Pályaválasztás

Szakképzési Workshop Szolnokon

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által 2017. szeptember 14-én megrendezett szakmai fórumon megjelentek a szakképzésben érintett oktatási intézmények, gyakorlati képzőhelyek, gazdálkodók képviselői, valamint a pályaorientációban érintett szakemberek. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat részéről a Pályaválasztási Tanácsadói Munkacsoport tagjai, Paraginé Boros Ágnes, Váczi Emese, Szécsi Tibor pályaválasztási tanácsadók vettek részt a rendezvényen.

A szakmai fórum célja a szakképzéssel kapcsolatos új szabályozások, aktualitások, ismeretek átadása, valamint szakmai konzultáció biztosítása volt.

Dr. Sziráki András a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a szakképzésnek összhangba kell kerülnie a munkaerőpiac követelményeivel, illeszkednie kell a gazdasági folyamatokhoz. Kiemelte, hogy ennek érdekében fontos az együttműködés a szakképzésben érintett intézmények, szervezetek között.

Dr. Kleisz Tibor osztályvezető a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében bemutatta a kamara szakképzéssel kapcsolatos feladatait. Alapelvként kiemelte a duális képzés népszerűsítését, a vállalati igényeknek a képzési tartalomban történő megjelenítését, valamint a pályaorientáció fontosságát.

Hicsó György a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum főigazgatója a Szakképzési Centrumok működését és szerepét bemutatva szintén azt hangsúlyozta, hogy számos ágazatban (egészségügy, könnyűipar, fémipar, villamos ipar, járművezetők, építőipar) munkaerőhiány van ma Magyarországon. A Szakképzési Centrumok létrehozásának célja éppen az volt, hogy gyorsan és rugalmasan reagáljanak a munkaerőpiaci igényekre.

A kamara és a szakképzés képviselői egyaránt hangsúlyozták azt, hogy fontos lenne a szakképzés presztízsének helyreállítása, a szakképzés népszerűsítése a tanulók körében. Ebben pedig meghatározó szerepe lehet a pályaorientációs szakembereknek is.

Dr. Kenderfi Miklós a Szent István Egyetem egyetemi docense rámutatott, hogy az „egész életen át tartó tanulás”-nak való megfelelés már szükségessé teszi, hogy a pályaorientáció sem egy egyszeri alkalommal, hanem folyamatszerűen jelenjék meg mint a kompetens döntés meghozatalát segítő eszköz. Kiemelte, hogy a pályaorientációnak mindenek előtt a pályaválasztás előtt álló tanuló személyiségét, érdeklődését és képességeit kell figyelembe vennie. Hiába irányítjuk a tanulót egy munkaerőpiaci szempontból piacképes szakmára, ha nem az érdeklődésnek megfelelő, akkor nem lesz sikeres, eredményes benne, nagyobb valószínűséggel fogja elhagyni a pályát.

A szakmai fórum a szakképzés aktuális kérdéseire, kihívásaira vonatkozóan sok hasznos információt biztosított az érintettek részére, továbbá felvetette annak kérdését, hogy a pályaorientáció milyen szerepet tölthet be a szakképzés által támasztott kihívásoknak (szakképzés népszerűsítése, a munkaerőpiaci igények fokozott figyelme vétele) való megfelelésben.

Paraginé Boros Ágnes
pályaválasztási tanácsadó