Munkaközösség-vezető: Fadgyas-Székely Orsolya

A munkaközösség személyi feltételei:
A munkaközösség 5 főből áll, de szoros együttműködésben dolgozunk az Intézményi önértékelési munkaközösség vezetőjével, illetve a Főigazgatósággal.A mérés-értékelés folyamatába igyekszünk a mérni kívánt területek munkaközösség-vezetőit, illetve a munkaközösségek tagjait is bevonni. Ezzel célunk a javaslatok, ötletek adaptálása, a kollégák aktivizálása az adott folyamatban, valamint a mérési tevékenyég átláthatóvá tétele.

Tagintézmény Delegált tag(ok)
Székhelyintézmény – Főigazgatóság Magyarné Kovács Ildikó
Székhelyintézmény – Pályaválasztási tanácsadás Paraginé Boros Ágnes
Szolnoki Tagintézmény Kovács Lőrinc
Jászapáti Tagintézmény Tóthné Répási Anett
Törökszentmiklósi Tagintézmény Récziné Halmai Hédi

Általános célkitűzések:
A mérés-értékelés célja, hogy segítse a szervezet belső együttgondolkodását és közös munkálkodását a minőségi szemlélet érvényesítésében. Célja, hogy dokumentált formában kinyilvánítsa az intézmény minőségpolitikáját és a minőségcéljai megvalósítását szolgáló alapvető feladatokat. A minőségpolitika az intézmény, a szervezet működésének hosszútávra szóló elveit deklarálja. A minőségcélok a partneri igények és elvárások, valamint a nevelési program kiemelt szakmai céljainak elérését támogatják.

 Speciális célkitűzések:
A mérés-értékelés meghatározza az intézmény működésének folyamatait, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési és értékelési feladatok végrehajtását. A Főigazgatóság által meghatározott területeken, hatékony módon történő mérés-értékelési folyamat megvalósítása, ezen eredmények széleskörű elemzése, értékelése, majd a kapott eredmények alapján a fejlesztési javaslatok meghatározása. A mérési időszak 4 hetet ölel fel.

Az összejövetelek tervezett időpontjai (kontaktban, online):
Tervezetten: csütörtöki napokon, 13.30-tól – 15.30-ig

Alkalom Időpont Óra Helyszín
I. alkalom 2021. október 7. 2 óra Megyei Szakértői Bizottság előadó terme
II. alkalom 2022. április 21. 2 óra online
III. alkalom 2022. április 28. 2 óra online
IV. alkalom 2022. június 9. 2 óra Megyei Szakértői Bizottság előadó terme

A munkaközösségi összejövetelek céljának, feladatának rövid ismertetése:

 

Alkalom Célok, feladatok
I. alkalom Az éves munkaterv (célok, feladatok, tervezett programok) ismertetése, az időpontok, témák egyeztetése és a felelősök kijelölése a kollégákkal közösen. A méréséhez szükséges kérdőívek összeállítása, határidők egyeztetése.
II. alkalom A beérkező kitöltött kérdőívekből származó adatok feldolgozásához szükséges adattáblázatok megszerkesztését követően a diagramok szétosztása a tagintézmények körében. Az elemzéshez szükséges sablon elkészítése. Felmerülő kérdések egyeztetése.
III. alkalom A vezetők számára biztosított tájékoztató megbeszélés. Az elemzéssel, sablonnal kapcsolatos tudnivalók megvitatása.  A felmerülő kérdések megválaszolása.
IV. alkalom A kapott eredmények és elemzések alapján a beszámoló összeállítása, a következtetések megfogalmazása. Az elkészített beszámoló áttekintése, véleményezése. Az éves munka értékelése, visszajelzések a szakmai sikerekről, örömökről, valamint a nehézségekről, amin érdemes lesz változtatni. Hatékonysági elemzés végzése. Javaslatok a következő tanévre vonatkozóan.