Korai munkaközösség Külső-belső továbbképzés Munkaközösség

Az ELTE Gyakorló Óvoda és EGYMI-NÉL történt Intézménylátogatásról

Beszámoló a korai fejlesztés, fejlesztő nevelés és konduktív pedagógiai munkacsoport 2016. január 14-i, az ELTE gyakorló óvoda és egymi-nél történt intézménylátogatásról

A Korai fejlesztés, fejlesztő nevelés és konduktív pedagógiai munkacsoport 2015/2016-os tanévi munkatervi feladata volt a korai fejlesztés jó gyakorlatának megismerése, intézménylátogatás keretében történő tapasztalatszerzés a korai gondozást magas szakmai színvonalon végző intézményben.

012016. január 14-én munkacsoportunk a budapesti ELTE Gyakorló Óvoda és Egységes Módszertani Intézménybe látogatott 10 fővel, Kovácsné Bögödi Beáta szakmai főigazgató-helyettes kíséretében.

Az intézményt Rosta Katalin igazgatónő mutatta be. Az intézmény típusa többcélú közoktatási intézmény, melynek feladata a 0-7 éves életkorú, speciális nevelési igényű gyermekek ellátása: az értelmileg akadályozott és beszédfogyatékos gyermekek óvodai nevelése – fejlesztése, a korai fejlesztés, gondozás és tanácsadás, a gyógypedagógus hallgatók gyakorlati képzése és módszertani segítségadás. A korai fejlesztés feladatát alapvetően három célcsoport körében végzik: értelmileg akadályozott, megkésett/akadályozott beszédfejlődésű és hallássérült gyermekek fejlesztése, gondozása.

03Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, mint önálló intézményegység végzi a korai fejlesztés feladatát. Dr. Jeanné Loós Anita, a korai fejlesztés munkaközösség vezetője, gyermek- és ifjúsági klinikai szakpszichológus hangsúlyozta, hogy a szolgáltatás családközpontú korai intervenció, többféle szolgáltatást foglal magában: a kisgyermek egyéni és csoportos terápiáit, pszichológiai gondozást és gyógypedagógiai tanácsadást. A team-munka, a heti rendszerességgel tartott esetmegbeszélések segítenek abban, hogy a sérült gyermek – és családja érdekében minél hatékonyabb és célzottabb intézkedéseket hozzanak (terápiák, fejlesztési    irányvonalak meghatározása, pszichológiai gondozás szükségessége).

02Schuchné Rumpli Henriette igazgató-helyettes előadásában számos, az ellátást érintő kérdés merült fel, mint a korai fejlesztés vs. óvodai nevelés, a szakértői bizottságokkal való együttműködés, a korai diagnózis dilemmái, a terápiás kínálat „túlburjánzása”, az evidencia alapú gyógypedagógia jelentősége, amelyekkel kapcsolatban a hallgatóság is megosztotta saját gyakorlatának tapasztalatait.

04Az intézmény 2015 óta minősített referencia-intézmény. „Mórika” (MOzgás-RItmus-KAland) beszédindító és kommunikációt fejlesztő kiscsoportos foglalkozás, valamint a „Mesefa” komplex fejlesztő programot, az intézmény korai fejlesztés terén is alkalmazható „jó gyakorlatai” közül Dr. Vajdáné Kutas Csilla és Sárdy Boglárka mutatták be. Megtekinthetőek voltak a programok leírásai, az ezzel kapcsolatos szép kivitelezésű kiadványok, s bár a látogatók létszáma nem tette lehetővé a foglakozások meglátogatását, videoanyag bemutatásán keresztül ízelítőt kaphattunk belőlük.

 

05Az intézményben lévő fejlesztőszobák, mozgásfejlesztő termek, szülői váró, só-terápiás szoba, udvar jól felszereltek, korszerűek, minden tekintetben megfelelnek a XXI. századi oktatás tárgyi feltételeinek.

 

 

 

0706

A résztvevő kollégák az alábbi gondolatokban összegezték a látogatás tapasztalatait:

„Tetszett az intézmény, látszik, hogy szívesen végzik feladatukat, csapatban dolgoznak, jó a felszereltségük. Ők is megélik a változás következményeit, tetszett az őszinteségük, egyes területeken hasonlóak a küzdelmeink. Láthatóan a mi szervezetünk sokkal összerendezettebb, tekintve a diagnosztikát, a fejlesztéseket. Tetszett a jó gyakorlat, de szívesen néztem volna élőben specifikus fejlesztést, pl. mozgásfejlesztést.” Lázárné Barna Andrea, Megyei Szakértői Bizottság

„Köszönöm, hogy részt vehettem az intézménylátogatáson. Mint egy infúzió olyan egy-egy ilyen alkalom számomra. Érdekes, színes élményekkel gazdagít, vagy csak előhívja a kissé feledésbe merült ötleteket. A végeredmény mindenképpen pozitív.

