Korai munkaközösség

Beszámoló a „Korai fejlesztés” munkaközösség 2019. szeptember 5.-én megtartott találkozójáról

  1. Béres Lászlóné munkaközösség-vezető köszöntötte a csoport régi és új tagjait, továbbá általános főigazgató-helyettes asszonyt, Ungi Mariannát. Ismertette a 2019/2020. tanév szakmai célkitűzéseit, feladatait és munkatervét. A munkaközösség a programot áttekintette, megtörtént az időpontok egyeztetése, a feladatok delegálása, a munkaterv kiegészítése.

A munkaközösség tagjai:

 

Tagintézmény

Állandó munkaközösségi tag
Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézménye Jászapáti Telephelye Járominé Németh Eszter
Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézménye Béres Lászlóné
Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézménye Vargáné Kerti Anikó
Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunhegyesi Tagintézménye Balláné Tóth Éva
Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunszentmártoni Tagintézménye Deli Gabriella
Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézménye Csete Olga
Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézménye Mihályiné Simon Rita

Kátainé Darók Bernadett

Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézménye Varga Judit

 

Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézménye Újszászi Telephelye Nagyidainé Sipos Nikolett
Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszafüredi Tagintézménye Marton Ibolya

 

Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi Tagintézménye Fehér Henriett
Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi Tagintézménye Fegyverneki Telephelye Szabó János

A 2019/2020-as tanév feladatai, felelősség-határidő:
(a munkaközösség által elfogadott módosításokkal)

Sorszám

Feladat Felelős Határidő
1. Munkaközösségi találkozó (kontakt

 

A tanév előkészítése: a találkozók időpontjának meghatározása, a munkaterv és szakmai célkitűzéseinek ismertetése, a feladatok delegálása.

 

Béres Lászlóné 2019. szeptember 5.
  A kliensek állapotában – a beavatkozás eredményeképpen – bekövetkező változások mérési, értékelési eszköz, eljárás szükséges korrekciója, a 2018/2019. tanévben, a teljes kliensi körben végzett eredményesség mérés tapasztalatai alapján.

 

Béres Lászlóné 2019. szeptember 5.
  A korai fejlesztés típusú tevékenységek keretében megvalósuló ellátás folyamatszabályozásának, valamint az ellátást bemutató folyamatábra aktualizálása, különös tekintettel az eredményesség mérés, -értékelés feladatára Béres Lászlóné 2019. szeptember 10.
  Adatszolgáltatás az infrastruktúra-használati szerződések előkészítéséhez

(A fejlesztések lehetséges helyszíneinek összegyűjtése, partnerlisták elkészítése: az infrastruktúra-használati szerződések előkészítésében való segítségnyújtás)

 

Minden munkaközösségi tag 2019. szeptember 30.
2. Munkaközösségi találkozó (kontakt) „TSMT-ről mindenkinek” – A TSMT, mint neuro-szenzomotoros módszer-specifikus eljárás alkalmazási lehetőségei a korai fejlesztés területén. (Meghívott előadó: Csuhajné Szabó Tünde TSMT terapeuta)

 

Béres Lászlóné

 

2019. november 7.
3. Munkaközösségi találkozó (kontakt) Eszközbemutató műhely: A korai fejlesztés területén használható saját készítésű fejlesztő eszközök, játékok bemutatása. Minden munkaközösségi tag 2020. március 26.
4. Munkaközösségi találkozó szakmai nap keretében (kontakt)

 

A korai fejlesztés gyakorlatának megismerése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményeiben és telephelyein/társintézményekben/egyéb szervezeteknél, szakmai nap keretében.

 

Béres Lászlóné

 

2020. május 21.

 

  1. A teljesítményértékeléshez kapcsolódó intézményi intézkedési terv az eredményesség javítását célzó tervezett intézkedések között előírja a korai fejlesztés típusú tevékenységek folyamatleírásának, folyamatszabályozásának esetében annak felülvizsgálatát, a szükséges korrekciók megtételét. A munkaközösség áttekintette a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás tevékenységeinek jelenleg érvényben lévő folyamatszabályozását. A munkaközösségi tagok javaslatokat fogalmaztak meg a folyamatszabályozás kiegészítésére, aktualizálására vonatkozóan. A módosítást a 2018/2019. tanévben bevezetésre került, a kliensek állapotában – a beavatkozás eredményeképpen – bekövetkező változások méréshez, értékeléshez kapcsolódó tevékenységek, új eszközök, módszerek és eljárások indokolták; a munkatársak az aktualizálásra vonatkozó javaslataikat az elmúlt félévben végzett, teljes kliensi körben történt eredményesség mérés tapasztalatai alapján fogalmazták meg. A korrektúrázott folyamatszabályozást a munkaközösség-vezető megküldi a főigazgatónak és a szakmai főigazgató-helyettesnek. Felmerült a módosítás igénye a tevékenység eredményességének összefoglaló értékelését szolgáló ötfokú skála (nem javult, keveset javult, részben javult, lényegesen javult, tünetmentes) esetében is. Ennek szükségességét azzal indokolták a kollégák, hogy a korai fejlesztés, gondozás területén számos esetben maradnak el az ellátásból gyermekek, többek között egészségügyi állapot miatt, szülői együttműködés hiányában, stb., amely esetekben munkájukkal kapcsolatban állapotromlásról vagy stagnálásról kell beszámolniuk. Javasolják egy olyan kategória felállítását, amelyben a „rendszerből kimaradó” gyermekeket lehet regisztrálni.

 

  1. A megyei szakértői bizottság jelzéssel élt a munkaközösség felé a járási szakértői véleménnyel rendelkező 18 hónapnál fiatalabb gyermekek felülvizsgálata ügyében. A felülvizsgálati kérelmek esetében rendszeresen „lemaradnak” a járási szakértői bizottság által készített szakértői vélemények, amelynek pótlása/pótoltatása sok időt és energiát fogyaszt. Emléketetőül, mint ahogy azt az érvényes folyamatszabályozás is tartalmazza: „A járási szakértői bizottsági tevékenység keretében kiállított, a korai fejlesztésre megkezdésére vonatkozó javaslatot tartalmazó szakértői véleményt megküldi a megyei (országos) szakértői bizottság részére is.” Tehát a szakértői véleményt már a kiállításkor meg kell küldeni az illetékes megyei (országos) szakértői bizottság részére (Kapják: szülő, szb., irattár)!

A munkaközösség találkozóján összesen 12, 8 állandó és 4 delegált taggal képviseltették magukat a tagintézmények és telephelyek. A munkaközösségi találkozók változatlanul nyíltak, azaz minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk a jövőben is. Kívánok valamennyi kedves kollégámnak sikerekben gazdag új tanévet!

Jászberény, 2019. szeptember 5.

Béres Lászlóné
Munkaközösség-vezető