Munkaközösség

Kiemelten tehetséges tanulók/gyermekek munkaközösség 2015. október 7.

 1. A 2015-16. tanév Munkaterve, ezen belül a munkaközösségi foglalkozások témája és időpontja
  Munkaközösségi foglalkozások időpontja a tanév folyamán:

  2015. október 7. 13.30 óra
  2015. november 18. 13.30 óra
  2015. december 2. 13.30 óra
  2016. február 17. 13.30 óra
  2016. április 13. 13.30 óra
  2016. május 11. 13.30 óra

 2. A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása feladatellátás keretében az Eljárásrend megvitatása, elfogadása, véglegesítése
 3. A Pályaválasztási tanácsadás és a tehetséggondozási tevékenység közös területei, az együttműködés kialakítása
 4. A pályaválasztási tanácsadás során feltűnő kiemelkedő képességű tanulóra a figyelmet felhívják a kollégák, valamint a tehetséggondozási tanácsadás során a specifikus képességgel rendelkező tanulók orientálása a helyes pályaválasztási döntés felé. Ezeknek a lehetőségeknek és ezek módszertanának kimunkálása a kétféle tevékenység tekintetében.
 5. Beszámoló a tehetséggondozással kapcsolatos rendezvényeken elhangzottakról, az országos szervezetek munkájában való részvételről

2015 szeptemberében Császár István a Magyar Tehetséggondozó Társaság választmányának tagjaként részt vett a Társaság Közgyűlésén Győrben, 2015. szeptember 18-19.-én. A plenáris előadáson a tehetséggondozás jelentősége a jó gyakorlatok fontossága és azok elterjesztése került kifejtésre. A szekcióülésen a Megyék Pedagógiai Szakszolgálatának főigazgatói és munkatársai számoltak be arról, hogy a megyéjükben kialakításra került-e a tehetséggondozó koordinátor munkakör, valamint melyek azok a megyék amelyekben a munkaközösséget is létrehozták. Színes a kép, mindegyik megyében folyamatban van a munkakörök kialakítása. Azok a kollégák, akik előbbre vannak beszámoltak a tehetséggondozó koordinátor munkakörében elvégzendő tevékenységekről, valamint a munkaközösségek által ellátandó feladatokról.

2015. szeptember 25.-én Székesfehérváron a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szervezésében rendeztek konferenciát a Kiemelten tehetséges tanulók, gyermekek szakszolgálati feladatellátásáról. Dr. Gyarmathy Éva tartott előadást a tehetséggondozás szintjeiről az intézményi és a szakszolgálati tevékenységekről. Utána a Fejér megyei főigazgató asszony tartott beszámolót a megyében a tehetséges tanulók ellátásának megszervezéséről, valamint a létrehozott munkaközösség által végzett feladatokról. A szekcióülések során Fejér megyei intézmények vezetői és munkatársai számoltak be a jó gyakorlataikról.

 1. Más megyék munkaközösségeivel történő együttműködésről állásfoglalás

A JNSZ megyei munkaközösség tagjai is szeretnének megismerkedni a más megyékben történő munkaszervezéssel, így felvesszük a kapcsolatot a környező megyék szakszolgálataival a kölcsönös tájékozódás érdekében.

Császár István
munkaközösség-vezető