Logopédiai munkaközösség Munkaközösség

A Logopédia Munkaközösség 2015. november 25-i műhelymunkájáról

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat LOGOPÉDIA Munkaközösségének novemberi megbeszélésén 19 fő vett részt.

A tervezettek szerint a műhelymunkán az alábbi témák szerepeltek:

 • Észrevételek a protokoll kapcsán: a logopédiai ellátás szakszolgálati protokolljának áttekintése során azt az észrevételt tettük, hogy intézményünkben a logopédiai szakszolgálati ellátás folyamata a protokoll elvárásainak (előírásainak) szinte teljes mértékben megfelel. Röviden: bejelentkezés vagy szűrés® e. részletes logopédiai vizsgálat (minden esetben megelőzi a terápiát) ® logopédiai vizsgálati vélemény készítése® ellátás. Kisebb módosítás (tanácsadásba való bekerülés előtt is vizsgálati vélemény írása), illetve bizonyos részletszabályok helyi kidolgozása (pl. szülői engedély kérése felvételek készítéséhez – érvényesség ideje stb.) az ajánlás szerint a későbbiekben szükséges lehet.
 • A LAPP Aktívszókincs-vizsgálat: megbeszéltük a logopédiai diagnosztikai munkában alkalmazható (a protokoll szerint ajánlott) aktívszókincs-vizsgálat felvételének módját, a pontozás és értékelés mikéntjét. Megosztottuk egymással a teszt felvételével kapcsolatos tapasztalatainkat, a tapasztalt előnyöket, hátrányokat. Sajnos a vizsgálóeljárást a kollégák közül még kevesen használták, javasolt ennek
 • Az artikulációs zavarok javítása témakörén belül: a ny, ty, gy hangok fejlesztése, rögzítése, automatizálása (gyakorlatok a logopédián). Munkatankönyvek, gyakorlófüzetek, eszközök.

Pásztor Tiborné Parádi Emőke
munkaközösség – vezető

Az MLSZSZ november 21-i konferenciájáról Nieberlné Sági Mónika logopédus számolt be röviden:

MLSZSZ

 1. Sarbó Artúr díj: dr Juhász Ágnes, 70. éves: több kolléga méltatta, emberi, szakmai mivoltát.
  1. Ő elmondta: terapeuta szemléletét a Rogersi alapelvek határozták meg: empátia, megértés, elfogadás.
  2. Attitűdje volt: a szakmaiság védőszárnya alatt figyelni a tanítványt, megőrizni a kellő objektivitást
  3. fontos az elméleti igényesség: terápia csak úgy építhető jól, ha mögötte kellő mértékű elméleti tudás van
  4. előadása: AAK – Több mint BLISS – szerinte az AAK tanulása nem hátráltatja a beszédindulást
 2. Kas Bence: a szórend szerepe…:
  1. a nyelvfejlődési zavar magyar nyelvi tünetei
  2. néha az expresszív beszédben kevés a nyilvánvaló jel (mert a gazdag morfológia miatt alapvetően nem hibáznak a gyermekek a kifejezésben)
  3. a mondatmegértésben, (nem az egyszerű mondatoknál!) azonban vannak tünetek
  4. jellemzően, ha a tárgy előbbre van az alanynál, akkor a SNYZ mutató gyermekek nehezen értik meg – tárgy-alany szórend feldolgozási nehézsége!!!
  5. elmondta: CPLOL: szeretnék Európai szinten harmonizálni a logopédiai diagnosztikus terminológiát
 3. Mentorháló – MLSZSZ terve:
  1. mentor lehet, akit az MLSZSZ 3 tagja ajánl
  2. akit az MLSZSDZ elnöksége felkér
  3. országos szintűre tervezik
  4. mentor feladatai stb.
  5. SKYPE: országon belüli kommunikáció lehetősége
 4. Csoportos afázia – terápia: OEP támogatásával
  1. 2-3 fős csoportok, heti 1-2 óra
  2. terápia: 4 terület: beszéd-produkció + értés, írás, olvasás
  3. életszerű előrevivő témák, fontos, hogy a témakörbe mindenki tudjon bekapcsolódni
  4. gyakorlatok: egyéni, csoportos, páros – ülő, álló, mozgó (olfaktórikus =minél több érzékelési csatorna)
  5. terapeuta: moderáló szerep
  6. eredmények-tapasztalatok: a csoportdinamika összes pozitív hatása érvényesül, tágul a szociális élettér, a társas kapcsolatok javulnak
  7. azt gondolják orvosok is: ha egy évig nem változik, nem lesz változás, de igen, példák mutatják
  8. létrejött a budai centrum!
 5. Soósné: jó részletes előadás: szeretne tanulmányt írni belőle
  1. az olvasás fejlődési modelljei
  2. Az írott nyelvelsajátítás kognitív, nyelvi indikátorai: fonológiai tudatosság, gyors automatizált megnevezés, graféma – fonéma megfeleltetés, fonológiai munkamemória
  3. A diszlexia vizsgálata alsóbb osztályfokon (protokoll LOV)- ez ajánlott, de hogy a szakértői bizottságokban mikor kezdik használni, az nem tudható – de akkor a logopédus ne vizsgáljon vele
 6. Lőrik: elmondta röviden az 5 új diagnosztikai eszközt
  1. LAPP- készült digitális változata is- ??? FŐIG
  2. Szó? –nem szó?
  3. 7: Imre Angéla: Akusztikai elemzés…-diszfónia diagnosztikához használható számítógépes program: PRAAT: ingyenes, bárki számára hozzáférhető, nyelvtől független, könnyen kezelhető—jó: adatok, leírások, hanganyag- összehasonlíthatóság
 7. Applikáció számítógépre: kiegészítője a terápiának: félénk, nem beszélő gyermekeknek is jó, csoportos , páros és egyéni, egyéb lehetőségek az utazó tanároknak!!!!!
 8. MOZGÓKALANOK: a mozgás becsempészése a terápiákba:
 9. A nyelvi zavarok és az olvasástanulás kapcsolata: francia iskola logopédusa
 10. Kerekasztal: protokoll