Munkaközösség-vezető: Orosz Máténé

A munkaközösség tagjai:

A munkaközösség, egy nyitott szakmai szerveződés. Tagjai a Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálatok Tagintézményeit és telephelyeit képviselik. A munkaközösség tagjai gyógypedagógusi, fejlesztőpedagógusi, pedagógusi vagy pszichológusi végzettséggel rendelkeznek, akik a kitűzött célokat elfogadják és azok elérése érdekében a közös munkában szívesen vesznek részt. Nyitottak, rugalmasak, együttműködők és a tudásukkal segítik a célok megvalósulását.

Tagintézmények és telephelyek:

Tagintézmény Delegált tag(ok)
Jászberényi Tagintézmény Bartusné Major Ágnes
Szebeni Viola
Karcagi Tagintézmény Orosz Máténé
Kunhegyesi Tagintézmény Zsidóné Kádár Terézia
Varga Mária
Kunszentmártoni Tagintézmény és Tiszaföldvári Telephely Fejes Nikoletta
Mezőtúri Tagintézmény Fejes Nikoletta
Szolnoki Tagintézmény Pintérné Csikós Tímea
Újszászi Telephely Dr. Korpásné Bakos Valéria
Tiszafüredi Tagintézmény Krómi Zoltánné
Dombrádi Annamária
Törökszentmiklósi Tagintézmény Orosz Máténé
Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephely Varga Mária

Általános célkitűzések:
A kiemelten tehetséges tanulók/gyermekek gondozása:

 • Tehetségszűrés, tehetségazonosítás dokumentumainak megismerése, használata, fejlesztése.
 • A mindennapi munkavégzés rendszerének egységesítése, a megfelelő dokumentumok egységes használata, az együtt gondolkodás a kiemelten tehetséges és a kettős különlegességgel bíró gyermekek, tanulók esetében
 • A tehetséggondozó, tehetségkoordinátori munka segítése szakemberek közreműködésével.
 • A rendszeres szakmai információcsere és a tapasztalatok, jó gyakorlatok átadása.
 • Szakmai kapcsolattartás a pszichológussal és a tehetségfejlesztő programok vezetőivel.
 • Kapcsolattartás a helyi munkaközösségekkel.
 • Szakmai konzultációk, műhelymunkák tartása és szervezése.
 • A tagintézményekben dolgozó tehetséggondozó koordinátorok munkájának segítése, együttműködési, továbbképzési, konzultációs lehetőség biztosítása.

Speciális célkitűzések:

 • Kapcsolattartás a Nemzeti Tehetségponttal, a Nemzeti Tehetségprogram szervezeteivel, a Magyar Tehetséggondozó Társasággal, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségével, a Nemzeti Tehetség Központtal, a megye regisztrált és akkreditált Tehetségpontjaival, a Jász-Nagykun-Szolnok Tehetségsegítő Tanáccsal
 • Jó kapcsolat kialakítása és ápolása a környező és távolabbi Megyei Pedagógiai Szakszolgálatok munkaközösség-vezetőivel és tehetségkoordinátoraival

Célcsoportjaink:
A kiemelten tehetséges tanulók/ gyermekek gondozása terén:

 • szakmai munkaközösségek, a tehetségkoordinátorok, a tehetségsegítők, tehetséges tanulókkal foglalkozó szakemberek, szülők és gyermekek.

Az összejövetelek tervezett időpontjai:

Alkalom Időpont Óra Helyszín
I. alkalom 2021. szeptember 1. 13.00
15.00
Megyei Szakértői Bizottság előadó terme
II. alkalom 2021. november 17. 13.30
15.30
Online
III. alkalom 2022. február 16. 13.30
15.30
Online
IV. alkalom 2022. április 27. 13.30
15.30
Megyei Szakértői Bizottság előadó terme