Logopédiai munkaközösség

Összefoglaló a logopédiai munkaközösség foglalkozásáról

logopédia logó

A 2016. október 5-i munkaközösségi foglalkozáson 18 kolléga vett részt. A Főigazgatóság részéről Kovácsné Bögödi Beáta főigazgató-helyettes asszony volt jelen.

A munkaközösségi foglalkozás a meghívón szereplő napirendi pontok szerint zajlott. Elsőként a logopédiai ellátás folyamatszabályozásának folyamatábráját tekintettük át. A folyamatábrán néhány változtatást javasoltak a kollégák. A javaslatok közül a többség által indokoltnak tartott korrekciók szerint a folyamatábra módosulni fog.

Ezt követően Olenyik Karolina, a JNSZM Jászapáti Tagintézményének logopédus tartott nagyon érdekes és szakmailag igen magas színvonalú előadást a „Szól-e?” szűrőeljáráshoz kapcsolódó szakdolgozati kutatásáról. Kutatási eredményeit összehasonlította a jelen tanévi, tagintézményük ellátási körzetébe tartozó óvodák szűrései eredményeivel.

A kolléga előadása után minden szakember beszámolt a szűrések eddigi tapasztalatairól. Valamennyin egyetértettek abban, hogy az eljárás rendkívül alapos, de időigényes is. A terápia időben történő elkezdéséhez a kollégák felvetették egy két egységre bontott (május és szeptember) szűrés lehetőségét (nem vetve el a nyári szűrés lehetőségét sem), mely a főigazgató-helyettes asszony szerint nem ütközik akadályba. Megállapodtunk abban, hogy a szűrésen kiszűrt gyermekek közül azok, akiknél a szűrés artikulációs hibát tár fel (esetleg társuló gyengébb területekkel), illetve nyelvi (esetleg együtt egyéb területekkel) elmaradást mutat, a logopédiai ellátás kompetenciájába tartoznak. Ha csak az olvasás-írás készültség területén tapasztalunk nehézséget, akkor azt a gyermeket prevenciós csoportba irányítjuk. A szűrések INYR-be történő rögzítését csoportosan tesszük (Intézményi csoport-Intézmény) a szűrt gyermeklétszám megjelenítésével, a gyermekek nevesítése nélkül.

A szűrések után a logopédiai vizsgálati vélemények tartalmi és formai követelményeit pontosítottuk, melyhez a munkaközösségi foglalkozás diasora is ad segítséget.

Főigazgató asszony kérésére eddig két tagintézményből érkezett programjavaslat a Logopédia évéhez kapcsolódó rendezvényekről, a többi tagintézményből emailben hamarosan várhatóak még ötletek.

A november 16-i bemutató órákkal kapcsolatosan a JNSZM Szolnoki Tagintézményének 3 kollégáját látogatnánk meg elsőként.

Pappné Szabó Gabriella
munkaközösség-vezető