Logopédiai munkaközösség

Beszámoló a logopédiai munkaközösség üléséről

2019. szeptember 12-én minden tagintézményi delegált és a főigazgató asszony jelenlétében megtartottuk a tanév első munkaközösségi foglalkozását.

A találkozó elején áttekintettük a munkatervet, amit kollégák elfogadtak. Majd bemutattam a „Szól-e?” szűrőeljárás adatainak feldolgozási módját. A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat főigazgató-helyettese által közreadott bővített ANYO táblázat statisztikai adatszolgáltatásra is alkalmas. A KOFA szűrés adatainak rögzítése is hasonló elven alapul. Megegyeztünk abban, hogy a szakmai szabadságot tiszteletben tartva választhatnak a logopédusok a régi és az új feldolgozási mód közül, de az adatokat rögzíteni kell, ill. a szűrésekkel kapcsolatos összesítő adatokat biztosítani kell. Leszögeztük, hogy az őszi statisztikában a júniusban és szeptemberben megszűrt gyermekek számát összesítve kell  lejelenteni, hiszen a 2019/20-as tanévben ezzel a gyermeklétszámmal dolgozunk. A „Szóljon szépen!” Nyelvi fejlesztő programról Burai Zsuzsanna hivatalos távollétében Pappné Szabó Gabriella és Szabó Katalin számolt be. Felmerült az a kérdés, hogy a papír alapú dokumentumokat kiválthatja-e az INYR. Főigazgató asszony ez ügyben állásfoglalást kér, és tájékoztat bennünket. A találkozó végén a főigazgató asszony tájékoztatta a delegált kollégákat arról, hogy Baloghné Bencsik Izabella a Szolnoki Tagintézményben tagintézmény-igazgató helyettesi feladatokat lát el a jövőben, ezért új munkaközösség-vezetőt kell választanunk. Közös megegyezéssel Szabó Katalin veszi át a munkaközösség vezetését.

Minden logopédus kollégámnak köszönöm a munkaközösségben végzett munkáját és további eredményes együttműködést kívánok!

Baloghné Bencsik Izabella