Szakértői munkaközösség SZB Munkaközösség Uncategorized

Beszámoló a szakértői bizottsági tevékenységet folytató munkaközösség 2016. szeptember 22-én megvalósult szakmai foglalkozásáról

mk logó

A szakértői bizottsági tevékenységet folytató munkaközösség 2016. szeptember 22-én 13.30 órai kezdettel tartotta, a 2016/2017. tanévi első találkozóját, melyen 15 fő vett részt jelenléti ív szerint.

A munkaközösségünk személyi állománya változott, két új kollégát köszönthettünk körünkben – a Kunszentmártoni és a Tiszafüredi Tagintézményünk képviseletében -, akik az idei tanévtől lesznek a szakértői bizottsági tevékenységet folytató munkaközösség tagjai.

Első témakörünk az idei tanév munkatervének ismertetése volt.

Az időpontok és a munkatervben kitűzött feladatok egyeztetése megtörtént. Szó esett a tavalyi tanév hatékonysági ellenőrzésének tapasztalatairól, ennek kapcsán javaslat érkezett befogadó tankerületi tagintézménynél megvalósuló, kihelyezett munkaközösségi találkozó szervezésére. A jelenlévők szavazatai szerint, a többség döntése alapján (7 fő nem, 6 fő igen szavazat, 2 fő tartózkodása mellett), az idei tanév munkaközösségi helyszíne marad a megyei szakértői bizottság emeleti előadója.

A fő témakörünk volt a szakértői bizottsági tevékenység folyamatleírásához a folyamatábra elkészítése.

Három kérdésre, vázlatosan jegyzetelve válaszolt minden jelenlévő, és utána tagintézményenként haladva megosztották a kollégák a jelenlévőkkel a helyi munkaszervezést, a saját folyamataikat. Minden egyes kérdést először végig beszéltünk, azután tértünk át a következő témára.

Az alábbi kérdésekkel dolgoztunk:

  • A vizsgálati kérelem befogadása, hogyan történik?
  • A behívás, hogyan történik?
  • A vizsgálat kimenete, hogyan zajlik? (vizsgálati véleménytől a véglegesített szakértői véleményig)

A beszámolók alapján pozitív tapasztalatokat gyűjtöttünk ismét, hiszen a folyamataink azonosak, egy-egy tevékenységnél van csak eltérés, mely a gyakorlati megvalósítást érinti (pl. szakértői vélemény összeállítása – vizsgálatvezető, vagy ügyviteli alkalmazott által). Hallhattunk „jó gyakorlatokat”, ismét megerősítést kaphattunk egymástól, valamint részleteiben is betekinthettünk egymás napi munkájába.

A folyamatleírás átbeszélése kapcsán néhány szakmai kérdés is megvitatásra került, melyek a következők voltak:

– A 15/2013. (02.26.) EMMI rendelet 1. és 4. számú melléklete a szakértői tevékenység kötelező vizsgálatkérő nyomtatványa, melyet akkor is szükséges beszerezni, ha BTMN gyermeknél/tanulónál a tankerületi szakértői vizsgálaton felmerül a sajátos nevelési igény gyanúja és továbbításra kerül a vizsgálati dokumentáció az országos, vagy megyei szakértői bizottság felé.

– A 4. számú melléklet megküldése mellőzhető, ha a gyermek/tanuló korábban vett már részt megyei szakértői vizsgálaton és korábban már megküldésre került a 4. számú melléklet (pl. BTMN felülvizsgálat kapcsán merül fel ismételten a sajátos nevelési igény).

– Az érzékszervi és mozgásfogyatékosság felmerülésekor, amennyiben szakorvosi lelet is alátámasztja a gyanút, közvetlenül is felterjeszthető a gyermek/tanuló az országos szakértői bizottság vizsgálatára.

– Ismét átbeszéltük a behívás formáját:

  • Első behívás postai úton szülő/gondviselőnek szülői nyilatkozattal (legalább 10 nappal korábban), ha a felterjesztő a köznevelési intézmény, elektronikus értesítést küldünk az időpontról
  • Második behívás postai úton szülő/gondviselőnek szülői nyilatkozattal, tértivevénnyel (legalább 10 nappal korábban), ha a felterjesztő a köznevelési intézmény, elektronikus értesítést küldünk az időpontról
  • Harmadik behívás postai úton Járási Hivatal értesítése tértivevénnyel és szülői nyilatkozattal (legalább 21 nappal korábban), ha a felterjesztő a köznevelési intézmény, elektronikus értesítést küldünk az időpontról

– Beszéltünk az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szint megállapítását kérő vizsgálatok befogadásának időpontjáról, levél érkezik majd minden tagintézményhez, hogy meddig lehet befogadni az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szint megállapítását kérő vizsgálatokat.

– Amennyiben az esélyegyenlőségi szakértő jelenlétét kéri a szülő, kizárólag alapvizsgálat esetén szükséges biztosítani az esélyegyenlőségi szakember jelenlétét.

A folyamatábra vázlatát együtt elkészítettük, melyet a munkaközösség-vezető megszerkeszt, véleményezés miatt elküldi a munkaközösség tagjainak, melyet a korrekciós javaslatok után a főigazgatóságra kell küldeni október 15-ig.

Végezetül a munkaközösség-vezető tájékoztatta a munkaközösség tagjait a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál töltött szakmai napon történtekről, a szakmai együttműködés és a majdani személyes találkozás, a közös munkaközösség szervezésének lehetőségéről.

mk logó

Czagány Bernadett
munkaközösség-vezető