Logopédiai munkaközösség

Beszámoló a Logopédiai munka az egészségügyben II. szakmai továbbképző konferenciáról

2017. november 17-én a debreceni Kenézy Gyula Egyetemi Kórház és Rendelőintézet Rehabilitációs osztálya szakmai konferenciát hirdetett meg. A szakmai továbbképzés célja a logopédusok ill. más, egészségügyben dolgozó szakemberek elméleti és gyakorlati ismereteinek mélyítése volt.

A délelőtti szekcióelőadások a klinikai logopédiai munka elméleti oldalát mutatták be, a délutáni előadások gyakorlatias jellegűek voltak.

A konferencia megnyitását követően Dr. Nagy Alice komplex előadásában ismertette a klinikai logopédiai munkát övező szemléletváltás múltját és jelenét, kitekintéssel a jövőben kitűzött céljaikra. Örömmel számolt be a tavaszi konferencia óta elinduló ambuláns logopédiai ellátásról, mely a régióban egyedi.

Őt követte a Dr. Kánya Judit osztályvezető főorvosasszony, aki a klinikai logopédia neurológiai hátteréről beszélt. Részletesen ismertette az osztályon előforduló logopédiai kórképeket, azokat komplex rendszerszemlélet mentén kategorizálta – fókuszálva a diszfágiára.

Herman- Szinyei Andrea a nyelv és a kommunikáció differenciálásának fontosságát hangsúlyozta előadásában.

Ezt követően két elméleti előadást hallhattunk; Dr. Szabó Edina az afáziák típusait, az afáziás beteg komplex ellátásába bevonható szakembereket mutatta be, hangsúlyozta az afáziában érintett páciensek elsődleges, másodlagos és harmadlagos zavarait ill. ezek kezelésének fontosságát. Őt Mózesné Kapolcska Ildikó, a DEOEC logopédusa követte, aki előadásában a dysarthriák típusait, logopédiai vizsgálati protokollját ill. terápiás kezelését ismertette. Előadását dysrthriás páciensek videóival zárta, ahol a hallgatóság betekintést nyerhetett a terápia folyamatába.

A délelőtti szekcióelőadásokat Nagy Fruzsina, a HEGYMI logopédusa zárta – dinamikus előadásában a hangképzési zavarok kezelésének módjaira hívta fel a figyelmet; a javasolt gyakorlatokat bemutatással, ill. videós szemléltetéssel egészítette ki.

A délutáni előadássorozatot két érzékenyítő próba nyitotta meg. Ezt követően Faragó Nelli, a Kenézy Gyula Kórház logopédusa a kórházban folyó logopédiai terápiás munkába nyújtott betekintést. Esetbemutatását egy korábban kezelt Wernicke afáziás páciens személyes beszámolójával egészítette ki – mély együttérzést és megrendülést keltve a hallgatóságban.

Szabó Dóra, szintén a Kenézy Gyula Kórház rehabilitációs osztályának logopédusa az osztályon folyó logopédiai tevékenység komplexitását hangsúlyozta. Alkalmazott módszerük komplex és egyedülálló. Az ambuláns ellátási formával a kórházban folyó logopédiai munka még hatékonyabbá vált. Videós esetbemutatásokon keresztül láthattuk az afáziás betegek logopédiai terápiájának menetét.

Végül Dr Hegedüs Viktória a fogászat-fogszabályozás oldaláról közelítette meg a klinikai ellátást – előadásában hangsúlyozta a prevenció és az időben elvégzett orthodontusi vizsgálatok fontosságát.

Köszönjük az intézmény vezetőségének, hogy a szakmai konferencián való részvételünket lehetővé tette!

Mezőtúr, 2017. 11. 18.

 

                                                                                  Józsáné Gombos Katalin
Mályiné Koór Cecília
Barta Ágnes

                                                                                             logopédusok