Korai munkaközösség

Beszámoló a „korai fejlesztés” munkaközösség 2017. március 29-én megtartott találkozójáról

A munkaközösség éves munkatervének célkitűzései között szerepelt a területen dolgozó szakemberek mentálhigiénéjének gondozása: egy olyan, elsősorban saját élményen alapuló tréning megszervezése, amelynek fókuszában az önismeret- és személyiség fejlesztésén kívül a szakmai hatékonyság növelése, a holisztikus szemlélet erősítése áll, különös tekintettel azokra a kompetenciákra, amelyekre a speciális igényű kisgyermekekkel és családjaikkal való napi munka során a szakembereknek szükségük van.

A munkacsoport találkozó keretein belül ez alkalommal egy mentálhigiénés tréningre került sor, amelyet Tölgyesi-Nagy Klára tréner vezetett. Alkalmi „csoportunkban” változatos tréningtechnikákon keresztül foglalkoztunk a szülő-gyermek-szakember relációjában megélt érzelmeinkkel, élményeinkkel, gondolatainkkal és igényeinkkel. Magyarázatot kaptunk egy-egy eset kapcsán felmerülő szülői reakcióra, javaslatot bizonyos lehetséges kommunikációs stratégiák alkalmazására. Mind a résztvevőkben, mind a tréning vezetőjében megfogalmazódott a gondolat, hogy e területen viszonylag magas óraszámban dolgozó szakemberek részére különösen fontos lenne a rendszeres szuper- illetve intervízió, a rendszeres esetmegbeszélés, azaz a tevékenységet végzők rendszeres és tervezett szakmai támogatása.

Ezúton is szeretném megköszönni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatójának, Csibi Enikőnek, hogy lehetővé tette és támogatta az esemény megvalósulását.

Jászberény, 2017. március 31.

Béres Lászlóné
Munkacsoport-vezető