Munkaközösség Tehetség munkaközösség

Kiemelten tehetséges tanulók/gyermekek és pályaválasztási munkaközösség 3. munkaközösségi foglalkozása

A kiemelten tehetséges tanulók/gyermekek és pályaválasztási munkaközösség 2016. január 20.-án tartotta harmadik foglalkozását.
A feldolgozott témák a következők voltak.

  1. A munkaközösségi foglalkozás első részében a Szolnoki Óvodai Intézmény Tiszavirág Tagintézményének vezetője Eszenyiné Drab Márta tartott előadást az Óvodai Intézményben folyó tehetséggondozó munkáról. Ezt az tette indokolttá, hogy fontosnak ítéljük azt, hogy a munkaközösség tagjai számára álljanak rendelkezésre információk a megye intézményeiben folyó tehetségkutató, azonosító és tehetséggondozó tevékenységről. Erre kiváló példa a Szolnoki Intézmény, ahol már hosszú idő óta folyik szervezetszerű tehetséggondozás, megalapozott, kidolgozott elvek alapján. A decentrumokban az óvodapedagógusok vezetésével tematikus foglalkozásokon vesznek részt a gyermekek a nevelési év folyamán. Nagyon sok hasznos információhoz jutottak a munkaközösség tagjai az előadás során.
  2. A következő részben Kondor Elek a Szakszolgálat Székhelyintézményében működő Pályaválasztási csoport vezetője adott tájékoztatást a munkacsoport tevékenységéről. A Szakszolgálat keresett szolgáltatása a pályaválasztási tanácsadás, hiszen ez minden intézményi fokon minden tanulót érint. Kondor Elek tájékoztatást adott a munka módszertanáról a helyes önismeret és a pályatükör fontosságáról a munka során.
    Mivel a képességek ismerete, a tehetséggondozás szoros kapcsolatban áll, így e két terület tovább feldolgozandó kapcsolódási pontjairól is szó esett, amelyekre a következő munkaközösségi foglalkozások során fog szó esni.
  1. A munkaközösség tagjai számára fontos s folyamatos önképzés a következőkben az önelfogadás fontosságáról esett szó ehhez segédanyagot is kaptunk.
  2. További fontos kívánalom egymás munkájáról történő tájékozódás így további beszámolók hangzottak el a Szolnoki a Tiszafüredi a Fegyverneki és a Jászberényi Tagintézményekben folyó tehetségkutatásról és fejlesztésről.

Szolnok, 2016. január 25.

Császár István
munkaközösség- vezető