Külső-belső továbbképzés Tiszafüredi Tagintézmény

A Budapesti POK Őszi Pedagógiai Napok keretében megrendezésre került „Nézd-halld-érezd-mondd” az észlelés fejlesztése a hatékony tanulásért konferencia beszámolója

A FPSZ XVIII. Kerületi Tagintézményének logopédusai 2017. november 14-én ismét sikeresen megszervezték a Budapesti POK Őszi Pedagógiai Napok keretében megrendezésre került „Nézd-halld-érezd-mondd” az észlelés fejlesztése a hatékony tanulásért konferenciát.

A konferenciát megnyitotta a FPSZ XVIII. Kerületi Tagintézmény igazgatója Herneczki Márton klinikai szakpszichológus.

Szabó Ágnes doktorjelölt, ELTE BTK, Nyelvtudományi Doktori Iskola előadásának címe: Az óvodások és kisiskolások szókincsének és nyelvi tudatosságának vizsgálata és fejlesztési lehetőségei a gyakorlatban. Az előadás rámutatott arra a bebizonyított hipotézisre, mely szerint kimutatható eltérés van a szókincs és a nyelvi készségek között az óvodások, első osztályosok és második osztályosok között. A minél korábbi életkorban elkezdett fejlesztés hatására mindhárom korosztály csoportja statisztikailag igazolható javulást mutatott. Ízelítőt kaphatott a hallgatóság a fejlesztésről, melyben szerepelt a Jordanidisz Ágnes- féle fonématudatossági gyakorlatok, a szótagszintű tudatosság fejlesztése, a szavak hangalakjával való tudatos műveletvégzés, a mentális lexikon aktiválása valamint a mozgással kísért feladatok végzése.

Pechan Eszter gyógypedagógus az Alkotó, fejlesztő meseterápia lehetőségei a gyakorlatban című előadásában Dr. Boldizsár Ildikó módszerének alkalmazási lehetőségeit vázolta a gyógypedagógiai munkában. A meseterápia az 5-7 éves korosztály és a 15-18 éves korosztály számára is segíti a környező világ megismerését, az anyanyelv és a kognitív funkciók fejlesztését, valamint az érzelmi intelligencia és személyiség fejlesztő hatása mellett erősíti a csoportkohéziót is. A kisebbek ötnapos program keretén belül ismerkednek a mesével az érzékszervek bekapcsolásával. A 15-18 éves korosztály számára 90 perces foglalkozás alkalmával történik a személyiségfejlesztés, képi gondolkodás fejlesztése.

Karayné Pavalacs Zsuzsa logopédus, szaktanácsadó előadásában a „Mit keres a két éves a könyvtárban? Izgő-mozgó foglalkozás a XVIII. kerületben” egy 10 éve jól működő klubot mutat be. A klub alapelvei közé tartozik a személyesség, a beszédcentrikusság és a komplexitás. A beszédfejlesztő foglalkozásokon a logopédus irányításával és a lelkes könyvtárosok segítségével a két éves gyerekek és hozzátartozóik csak ketten az apával, anyával, nagyival, tesóval vesznek részt. Ezeken a foglalkozásokon jól érzi magát gyermek, felnőtt egyaránt, hiszen az alkotás öröméhez a mozgásos, ritmikus játékokhoz, artikulációs mozgásügyesítéshez közösségi élmény is párosul.

Molnár Nikolett szurdopedagógus, logopédus színvonalas, részletes előadást prezentált a „Beszédindítás a hallássérült gyermekeknél” címmel. Előadásában beszélt a hallássérülés kategóriáiról, hallásvizsgálatokról, valamint a hallássérült gyermekek korai fejlesztésének fontosságáról. Esetbemutatás kapcsán képet kapott a hallgatóság a korai fejlesztés állomásairól, a gyermek állapotváltozásiról. A sikertörténet hátterében az alapos, jól megalapozott, kitartó közös munka és együttműködés áll, melynek aktív részesei a gyermek, szülők, orvosok és a gyógypedagógus. Az előadás zárásaként a hallássérült gyermekek kezelésére vonatkozó gyakorlati tanácsokkal segítette a szurdopedagógus a hallgatóságot.

Oláh Aranka logopédus, pszichológus, mesterpedagógus és Kósáné Genzellmann Györgyi logopédus, a PMPSZ Szobi és-Váci Tagintézményének gyógypedagógusai előadásában a „A nem beszélő gyermekek és a logopédus találkozása” címmel hallhattunk gondolatébresztő előadást. A prezentáció bemutatta a mutizmus jelentését, jellemzőit, tüneteit, rávilágított a nevelési, oktatási intézményekben dolgozó logopédusok szerepére, valamint a gyermekpszichiáter, klinikai szakpszichológus, pszichológus, logopédus team munka jelentőségére. Rövid ismeretterjesztő filmek vetítése tette szemléletesebbé a problémát és a segítségadás módjait. Az előadók hangsúlyozták a differenciáldiagnosztikát a hallássérülés kizárása után. A differenciáltdiagnosztika különbséget tesz a szelektív mutizmus, autizmus, expresszív beszédzavar és értelmi fogyatékosság között a szociális viselkedés, a kognitív viselkedés, a verbális viselkedés és a felismerés általános ideje szempontjából. Bőséges szakirodalmi ajánlásokkal segítették az előadók a téma iránt érdeklődő hallgatóságot.

Kovács Gábor programvezető előadásának a címe: A Sport-Poha-Rak program lehetőségei az oktatásban és a fejlesztőpedagógiában. A látványos, színes előadásból kiderült, hogy az eszköz a világ 36 országában már 25 éve népszerű. Magyarországon új készségfejlesztő program, ami nemcsak a versenyzésre, de a szabadidő aktív eltöltésére, illetve az iskolai testnevelésben és tantermi foglalkozásokon képességfejlesztésre, élményszerű kreatív tanulásra és a koncentráció serkentésére és fenntartására ajánlott. Alkalmazása széleskörű, az oktatás keretein belül az óvodában, iskolában és a fejlesztő pedagógiában is szívesen használják a pedagógusok a programot. A rAkadémia program korosztálytól, képességektől, előképzettségtől független fizikai és szellemi fittséget fejlesztve bizonyítottan javítja az iskolai eredményeket és megnöveli az iskolai sikerélményeket egy kreatív és élményszerű tanulási környezetet teremtve. Segítséget nyújt az olvasási, írási, számolási és logikai készségek kialakításában, valamint a problémamegoldásban.

Reményi Tamás gyógypedagógus, egyetemi oktató, ELTE –Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar. Az előadás címe: „Egy gyerek sem akarja szüleit, tanárait bosszantani!” A megismerő funkciók szerepe a tanulási-és viselkedészavarok kialakulásában. Az érdekes előadásban a tanulási zavarok meghatározását követően hallhattunk az ADHD-s gyerekek jellemzőiről, a dacos magatartás súlyossági fokairól, a dacos viselkedés terápiájáról, melyet videóval is szemléltetett az előadó, valamint az önértékelési zavar jellemzőiről, fontosságáról. Az előadó kiemelte az ADHD-s gyerekkel való kommunikáció fontosságát, a sakál kommunikáció és a zsiráf kommunikáció szembeállításával, valamint ezek hatását, tapasztalatait a gyermekekkel kapcsolatban.

Szakmai szempontból színes, érdekes, tanulságos napot tudhattunk magunk mögött. Köszönet a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. Kerületi Tagintézményének munkatársainak a színvonalas konferencia megrendezéséért.

 

Mályiné Koór Cecília gyógypedagógus-logopédus
JNSZMPSZ Tiszafüredi Tagintézménye