Megyei Szakértői Bizottság

Beszámoló a Megyei Diagnosztikai Fórumról

A 2018/2019. évi eredményességmérés konklúziója alapján a Megyei Szakértői Bizottság szakembereinek és az Intézmény vezetésének kezdeményezésére 2019. szeptember 26-án a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakértői bizottsági tevékenységben részt vevő szakalkalmazottai fórumra gyűltek össze, hogy egységesítsék a diagnosztikai kategóriák kritériumait és még jobban összehangolják a megyei és járási feladatvégzést. Az ülést Csibi Enikő főigazgató nyitotta meg legfrissebb szakirodalmi alapokon nyugvó előadásával, mellyel igyekezett a tanulási problémákat – eredetük és kimenetelük szempontjából – mindenki számára érthetően egymástól különválasztani (tanulási gyengeség, BTMN, tanulási zavar, intellektuális képességzavar), hogy ezzel megkönnyítse a járási szakértői bizottságok döntését a sajátos nevelési igény felmerülését illetően. Kiemelte a tanulási gyengeség fogalmát, melyhez igen alacsony intellektus mellett általában a szociális háttér kedvezőtlen hatása is társul, azonban nem sajátos nevelési igény, nem is beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség, a gyógypedagógiai rehabilitációs foglalkoztatást nem igényli, többségi pedagógiai módszerekkel, korrepetálással javítható, szinten tartható. Ezután Ungi Marianna főigazgató-helyettes, a Megyei Szakértői Bizottság vezetője a járási szakértői bizottságok sajátos nevelési igény irányába történő felterjesztések áttekintésének tapasztalatai alapján, egy-egy példával igyekezett kiszűrni azokat az eseteket, amelyekben hatékonyabbnak és indokoltnak tartjuk az azonnali, tagintézménynél történő beavatkozást (nevelési tanácsadás, pszichés megsegítés, tanácsadás, szakorvosi vizsgálatra irányítás). Ezzel reményeink szerint akár megelőzhetővé válik a sajátos nevelési igény kialakulása, és nem éri hátrány a gyermeket/tanulót a Megyei Szakértői Bizottság kiegészítő vizsgálatáig eltelt idő kiesése miatt, hiszen a korai beavatkozás, a prevenció a leghatékonyabb eszköz a gyermek segítésére. Szóba került még az autizmus diagnosztikája, az ADHD megállapításának kritérium rendszere, tisztázásra került a beszédkésés, – zavar és –fogyatékosság fogalomköre, de szó esett a szakértői vizsgálat túl korai, illetve megkésett kezdeményezéséről is. A fenti témákkal kapcsolatban felmerült kérdések megvitatásával talán könnyebbé válik a diagnosztikai döntések meghozatala, a fórum pedig remélhetőleg tovább erősíti és a jövőre való tekintettel is megkönnyíti a járási és megyei feladatvégzésben dolgozó szakemberek együttműködését, a vizsgálati folyamat és az eredmények értelmezésének egységesítését. A Fórum a tanév során folytatódik, így minden szakmai-diagnosztikai dilemma sorra kerülhet, és a viták eredménye a folyamatok egységesülését eredményez az Intézményben.

Szolnok, 2019. október 2.

Szilágyi Edit
bizottságvezető-helyettes, MSZB