Munkaközösség SZB Munkaközösség

Szakértői bizottsági tevékenységet folytató munkaközösség Szolnok, 2016. január 14.

A 2015/2016-os tanév harmadik találkozóján 20 fő volt jelen jelenléti ív szerint.

Aktuálisan felmerülő kérdések megbeszélésével kezdtünk. Az Integrált Nyomonkövető Rendszerben (INYR) a vizsgálaton megjelent gondviselők létszámát jelenítjük meg.
Fellebbezés esetén önmagunkkal ne mondjunk ellent és a saját kollégánkat ne bíráljuk felül!

A mentesítésekkel kapcsolatban, csak súlyos esetekben adunk teljes tantárgyi mentesítést és felső tagozatban a szöveges értékelés alkalmazását, mindig egyénileg kell elbírálni, az adott vizsgálati tényeket elemezve. Mindig gondoljunk arra, hogy a szakmunkás és érettségi vizsgán, hogyan lehet majd a gyakorlatban levizsgáztatni a mentesítéssel rendelkező tanulót.

Mentesítések:
Érettségire vonatkozó – 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet: 6. § (7), 12. § (6) (9), 20 § (7), 37 § (1) (2) (3), 31 § (5), 41 § (1) (2) – mely az érettségi és egyéb vizsgára szóló mentesítési lehetőségeket tartalmazza

 Nkt. 56. §157 (1) A tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakértői bizottság véleménye alapján az igazgató mentesíti

a) az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól, és ehelyett szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő,
b) a gyakorlati képzés kivételével egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól.

(2) Az érettségi vizsgán az (1) bekezdés b) pont szerinti tantárgyak helyett a tanuló – a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint – másik tantárgyat választhat.

Nkt. 51. § (5) A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló részére a felvételi vizsgán indokolt esetben biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli vagy szóbeli felmérésen biztosítani kell az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott eszközöket, a vizsga szervezésével alkalmazkodni kell az adottságaihoz.

Fő témánkként szerepelt a Lőrik József-féle olvasás vizsgáló eljárás (LOV), mely 1. és 2. osztályban kiválóan alkalmazható, valamint diszlexiás tanuló esetében kontrollvizsgálatkor 4. osztályig. Az eljárás alkalmas az olvasászavar okának és kialakulási idejének meghatározására.

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapításának vizsgálatakor a tankerületi szakértői bizottságok az eddigi IÉV tesztet és a Kanizsai féle új eljárást használják, ha a megyei szakértői bizottsághoz továbbítják a gyermek vizsgálati dokumentációját, akkor ott az Iskolába lépő gyermekek nyelvi tudatosságának vizsgálata című Lőrik-féle eljárást alkalmazzák.

A második félévben is három alkalommal találkozunk, melynek időpontjai:

2016. március 10.
2016 április 21.
2016 május 19.

Szolnok, 2016. január 17.

Czagány Bernadett
munkaközösség-vezető