korai fejlesztés megkezdésére tett javaslatot, annak időkeretét, az ellátást nyújtó szakembert, valamint az ellátás helyszínét. A korai fejlesztésre tett javaslat nem jelenti egyértelműen a sajátos nevelési igény fennállását.

A korai fejlesztés megkezdését követően az ellátást nyújtó szakember nyomon követi a gyermek állapotát, szükség esetén módosításra tesz javaslatot az óraszámra, ellátás típusára vonatkozóan.

Ha a korai fejlesztés hatására a gyermek fejlettségi szintje életkori szintű, vagy fejlődése még egy év után is elmaradást mutat, a gyermek állapotát minden esetben a megyei szakértői bizottság vizsgálja felül, az ellátás befejezésének vagy folytatásának meghatározása céljából.

A korai fejlesztés igénybevételéhez a szakértői véleményt kiállító szakértői bizottságnál (járási, megyei) utazási utalvány igényelhető.

A korai fejlesztésben részesülő gyermekek többségének mozgásfejlesztést javasolnak a Szakértői Bizottságok.
A Kunhegyesi átadás után 7 gyermek részesül ellátásban, a Törökszentmiklósi Tagintézményben.
• Mozgásfejlesztés: összesen: heti 10 óra (ezen felül 2 szülő szüneteltetést kért, ami + 5 órát jelentene, ha újból igényelné).
• Komplex gyógypedagógiai fejlesztés: heti 5 órában valósul meg, mindenki igényli, nincs szüneteltetés.
Tornaszoba1
A mozgásfejlesztés a tagintézmény tornaszobájában valósul meg, minden esetben. A komplex gyógypedagógiai fejlesztést, Törökszentmiklósi lakosoknál a tagintézményben (heti 3 óra), egy vidéki gyermeknél az otthonában biztosítjuk.
A mozgásfejlesztést megbízással, heti 8 órában megbízott konduktor látja el.
A komplex gyógypedagógiai fejlesztést a tagintézményben, heti 3 órában, főállású dolgozónk, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus végzettséggel biztosítja. A gyermek otthonában megbízással, heti 2 órában, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus végzi a feladatot.
A 3 év alatti gyermekek szüleit a védőnőktől irányítják hozzánk, vagy a szülő keres meg. Az első beszélgetést – esetfelvételt a tagintézmény igazgatója bonyolítja le. Ha szükséges pszichológus, gyógypedagógus segítségét tudjuk biztosítani tanácsadás formájában, illetve konzultálunk a konduktorral, aki megbízással nálunk dolgozik.
Tornaszoba2
A már ellátásban lévő gyermekek szüleinek szintén biztosítjuk a pszichológiai tanácsadást, igény szerint. Az alacsony ellátotti létszám, valamint főállású korai fejlesztés területén foglalkoztatott szakember hiányában nem tervezzük, hogy állandó időpontban fogadóórát tartsunk.
A fejlesztési tapasztalatokra támaszkodva és a konduktorral egyeztetve szoktunk további vizsgálatokat javasolni az egészségügyi rendszeren belül. Más szakszolgálattal, szakértői bizottsággal, munkaközösség-vezetővel egyeztetünk, ha szükséges.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat
Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephely
korai fejlesztő munkája

5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 165.
Tagintézmény-igazgatóhelyettes, telephely-vezető: Szabó Ildikó
Telefon:56/788-496
E-mail: pedszakszolg.fegyv@gmail.com

2017. január 1-jétől, a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet módosításával lehetővé vált, hogy a tizennyolc hónapnál fiatalabb gyermekek számára, szakorvosi vélemény és javaslat alapján a járási és megyei szakértői bizottság egyaránt szakértői véleményt készítsen, a korai fejlesztés megkezdésére tett javaslattal.

