Külső-belső továbbképzés Pályaválasztás Uncategorized

Beszámoló a pályaorientációs konferenciáról „A pályaválasztási tanácsadás jelene, jövője és fejlesztési lehetőségei”- Eger

A pályaválasztási munkacsoport tagjai 2018. szeptember 6-án részt vettek „A pályaválasztási tanácsadás jelene, jövője és fejlesztési lehetőségei” címmel Egerben megrendezett konferencián. A Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs Szakosztálya, az Eszterházy Károly Egyetem és a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat közös szakmai rendezvénye már második alkalommal került megrendezésre azzal a céllal, hogy teret biztosítson a pályaorientáció által érintett szakemberek részére a szakmai tudásfejlesztésre és konzultációra. A konferencián jelen voltak a Szent István Egyetem és az Eszterházy Egyetem pályaválasztással foglalkozó oktatói, az Oktatási Hivatal és a tankerületi központok képviselői, a pedagógiai szakszolgálatok pályaorientációs szakemberei, iskolavezetők, pedagógusok és iskolapszichológusok.

A konferencia plenáris szekciójában elhangzott előadások a pályaválasztás aktuális kérdéseire, a jó gyakorlatokra és a fejlesztési irányokra, lehetőségekre világítottak rá. Dr. Szilágyi Klára a Szent István Egyetem professzora kiemelte, hogy a pályaorientációs tanácsadói és tanári munkában fontos feladat a pályaszint meghatározása a családi szempontok figyelembe vételével, a személyes tapasztalatok szerzésében való támogatás, a döntési kompetencia növelése, valamint az emocionális fejlesztés. Hangsúlyozta, hogy a pályaválasztási tanácsadásnak a tanácsot kérő pozitív élményeinek, pozitív személyiségvonásainak és pozitív csoportvonásainak a tudatosítására kell építenie. Dr. Kenderfi Miklós a Szent István egyetem docense előadásában rámutatott arra, hogy a középiskolások által teljesítendő közösségi szolgálat segítheti a diákok pályaválasztási döntését, ha megfelelő előkészítés és feldolgozás kapcsolódik hozzá. A konferencia résztvevői további előadásokból megismerhették mindazokat az EFOP projektek keretében megvalósuló fejlesztéseket (módszertani eszközök, képzések, honlapok stb.), amelyek hasznosíthatóak a gyakorlati tanácsadási és tanári munkában. A rendezvény a plenáris előadásokat követően három csoportban műhelymunkát kínált a résztvevők részére. A tanácsadók a hátrányos helyzetű tanulók pályaorientációjának új módszertani eszközeivel ismerkedhettek meg. Az iskolai pedagógusok számára a műhelymunka párbeszédet teremtett a pedagógiai szakszolgálat által biztosított pályaválasztási tanácsadás tartalmáról és módszereiről, valamint az Oktatási Hivatal EFOP-3.2.13. számú projektje által megvalósuló fejlesztésekről. A pszichológusok pedig a tanácsadásban alkalmazott pszichológiai módszerekről konzultálhattak a számukra szervezett szekció keretei között.

A konferencia tavalyi évhez hasonlóan nagymértékben segítette a pályaorientációs tanácsadói munkát az által, hogy lehetőséget biztosított a szakterületen dolgozó, különböző intézményekből érkező szakemberek számára az aktuális változásokról való informálódásra, konzultációra és szakmai kapcsolatépítésre. A jelenleg megvalósuló EFOP programok keretében számos fejlesztés zajlik a pályaorientáció területén, amely a gyakorlati tanácsadói munkát is érinti. A különböző fejlesztésekről való informálódást, a fejlesztések összehangolását, együttműködési pontok megtalálását is segítette az egri rendezvény.

Paraginé Boros Ágnes
pályaorientációs konzulens