Székhelyintézmény PVT

A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók részvétele a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásban

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Jász –Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, mint köznevelési intézmény a 2013/2014. tanévtől ellátja a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás pedagógiai szakszolgálati feladatot. Szolgáltatásainkat elsősorban az általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulóinak ajánljuk, akik pályaválasztási és/vagy intézményválasztási döntés előtt állnak.

A 2015/2016. tanévtől szakmai kapacitásunk és szolgáltatási- kínálatunk bővült, rendszeresen tartunk pályaválasztási szülői értekezleteket, tájékoztatókat az általános és középiskolákban. Vállaljuk, hogy egyeztetés alapján – az iskolákba kihelyezetten – csoportos pályaválasztási szűrővizsgálatokat és tanácsadást tartunk. A fenntartói szándéknak megfelelően törekszünk a megyei területi lefedettség biztosítására, tanácsadóink ütemezés szerint keresik fel a jelentkező intézményeket, tanulócsoportokat.

Mint azt már korábban közzétettük, a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásra történő csoportos és egyéni jelentkezéseket e-mailben az info.foig@jnszmpsz.hu címen, vagy levélben Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézmény 5000 Szolnok, Aradi utca 20. fogadjuk. Tevékenységünk ütemterve honlapunkon szintén megtalálható.

Felhívjuk az Önök figyelmét az általános iskolákban tanuló sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő diákok speciális helyzetére a középfokú beiskolázás során. Esetükben az iskola, tagozat, illetve szakmaválasztási döntést befolyásoló tényező lehet a diagnózis, amit a szakértői vélemény tartalmaz. A középfokú felvételi eljárásban való részvételükről az Oktatási Hivatal honlapjáról tájékozódhatnak. link

Saját tapasztalataink is azt mutatják, hogy az SNI és BTMN tanulók számára a sikeres iskolai továbbhaladást és életpálya-építést elősegítheti a szakszolgálatunk által biztosított komplex pályaorientációs tanácsadás, amit érdemes már a 7. évfolyamon igénybe venni.

Javasoljuk az osztályfőnök kollégáknak, hogy egyeztessenek a jelen tanévben 7. évfolyamra járó, különleges nevelési szükségletű tanulók szüleivel, ajánlják számukra intézményünk szakmai segítségét.

Működési rendünk szerint minden héten, pénteki napokon 8,00 – 12,00 óráig egyéni, komplex pályaorientációs tanácsadást tartunk a Székhelyintézményben (5000 Szolnok, Aradi utca 20.) előjegyzés alapján. Időpontot a szülő, gondviselő kérhet e-mailben.

A szolgáltatás, tevékenység tartalma:

  • interjú a szülővel/gondviselővel és a tanulóval (tájékozódás az esetleges tanulási, magatartási problémákról, nehézségekről, a fejlesztés vagy rehabilitáció tapasztalatairól, pályaválasztási elképzelésekről)
  • az érvényes szakértői vélemény áttekintése, szükség szerinti elemzése
  • tanulói érdeklődés, képesség, attitűd – és/vagy személyiségvizsgálat (az eset sajátosságaitól függően, egyénre szabottan)
  • személyes információs tanácsadás a tanulónak és a szülőnek
  • iskolaválasztás ajánlása, „jelentkezési stratégia” közös kidolgozása

Kérjük Önöket, tájékoztassák a lehetőségről a pályaválasztási felelőst, az érintett osztályfőnököket, pedagógusokat, tanulókat és szüleiket.

A sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulóknál a tanácsadáshoz fontos és szükséges a szülő jelenléte.

Elérhetőségünk: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézmény 5000 Szolnok, Aradi utca 20.
Tel: 56-510-720, Fax: 56-515-261; E-mail: info.foig@jnszmpsz.hu

Segítő együttműködésüket köszönjük.

Szolnok, 2016. január 18.

Váczi Emese
fejlesztő pedagógus,
pályaorientációs konzulens
Nánásiné dr Horváth Edit
pszichológus
pályaorientációs konzulens

Kondor Elek
Pályaválasztási Munkacsoport vezető