A gondok másfélék itt vagy ott. Szakemberhiány, eszköz, INYR, ….de a szemlélet közös, mindannyian más utat járunk, egy közös van bennünk mégis, mindazt, ami a gyermekben benne van, felszínre szeretnénk hozni. Ezért jó egymást látni, beszélgetni, tapasztalatot szerezni.” Kürti Anikó, Szolnoki Tagintézmény

„Nagy megtiszteltetést jelentett számomra, hogy bepillantást kaphattam egy ilyen nagymúltú és elismert, a szakma bölcsőjét jelentő intézmény élő gyakorlatába. A korai fejlesztés igazán holisztikus tevékenység, nap, mint nap meg kell újulni, ehhez azonban bizonyos időközönként szükségem van inspirációra, új ötletekre.” Béres Lászlóné, Jászberényi Tagintézmény

„Az intézmény modell értékű módszertani, szakmai központ, ahol a fejlesztéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. A korai fejlesztést és gondozást végző jól képzett szakemberek magas empátiával, hivatásszeretettel valósítják meg az intézmény céljait. Munkájukat áthatja a gyermekszeretet, tudatosság, következetesség, szakmaiság, komplexitás. Mindehhez elengedhetetlen az igazgatónő rendkívüli kvalitása, a gyógypedagógiai szakterület iránti mély elkötelezettsége.

Az ajándékba kapott kiadványt lapozgatva találtam ezt az idézetet Illyés Gyuláné Dr. Kozmutza Flórától, a BGGYTF volt főigazgatójától: „A segítségnyújtás is lehet szenvedély.”

Úgy gondolom ez a gondolat hatotta át az egész szakmai délelőttünket.” Kisné Magyar Mária, Jászapáti Telephely

„Összességében nagyon tetszett minden, amit láttunk, hallottunk. Irigylésre méltó körülmények között dolgozhatnak a szakemberek. A színes fejlesztő szobák engem arra inspiráltak, hogy próbáljak a saját környezetemben is hasonló változtatásokat tenni, amennyire lehetőségem lesz rá. Mint „kezdő” korai fejlesztő, biztosan hasznát tudom venni a két jó gyakorlatban látott tevékenység-típusoknak, foglalkozásoknak. Nem panaszkodunk ugyan a korai fejlesztéshez szükséges eszköztárunkra, de Olgát, mint konduktort, a központ eszközei érdekelték leginkább.

Talán az ott töltött idő – főleg az utazáshoz viszonyítva – kicsit kevés volt, és jó lett volna gyerekeket is látni, de természetesen érthető, amit a hospitálásról elmondtak nekünk. A kedvesség, amivel fogadtak bennünket, példaértékű.” Fekécsné Beregszászi Erzsébet, Csete Olga, Mezőtúri Tagintézmény

„Számomra nagy élmény volt a személyes találkozás, a tapasztalatcsere és a kötetlen beszélgetés lehetősége Rosta Katalinnal és munkatársaival. A fél év bizottsági munka után jó volt egy kicsit a gyakorlatba „csöppenni”, az ottani kollégák lelkesedését, hivatásszeretetét tapasztalva megújult lendülettel tértem vissza a helyi feladatomhoz.” Bencsik Dóra, Megyei Szakértői Bizottság

„Nekem egy Márai Sándor idézet jutott eszembe az intézménylátogatás kapcsán….”Egy napon megtudjuk, hogy az utaknak értelmük van: elvezetnek valahová. Nemcsak mi haladunk az utakon, az utak is haladnak velünk. Az utaknak céljuk van. Minden út összefut végül egyetlen közös célban. S akkor megállunk és csodálkozunk, tátott szájjal bámészkodunk, csodáljuk azt a rejtelmes rendet a sok út szövevényében, csodáljuk a sugárutak, országutak és ösvények sokaságát, melyeken áthaladva végül eljutottunk ugyanahhoz a célhoz. Igen, az utaknak értelmük van. De ezt csak az utolsó pillanatban értjük meg, közvetlenül a cél előtt.” (Márai Sándor: Ég és FöldAz utak)” Szabó Judit, Törökszentmiklósi Tagintézmény

Jászberény, 2016. január 21.

Béres Lászlóné
munkaközösség-vezető