Korai munkaközösség

Beszámoló a Korai Fejlesztés Munkaközösség 2019. május 23-án megtartott találkozójáról

A Korai fejlesztés munkaközösség találkozója ez alkalommal egész napos szakmai nap keretében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszafüredi Tagintézményében valósulhatott meg. A szakmai nap célja a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, nevelés és gondozás pedagógiai szakszolgálati feladatellátás helyi szintű jó gyakorlatainak, egymás munkájának megismerése, alkalom biztosítása saját élményű tapasztalatszerzésre. A délelőtti szakmai program keretében Krómi Zoltánné mb. tagintézmény-igazgató helyettes és Marton Ibolya gyógypedagógus mutatta be a Tiszafüredi Tagintézmény korai intervenció területén folytatott munkájukat, jó gyakorlataikat, különös tekintettel „Pillangó tábor” programjukra.
Béres Lászlóné munkaközösség-vezető az Aktualitások témájában tájékoztatta a munkaközösséget a feladatellátáshoz kapcsolódó soron következő feladatokról:

 1. 2019. május 20-án, az igazgatótanácsi értekezleten elhangzottak alapján 2019 június első hetében történjen meg a beavatkozások/terápiák hatékonyságának, eredményességének mérése (kimeneti mérés) a munkaközösség által elfogadott mérőeszközök felhasználásával (Lásd Beszámoló a Korai fejlesztés munkaközösség 2019. február 4-én megtartott rendkívüli értekezletéről.) A mérőeszközöket (Strassmeier fejlődési skála, Súlyosan fogyatékosok fejlődésdiagnosztikája, Kiphard-féle szenzomotoros és pszichoszociális fejlődési táblázat) a főigazgatóság 2019. május 20-án egységes formátumban a tagintézmények/telephelyek rendelkezésére bocsátotta. Az eredményesség-mérés egységes kiértékeléséhez a főigazgatóság rendelkezésre bocsátott egy hétfokú skálát tartalmazó táblázatot, az eredmények összefoglalása céljából.

  A hétfokú skálát tartalmazó táblázatot a munkaközösség-vezető bemutatta, a munkaközösség tanulmányozta, a használatával kapcsolatos tudnivalókat megvitatta, használatát elfogadta. A fentiek értelmében a hatékonyság mérés eredményeit a szakemberek ebben a táblázatban foglalják össze, félévi és tanév-végi beszámolójukban ennek a táblázatnak a segítségével szolgáltatnak adatokat.

 2. Az előző évek gyakorlatának megfelelően 2019. június 30-ig beérkeznek a megyei szakértői bizottsághoz azoknak a korai fejlesztésben részesülő gyermekek kontrollvizsgálati kérelmei, akik kötelező felülvizsgálata a 2019/2020. tanévben esedékes. Az ellátási területen dolgozó szakemberek tehát kövessék figyelemmel, tekintsék át a gyermekek kötelező felülvizsgálatának esedékességét, készítsék elő a szakértői vélemény iránti kérelmet (1. melléklet a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelethez, Szakértői vélemény iránti kérelem)!
 3. A korai fejlesztést és gondozást végző szakember a gyermek fejlődését a fejlesztési év végén értékeli. Az értékelési lap (Értékelési lap) egy példányát át kell adni a szülőnek, egy példányát a megyei szakértői bizottságnak, egy példány a korai fejlesztés és gondozás feladatait ellátó intézménynél marad. Béres Lászlóné munkaközösség-vezető összefoglalta, értékelte a munkaközösség 2018/2019. tanévi munkáját. Ismertetésre kerültek, melyek voltak az elmúlt tanév speciális célkitűzései, milyen tematikával és eredményekkel valósultak meg a munkaközösségi foglalkozások. Megállapodás született arról, hogy a munkaközösségi foglalkozásokon rendszeresen résztvevő kollégák a munkaközösség-vezető kérésére írásban számolnak be a munkaközösségi foglalkozásokkal kapcsolatos tapasztalataikról: hogyan ítéli meg a szervezett programok eredményességét, hasznosíthatóságát, melyek azok a szakmai témák, amelyekben további tájékoztatást várnak. Ez a visszajelzés a tanév-végi beszámoló, illetve a következő évi munkaterv korrekt, tényleges igényekre reagáló elkészítése céljából nélkülözhetetlen. A szakmai nap második felében könnyedebb témák felé „hajózhattunk”: a munkaközösség ellátogatott a poroszlói Tisza-tavi Ökocentrumba. A kirándulás alkalmával lehetőség nyílott kötetlen szakmai beszélgetésekre, a személyközi kapcsolatok kialakítására, elmélyítésére, és egy kis kikapcsolódásra.
  A munkaközösségi találkozó 17 fő jelenlétével valósult meg; igen nagy örömünkre szolgált a széles körű érdeklődés, s a szakmai nappal kapcsolatos pozitív visszajelzés– az elégedettségmérő kérdőív eredményei alapján. A Tiszafüredi Tagintézmény a korai fejlesztés tekintetében megvalósuló szolgáltatástervezése, a végrehajtás, a tagintézmény igazgatója és szakmai stábja elkötelezettsége példaértékű. Köszönjük nekik, hogy vendégül láttak, segítségüket a kirándulás megszervezésében, lebonyolításában! Köszönjük Krómi Zoltánné mb. tagintézmény-igazgató helyettes és Marton Ibolya gyógypedagógus felkészülését, színvonalas prezentációját! Köszönjük a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Főigazgatóságának, hogy terveinkhez szakmai napot biztosított, amely munkaközösségünk számára rendkívül hasznos, saját pedagógiai gyakorlatba beépíthető tapasztalatot, ismeretet nyújtott.

  Jászberény, 2019. május 27.

  Béres Lászlóné
  Munkaközösség-vezető