A rendelet 4. § (2a) alapján a szakértői bizottság a tizennyolc hónapnál fiatalabb gyermek esetében szakértői véleményét a gyermek külön vizsgálata nélkül, a neonatológia, csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat, audiológia, szemész, ortopédia és traumatológia, gyermek- és ifjúságpszichiátria, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció csecsemő- és gyermekgyógyászat szakterületen, illetve gyermek-neurológia szakorvos által felállított diagnosztikai vélemény és terápiás javaslat alapján is elkészítheti.

A korai fejlesztést a járási vagy megyei szakértői bizottságnál, a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 1. sz. mellékletén kezdeményezheti a szülő, mellékelve a szakorvosi leletet, zárójelentést. Ha nem a szülő kezdeményezi, a szülő egyetértésével történik.

A kérelem beérkezését követően az orvosi dokumentumokat, leletet, zárójelentést áttekinti a szakmai team. Amennyiben azok tartalma azt lehetővé teszi, soron kívül, külön vizsgálat nélkül készül a szakértői vélemény, a minél korábbi ellátáshoz jutás elősegítése érdekében. A szakértői vélemény tartalmazza a korai fejlesztés megkezdésére tett javaslatot, annak időkeretét, az ellátást nyújtó szakembert, valamint az ellátás helyszínét. A korai fejlesztésre tett javaslat nem jelenti egyértelműen a sajátos nevelési igény fennállását.

A korai fejlesztés megkezdését követően az ellátást nyújtó szakember nyomon követi a gyermek állapotát, szükség esetén módosításra tesz javaslatot az óraszámra, ellátás típusára vonatkozóan.

Ha a korai fejlesztés hatására a gyermek fejlettségi szintje életkori szintű, vagy fejlődése még egy év után is elmaradást mutat, a gyermek állapotát minden esetben a megyei szakértői bizottság vizsgálja felül, az ellátás befejezésének vagy folytatásának meghatározása céljából.

A korai fejlesztés igénybevételéhez a szakértői véleményt kiállító szakértői bizottságnál (járási, megyei) utazási utalvány igényelhető.

Telephelyünk ellátási körzetébe tartozó, korai fejlesztésre szoruló/jogosult gyermek(ek) ellátása eddig nem az ügyviteli telephelyünkön történt. Jelenleg egy kisfiút gondozunk.
Ennek okai:
– a gyermek másik település bölcsődei ellátásában részesült – a fejlesztésnek a bölcsőde adott helyet,
– a gyermek otthona nem alkalmas a fejlesztésre, ugyanakkor másik településen lakik – ebben az esetben infrastrukturális megállapodás keretében a helyi óvodában történik az ellátás, természetesen szakemberünk a megvalósítója,
– a Telephelyünkön nincs mozgásfejlesztő szoba – a konduktori ellátást is igénylő gyermekek a Törökszentmiklósi Tagintézményben kapják meg a szakszerű ellátást, tehát átszervezéssel valósul meg a fejlesztés.
Jelenleg a korai fejlesztést gyógypedagógus szakember végzi intézményünkben.
A korai tanácsadás gyakorlata kialakulóban van Telephelyünkön. A védőnői és a családsegítői hálózattal a minél korábbi felismerés, diagnosztika és idejében megkezdett ellátás megvalósítását szorgalmazzuk, az együttműködés jónak ígérkezik. Tanácsadásban jelenleg két szülő rendszeresen részesül: egyikük gyermeke már a rendszerben van, folyamatosan tájékoztatja szakembereinket a gyermek állapotáról, akit a Törökszentmiklósi Tagintézmény lát el. Vizsgálati, orvosi anyagát minden esetben nekünk is behozza, kérdéseire igyekszünk szakszerű választ adni, illetve a megfelelő szerv felé irányítani.
Szakmaközi kapcsolatunk jelenleg a gyermekorvossal, a védőnői hálózattal, a családsegítő –és gyermekjóléti szolgálattal van, valamint az ellátásnak helyet adó nevelési intézménnyel (Fegyvernek, Örményes és Tiszabő településeken).