Tehetséggondozás – Pályaválasztási tanácsadás

Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók gondozása és pályaválasztási tanácsadás munkaközösség

„A tehetség nem örökkévaló adottság, munka nélkül elapad, mint a forrás. Tehát dolgozni kell és örülni a kis eredményeknek is.”
Győry Kálmán

A munkaközösség tagjai:

A Kiemelten tehetséges gyerekek, tanulók gondozása munkaközösség egy nyitott szakmai szerveződés. Tagjai a Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálatok Tagintézményit és telephelyeit képviselik. A munkaközösség tagjai gyógypedagógusi vagy pszichológusi végzettséggel rendelkeznek, akik a kitűzött célokat elfogadják és azok elérése érdekében a közös munkában szívesen vesznek részt. Nyitottak, rugalmasak, együttműködők és a tudásukkal segítik a célok megvalósulását. A munkaközösség három tagja rendelkezik tehetséggondozási szakvizsga, vagy tehetséggondozó mestertanár végzettséggel

A Jász –Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, mint köznevelési intézmény a 2013/2014. tanévtől ellátja a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás pedagógiai szakszolgálati feladatot, amely a Székhelyintézményben működik.

Tagintézmények és telephelyek:

 

Tagintézmény Munkatárs neve
Jászberényi Tagintézmény Szebeni Viola
Jászberényi Tagintézmény Jászapáti Telephelye Olenyik Karolina
Karcagi Tagintézmény Szűcsné Kacsándi Bernadett
Kunhegyesi Tagintézmény Zsidóné Kádár Terézia
Kunszentmártoni tagintézmény Ghycy Tamás
Mezőtúri Tagintézmény Csete Olga
Székhelyintézmény
Tehetséggondozó koordinátor
Császár István
Szolnoki Tagintézmény Muszkalay Hedvig
Szolnoki Tagintézmény Újszászi telephely Dr. Korpásné Bakos Valéria
Tiszafüredi Tagintézmény Krómi Zoltánné
Törökszentmiklósi Tagintézmény Szabó Judit
Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephelye Varga Mária
Székhelyintézmény
Pályaválasztási csoport
Váczi Emese
Paraginé Boros Ágnes

A munkaközösség időkeret beosztása:

Tervezetten: másfél havonta, páratlan hét szerdai napokon, 13. 30-tól – 15. 30-ig.

2016. szeptember 28.
2016. október 26.
2016. november 23.
2017. február 15.
2017. március 29.
2017. május 10.

Célok és feladatok:

A kiemelten tehetséges tanulók/gyermekek gondozása:

 • Szakmai együttműködés a tehetségsegítés támogatásában. Folyamatos szakmai együttműködő kapcsolatok kialakítása és fenntartása, melyek szakmai érdeklődés és elkötelezettségek alapján jönnek létre. Személyes kapcsolatok kialakítására is igyekszünk minden belső és külső partnerünkkel.
 • Az egymástól való tanulás biztosítása, tapasztalatcserék.
 • A tehetséggondozó munka segítése szakemberek közreműködésével.
 • A rendszeres szakmai és gyakorlati információcsere.
 • A tehetség megnyilvánulásának korai felismerésében segítségnyújtás.
 • Alulteljesítő, rejtett tehetséges gyermekek felismerésének megsegítése.
 • A tehetségre jellemző tulajdonságok megismerése.
 • A tehetség különböző területeinek ismerete.
 • Tanulók megismerésére technikák és módszerek.
 • Tehetséges tanulókkal foglalkozó pedagógusoknak segítségnyújtás.
 • Tehetséges gyermekekkel és szüleivel együttműködés, segítség.
 • Mérési módszerek megismertetése.
 • A jó gyakorlatok megismerése, továbbadása.
 • A tehetséges gyermekek diagnosztizálása, gondozása a Pedagógiai Szakszolgálatok bevonásával.
 • Szaktanácsadás különböző területeken.
 • Kapcsolatfejlesztés, szakmai szolgáltatások megismerése, hozzáférés esélyeinek megteremtése.
 • Szoros kapcsolattartás a munkaközösségekkel (Pályaorientáció, Szakértői, Nevelési Tanácsadás, Iskolapszichológia…)
 • Szakmai konzultációk, műhelymunkák szervezése.
 • Szakmai műhelymunka tartalmi kínálatának bővítése, biztosítása, folyamatos megújulása.
 • Kitekintés más intézmények felé

A pályaválasztási tanácsadás:

 • A megye általános és középfokú oktatási intézményeiben a szakszolgálat pályaválasztási tevékenységének megismertetése – alapozva a már meglévő kapcsolatokra.
 • Kapcsolati háló kialakítása, erősítése az oktatási intézmények pályaválasztási felelős pedagógusaival, osztályfőnökökkel, a Regionális Szakmai munkaközösség tagjaival.
 • A pedagógiai szakszolgálatra vonatkozó jogszabályok nyomon követése, a jogszabályoknak való megfelelés.

Célcsoportjaink:

A kiemelten tehetséges tanulók/ gyermekek gondozása terén:

 • szakmai munkaközösségek, a tehetségkoordinátorok, a tehetségsegítők, tehetséges tanulókkal foglalkozó szakemberek, szülők és gyermekek.

A pályaválasztási tanácsadás esetében:

 • a nappali tagozatos tanulói jogviszonnyal rendelkező diákok az általános iskolások (7. -8. évfolyam diákjai), akik tanácstalanok, érdeklődésük iránya még nem alakult ki, vagy egyéni tanácsadásra, segítségre van szükségük (pl. sajátos nevelési igény miatt)
 • középfokú iskolák tanulói, akiknél felvetődik az iskolaváltás igénye, szükségessége
 • fakultáció-választás előtt álló, tanácsadást kérő középiskolások (gimnazisták)
 • érettségi utáni továbbtanulásra készülő – a középiskola nappali tagozatán tanuló – fiatalok a 9. – 12. évfolyamig.

 

„Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna.”
Kristine Barnett