Logopédiai munkaközösség

Logopédia óra a Liget Úti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskolában

2017. március 28-án részt vettem tanulásban akadályozott, 2. osztályos tanulók komplex nyelvi terápiájának bemutató óráján.

A foglalkozás játékos ajak- nyelv-, és fúvó-, szívógyakorlatokkal kezdődött, melyet változatos hívóképekkel, eszközökkel végeztek. Ezután indirekt hangfejlesztés következett állathangok utánzásával, melyet a megadott szempont szerinti válogatás, főfogalom alá rendelés követett. Jól kapcsolódott ehhez a szókincsfejlesztés az állatok pontos nevei, és ezek életmódjával kapcsolatos kifejezések körében. Majd CD lejátszó segítségével az auditív észlelés és emlékezet fejlesztése, az állathangok azonosítása következett. Építőjátékkal a gyermekek megépíthették a tanyát, elhelyezték az állatokat, ezután a vizuális emlékezetüket tették próbára a  „Mi változott?” játékkal. Végezetül a testséma ismétlésére és a téri relációk kifejezésének gyakorlására került sor a „Hová repült a madár?” játékkal.

A foglalkozás során a gyermekek a szabályokhoz alkalmazkodva, de felszabadultan és örömmel vettek részt. A gyakorlatok sokrétűen fejlesztették a nyelvi kifejezőkészségen túl a tanulók észlelési, figyelmi, emlékezeti funkcióit. Szókincsünk a folyamatos fejlesztésnek köszönhetően, az órán tapasztaltak alapján jó szintű. A gondolkodási feladatok és a tevékenykedtetések szerencsés összhangjával, a sikerélményük megtapasztalásával nemcsak a gyermekek, de a látogatók számára is kellemes órának lehettünk részesei.

Szolnok, 2017. március 28.

Nagyné Zolnai Gabriella
oligofrénpedagógia-logopédia szakos gyógypedagógus
Megyei Szakértői Bizottság