Székhelyintézmény

Beszámoló munkaközösség-vezetői értekezletről

Időpont: 2019.06.05. 13:00- 15:00 óra
Helyszín: JNSZMPSZ Megyei Szakértői Bizottság előadó terme, Szolnok, Aradi utca 20.

Jelen vannak:

  1. Baloghné Bencsik Izabella –a Logopédiai Munkaközösség vezetője
  2. Barna Nelli – a Nevelési Tanácsadás Munkaközösség vezetője
  3. Béres Lászlóné – a Korai Fejlesztés Munkaközösség vezetője
  4. Császár István – a Pályaválasztási Tanácsadás Munkaközösség vezetője
  5. Lázárné Barna Andrea – a Szakértői Tevékenység Munkaközösség vezetője
  6. Szekeres Julianna – a Gyógytestnevelés Munkaközösség vezetője
  7. Csibi Enikő – főigazgató

Csibi Enikő főigazgató megnyitotta az értekezletet, és ismertette a sürgős összehívás okát. Ismertette, hogy csak azokat a munkaközösségek vezetőit kérte a mai megjelenésre, melyek munkatársai közvetlen gyermekkel foglalkoznak, tehát követni tudják a beavatkozások eredményességét: így a koordinált területek (tehetséggondozás, óvoda- iskolapszichológiai ellátás), illetve a nem gyermekkel foglalkozó területek munkaközösségei (Intézményi Önértékelés Munkaközösség, Mérés- Értékelés Munkaközösség) nincsenek jelen.
Elmondta, hogy tanulmányozta a munkaközösségek által elkészített kiváló szakmai anyagokat, melyek színvonalához kétség nem fér. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy a különböző munkaközösségek nagyon eltérő módon gondolkodtak az eredményesség méréséről, és a mérőanyagok összesítésének koncepciója is rendkívül heterogén. Indokoltnak tartotta a mai értekezlet sürgős összehívását, azok egységesítésére vonatkozó együttgondolkodás céljából. Elmondta, hogy a vezetés egy 7 fokú skálán gondolkodott, erre vonatkozóan készített is egy összesítő táblát, ám az is lehetséges, hogy a 7 fok soknak bizonyul, nagyon szét kell húzni az értékelés eredményeit, elképzelhető, hogy elegendő az 5 fok. Kéri a vezetők véleményét. A munkaközösség-vezetők elmondták: bizonyos területeken nehézkes a mérés, a különböző végzettségű szakemberek más-más fókuszú mérőanyaggal dolgoznak, az egységesítés szükséges. A skálák közül az 5 fokúra esett a választás, ez eléggé, de nem túlzottan húzza szét a mért eredményeket, jól követi a fejlesztés – beavatkozás sikerét. A logopédiai év végi (de a félévi) értékelés ezzel a skálával szinkronban van, kiegészíteni nem szükséges. Abban született konszenzus, hogy a félévi eredményt nem, csak az év végit illesztik a logopédusok a jelen mérő skála fokozataiba. A korai fejlesztés terén nagyon komoly mérő anyagok készültek, ezek közül a szakemberek kiválaszthatják azt, amellyel dolgozni szeretnének. Az 5 fokú skála ezen a területen is megfelelő. A gyógytestnevelés egyszerű, gyorsan, könnyedén felvehető mérő anyagot dolgozott ki, és bár a tanulóik száma jelentős, az eszköz gyorsasága segítségükre lesz. Az 5 fokú skálával e területen is tudnak dolgozni. A nevelési tanácsadás terén kidolgozott anyag átalakításra szorul, a mai szempontokat figyelembe véve. Szülői kérdőívvel nem dolgoznak, sem tanulói kérdőívvel. Ezek helyett a pszichológusok a terápiák eredményességét mérik (készül a mérőanyag, Barna Nelli dolgozik rajta); a gyógy- és fejlesztő pedagógusok pedig a beavatkozás kezdetén alkalmazott mérés anyagát használják kimenetiként, így összehasonlíthatóvá válik a bemenet és kimenet, BTMN fejlesztés, de prevenciós és iskola-előkészítő foglalkozások esetén is. Az 5 fokú skála e területen is megfelelő. A pályaválasztás terén a mérőanyag 7 fokú, de az egységességet követve ez könnyedén átalakításra kerül. A szakértői tevékenység terén a Munkaközösség által készített mérő anyaggal dolgoznak jelen próbamérés során, majd annak tanulságait levonva, az új tanévben annak fejlesztését tűzik ki célul. Az 5 fokú skálára való áttérést elfogadják.

Összefoglalva: Konszenzussal zárult a munkaközösség-vezetői értekezlet. A vezetők szakterületük jeles képviselőiként – őszinte és megalapozott véleményükkel – jelentősen hozzájárultak az egységesítés céljának megvalósításához.

Szolnok, 2019.06.04.

Csibi Enikő