Pályaválasztási munkaközösség Tehetség munkaközösség

Tehetséggondozás/pályaválasztási tanácsadás munkaközösség harmadik összejövetele

pvt-logo-ovalis2 A 2016. november 23-i munkaközösségi foglalkozás első részében a hamarosan induló akkreditált képzésről esett szó. A képzés címe: Tehetséggondozás a mindennapokban és azon túl, ennek az első része: A tehetség sokfélesége, elméleti bevezető gyakorlatokkal. Ezen a képzésenmiert_olvasson_a_gyerek_2 azok a kollégák vesznek részt a Székhelyintézményből és a Tagintézményekből, akik még nem vettek részt akkreditált képzésen. A képzéshez kapcsolódóan sor kerül egy szakmai napra is, ahol minden olyan kolléga részt vesz, akik a tehetségfejlesztő foglalkozásokat vezetik.

Örvendetes, hogy a munkaközösség tagjai arról számolhattak be, hogy mindegyik tagintézményben megtörtént a tehetségfejlesztő foglalkozásokra a tanulók beválogatása szaktanárok és szülők segítségével. A további feladatokhoz segítséget jelent a képzésen elsajátított ismeretek azonnali alkalmazási lehetősége a gyakorlatban, valamint a Szakmai nap sokszínű tapasztalata.

A Pályaválasztási Munkacsoport tagjai összegzést adtak a Pályaválasztási ankéton elhangzottakból. Ennek a kiválóan összeállított anyagnak nagy jelentősége van, ugyanis látókörünkbe kerültek azok a tanulók, akik igénylik a célzott tanácsadást. A digitalizált világban nehezen találják helyüket, egyszerre van információhiányuk és információbőségük. Fontos feladat ezen tanulók segítése.

Örömteli, hogy az ESÉLY Közalapítvány a Nemzeti Tehetség Program pályázatán a hátrányos helyzetű települések tehetséggondozása témakörben nyertes lett. A pályázat megvalósításának keretében a megye minden járásában egy – egy iskolában szakmai fórumra kerül sor, ahol a megye tehetséggondozó munkájának bemutatása mellett a Tagintézményekben folyó tehetséggondozó koordinátori tevékenységről is szó esik. Ezek az alkalmak kiváló bemutatkozási lehetőséget nyújtanak mindnyájunknak. Jelenleg a tehetség – koordináció folyik az egyes iskolák felkérése.

3Császár István
tehetséggondozó koordinátor
mk. vezető