Logopédiai munkaközösség

Emlékeztető a Megyei Logopédiai Munkaközösség foglalkozásáról


Helye:
JNSZMPSZ Megyei Szakértői Bizottság tárgyalóterme

Ideje:
2018.09.12. 14:00-16:00

Témák:

  1. A logopédiai munkaközösség munkatervének ismertetése
  2. Az 5 éves korú gyermekek logopédiai szűrésének tapasztalatai, egységes dokumentáció rögzítése
  3. A 3 éves gyermekek logopédiai szűrésének előkészítése a módosított logopédiai folyamat szabályozása alapján
  4. Jó gyakorlatok a 3 évesek ellátásában

Megállapodások, összegzés:

A logopédiai munkatervet a kollegák elfogadták.

Munkaközösségi műhelymunkák időterve a 2018/19-es tanévben:

Ssz Időpont Feladat/Tevékenység Cél Felelős
1.

2018.09.12.
JNSZMPSZ
Székhelyintézmény

Az 5 évesek szűrésének tapasztalatai, a 3 évesek szűrésének megszervezése.
A folyamatszabályozás változásainak tudatosítása 3 évesek ellátási módjai- jó gyakorlatok az előző tanévben.

A szűrések határidőre történő megvalósítása, a kivitelezés egységesítése Módszertani kultúra bővítése Baloghné Bencsik Izabella, delegált tagok
2.

2018.12.05.
JNSZMPSZ Mezőtúri Tagintézmény

Alternatív Augmentatív Kommunikáció és a logopédia kapcsolata – Sali Korinna logopédus előadása Önképzés, szakmai nyitottság, együttműködés lehetőségei Józsáné Gombos Katalin

 

3.

2019.03.13.
JNSZMPSZ
Törökszentmiklósi Tagintézmény

Bemutató órák -az órák tapasztalatainak megbeszélése Módszertani ismeretek bővítése, tapasztalatcsere Burai Zsuzsanna
4.

2019.05.29.

 

Szakmai tapasztalatcsere, intézménylátogatás Helyszín a logopédus kollegák javaslata alapján Szakmai együttműködés kialakítása Baloghné Bencsik Izabella

Folyamatos feladatok: A folyamat szabályozásban leírtak alapján a diagnosztikai és terápiás munka koordinálása. A munkaközösségi foglalkozások előkészítése, megszervezése. A munkaközösségi tagok tájékoztatása a képzéseken, konferenciákon való részvételi lehetőségekről.
EFOP – 3.1.6-16-2017-00026 pályázati tevékenységben való részvétel.

A kollegák beszámolói alapján az 5 évesek szűrése a folyamatszabályozásnak megfelelően határidőre megtörténik. A terápiák megkezdésének időpontja tagintézményenként változó a határidőn belül a helyi adottságoktól, személyi feltételektől függően.

Adminisztrációban fontos, hogy egységesen a forgalmi naplóba minden olyan gyermek bekerüljön, aki a Szól-e szűrőeljárás bármely területén fennakad. Ha a gyermeket a továbbiakban nem a logopédus látja el, akkor a megjegyzés rovatban kell feltüntetni, hogy mi történik vele a későbbiekben pl. iskola előkészítő csoportba átadva, gyógypedagógushoz továbbítva, vagy mozgásfejlesztésre irányítva stb…
A 3 évesek közül az kerül be a forgalmi naplóba, aki mind a három területen fennakad a KOFA szűrés alapján.
A 3 évesek szűrése a folyamatszabályozás módosítása alapján csak egyszer valósul meg minden év szeptember végéig. Az idén a 2015. február 1-től augusztus 31-ig született gyermekek szűrését kell elvégezni szeptember 30-ig.
Örömmel hallgattuk, hogy minden tagintézmény igyekszik a helyi feltételektől függően a 3 évesek valamennyi százalékát ellátni. Az ellátásnak változatos módozatait hallottuk, mint pl. egész tanéven át tartó csoportos logopédiai terápia, mozgásfejlesztéssel egybekötött csoportos ellátás, 10 alkalmas team terápia pszichológus bevonásával a szülő jelenlétével. A gyermekek intézményeiben nincs kapacitás helyszíni ellátásra a megyében, a szülői felelősségnek így még nagyobb szerepe van.
A folyamatszabályozás szövegét és mellékleteit a munkaközösségi foglalkozáson megjelent kollegák e-mailben megkapják, így módjukban van minden kollegájukat tájékoztatni a fontos kérdésekről. (Figyeljetek arra, hogy a 3 évesek adatainak bekérésére van új nyomtatvány, a továbbiakban ezt használjuk egységesen!)

Baloghné Bencsik Izabella