Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, fejlesztő nevelés, konduktív pedagógiai ellátás

Munkaközösség vezető: Béres Lászlóné

A korai fejlesztés, oktatás és gondozás; a fejlesztő nevelés és a konduktív pedagógiai ellátás munkaközössége:

Tagintézmény Munkaközösségi tag
Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézménye Jászapáti Telephelye Kisné Magyar Mária
Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézménye Vargáné Kerti Anikó
Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunhegyesi Tagintézménye Tóthné Babó Szilvia
Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunszentmártoni Tagintézménye Deli Gabriella
Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézménye Csete Olga
Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézménye Lázárné Barna Andrea
Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézménye Kürti Anikó
Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézménye Újszászi Telephelye Seller Gabriella
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszafüredi Tagintézménye Marton Ibolya
Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi Tagintézménye Szabó Judit
Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi Tagintézménye Fegyverneki Telephelye Varga Mária

A munkacsoport összejöveteleinek időpontjai:

Első alkalom: 2016. szeptember 15.
Második alkalom: 2016. november 10.
Harmadik alkalom: 2016. december 8.
Negyedik alkalom: 2017. február 2.
Ötödik alkalom: 2017. március 16.
Hatodik alkalom: 2017. május 4.

A 2016/2017-ös tanév szakmai célkitűzései:

Segítse a korai fejlesztés, oktatás és gondozás, a fejlesztő nevelés, a konduktív pedagógiai ellátás szakszolgálati feladatellátásban dolgozó munkatársak szakmai munkáját
Törekedjen az egységes szemlélet megtartására, biztosítson alkalmat további saját élményű tapasztalatszerzésre, egymás munkájának megismerésére; folytassa „jó gyakorlatait”
Ápolja partnerkapcsolatait, törekedjen további szakmai és szakmaközi együttműködések kialakítására
Támogassa a fenntartó és az intézményvezetés a korai fejlesztés, oktatás és gondozás, a fejlesztő nevelés, a konduktív pedagógiai ellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztésére irányuló tevékenységét
Vegyen részt az intézmény szakmai munkájának ellenőrzésében, értékelésében, járuljon hozzá az intézményvezetés minőségfejlesztésre és minőségértékelésre vonatkozó stratégiai célkitűzéseinek eléréséhez

A 2016/2017-ös tanév feladatai:

  • Partneri elégedettségmérés bevezetése a korai fejlesztésben, fejlesztő nevelésben és konduktív pedagógiai ellátásban részesülő gyermekek/tanulók szülei körében – javaslatok, vélemények az összeállított kérdőívvel kapcsolatban.
  • Adatszolgáltatás az infrastruktúra-használati szerződések előkészítéséhez.
  • A korai fejlesztés típusú tevékenységek keretében megvalósuló ellátást bemutató folyamatábra elkészítése.
  • A Humanitás Szociális Alapítvány által támogatott, az „Ágazatközi szakmai együttműködésen alapuló, kora gyermekkori intervenciós munkamodell kidolgozására és hatékonyságának bizonyítására” című projekt eredményeinek ismertetése: az egyes modellek bemutatása, visszajelzés a partneri elégedettségmérés eredményeiről. A modellek alkalmazásának lehetőségei az egyes tagintézményeknél.
  • A korai fejlesztés gyakorlata a Jászberényi Tagintézményben (helyszíni látogatás).
  • Tudásmegosztás terápiás témakörben:
  • Etetésterápia (Előadó: Szelei Éva, moderátor: Vargáné Kerti Anikó)
  • A megkésett beszédfejlődés és terápiás lehetőségei (Előadó: Pappné Szabó Gabriella, moderátor: Béres Lászlóné).
  • Mentálhigiénés tréning a korai fejlesztésben, fejlesztő nevelésben dolgozó szakemberek részére.