Mezőtúri tagintézmény

II. Regionális Szakszolgálati Konferencia Mezőtúr

2019. május 29-én a JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézménye összefogva a Kunszentmártoni, Törökszentmiklósi Tagintézménnyel és a Fegyverneki Telephellyel, ismét Regionális Konferenciát szervezett a Tehetség Éve programsorozatának keretében. Az érdekes és sokszínű előadásokkal, meglepetésekkel teli szakmai napon igyekeztünk bemutatni a térség és a város több korosztályt átívelő lehetőségeit, hagyományait, jó gyakorlatait a tehetség témájától indíttatva. A gazdag szakmai tartalommal teli és élvezetes bemutatók, a többszempontú megközelítések, a kiváló módszerek és példák inspirálóan hatottak a megjelent szakemberekre. A program Mezőtúron, a Közösségi Ház Jurta termében került megrendezésre, amely színvonalas helyszínt nyújtott a program számára. A regisztrációnál minden vendég meglepetés ajándékokat kapott. Az egyik a KSZC Mezőtúri Szakközépiskolája és Kollégiuma diákjai által készített gyönyörű vasrózsa, a másik pedig a Kacatárium kincsestárából Fekécs Krisztina által készített emlék kulcstartó. A rendezvény a Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4. osztályos tanulóinak szórakoztató műsorával indult Dr. Siposné Varga Ildikó felkészítésével. Ezt követően Csibi Enikő, a JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatójának ünnepi köszöntő beszéde nyitotta meg a programot, aki a Tehetség Éve jelentőségéről és programjairól beszélt a megyében. Majd Bencsik Mária Bernadett, a JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézményének igazgatója mondta el programindító gondolatait a megjelenteknek. A szakmai előadások sorát folytatva Fejes Nikoletta, a JNSZM PSZ Mezőtúri és Kunszentmártoni Tagintézmény tehetségkoordinátora, a program főszervezője vázolta fel a szakszolgálatok tehetség tevékenységének jelenlegi helyzetét a térségben, majd Császár István tehetség szakértő, a JNSZM PSZ megyei munkacsoportjainak vezetője a tehetségkoordináció és a pályaválasztás területén rövid szakmai bevezető után mutatott be helyzetképet a tehetség tevékenység lehetőségeiről országos és megyei szinten. Tóth Rita a JNSZM PSZ Mezőtúri Tagintézmény pszichológusa jóvoltából a tehetségazonosítás pszichológiai vonatkozásairól hallottunk, majd Pusztai Zsolt muzeológus, a Túri Fazekas Múzeum igazgatója mutatta be szemléletesen a jól működő helyi néprajzi hagyományokat a múzeumpedagógia területéről és ismertette terveit a tehetséges fiatalok felfedezése céljából. Nagyon érdekes előadásban lehetett részünk Szarka Imréné Marika tolmácsolásában is, aki a Túri-Szemezgető óvodai tehetségműhely munkáját szemléltette és mutatta be évekre visszanyúló jó gyakorlatának lépéseivel fűszerezve a gyerekekkel végzett munkában. Gulyás Gerda részletes és alapos szakmaisággal tárta fel előttünk a Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskola balett tanszaka művészeti életét és tevékenységének sikereit. Ezután gyönyörködhettünk egyik kiváló tanulója, Pete Lara táncában is. A szünet sem telt eseménytelenül. A KSZC Mezőtúri Szakközépiskolája és Kollégiuma diákjai és pedagógusai újabb meglepetéssel fogadták a vendégeket. A szakma ifjú kiválóságai megmutatták tehetségüket több területen is. Az általuk készített finom vendégváró szendvicseken kívül az intézmény által csábító édességeket is kóstolhattunk. A fantasztikus zöldségszobrok is elvarázsolták a vendégeket, kiemelve a díszített szakszolgálati logót megformázó dinnyeszobrot. Megcsodálhattunk a gyerekek által gyönyörű hímzéseket, cukorkából font szőlőfürtöt, valamint hasznos kis fabútort is készítettek, amelyet azután a lelkes közönség ajándékba is elvihetett. Színfoltként a Kacatárium kiállítása és vására is megjelent a látogatók előtt. Emellett lehetőségünk nyílt Szőke Lilla gyógypedagógus kolléganőnk fotókiállításának megtekintésére, akire szintén nagyon büszkék vagyunk. Konferenciánkat Achs Károly, A KSZC Teleki Blanka Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Kollégiuma pedagógusa előadásával folytattuk, aki érdekes és szórakoztató prezentációjában sok gondolatébresztő kérdést vetett fel a szakemberek számára a diákok sikeres önálló életvezetését és kibontakozását támogató lehetőségekkel kapcsolatosan, illetve bemutatta érzelemgazdag utánkövetéses tapasztalatait a drámapedagógia hatásairól a diákok életében. A kettős terhelésű tehetséges gyerekek felismerése és támogatása nem új, de érdekes feladat a szakemberek számára. A JNSZMPSZ Kunszentmártoni Tagintézményének pszichológusa, Kovács Dóra tartott hasznos előadást és osztotta meg gondolatait ebben a témában egy esetismertetésen keresztül. Majd Kovács Péter, a KSZC Mezőtúri Szakközépiskolája és Kollégiuma pedagógusa a kiemelkedő diákok szemléletes és interaktív bemutatkozása mellett figyelemfelkeltően és hatásosan prezentálta a hallgatóság számára intézménye a szakképzésben újító szemléletét és a szakmai tudás mellett az érzelmi intelligenciára is nagymértékben alapozó jó gyakorlatát a hallgatóság számára. Záró előadásként Fekécs Krisztina kézműves vállalkozó, a Kacatárium megálmodója tárta fel előttünk „Megvalósult álom” Egy helyi iparos életrajza címmel értékes gondolatait és saját tapasztalatain alapuló tanácsait a tehetségígéretek kibontakozásának támogatása érdekében. Méltó és megható befejezésként Bíró Erzsébet előadásában egy verset hallgathattuk meg, amelyet meglepetésként és egy számára fontos, továbbá biztató üzenetként szánt elmondani mindenkinek, aki különlegességet érez magában bármilyen területen. Nagyon jó alkalom volt ez a konferencia a tehetség tevékenység aktuális és helyi helyzetének, helyének és fontosságának áttekintésére. Tájékoztatásul ismertettük a szakszolgálat szerepét ebben a rendszerben és kiemeltük az intézményekkel való további koordinációs segítő tevékenységünk kereteit is. Minden előadó hangsúlyozta és szemléltette saját szempontját a tehetségígéret értelmezéséről és a teendőkről, amely szintén része a szakszolgálati tevékenységeknek. A visszajelzések alapján sikerült elindítani, továbblendíteni egy szakmai együttgondolkodást a témáról a hallgatósággal. Szeretném megköszönni a támogatóinknak, hogy segítették a rendezvény megvalósulását, előadóinknak a szakmailag értékes, színvonalas gondolataikat, a résztvevőknek és a vendégeknek pedig, hogy megtiszteltek bennünket a megjelenésükkel!

Támogatóinkat szeretnénk külön is megemlíteni:
Korom Endre, a KSZC Mezőtúri Szakközépiskolája és Kollégiuma igazgatója,
Király Imre, a KSZC Mezőtúri Szakközépiskolája és Kollégiuma igazgató-helyettese,
Actor Kft.
Coop Zrt. Mezőtúr,
Közösségi Ház Mezőtúr,
Kacatárium,
Sólyom Zoltán, Zöldség-Gyümölcs.

2019. május 29.

Bencsik Mária Bernadett
tagintézmény-igazgató