Újszászi Telephely Uncategorized

A Mesezene módszer bemutatója az Újszászi Telephelyen

A logopédiai feladatellátás megyei intézményi szintű szakmai fejlődést segítő programjaként az Újszászi Telephelyen a Logopédiai Munkaközösséggel közös szervezésben 2016. december 10-én a Mesezene módszer alkalmazásáról a logopédiai terápiában, a módszer szimultán alkalmazásának lehetőségeiről tartott módszeralkotói bemutatót Ványi Ágnes és Szűcs Antal Mór. A betű- és olvasástanítást alapozó képességfejlesztő modulokról meséltek, bemutatták a jótékony, hatásos zajkeltés művészetét, mely az iskolai betűtanulás, olvasástanulás sikerességéhez járul hozzá jelentős mértékben motivációs szisztéma, élmény alapú tanulás formájában. Sajátélményen keresztül ismertük meg programjukat, mely az olvasástanuláson (vagy annak előkészítésén) keresztül megszeretteti a tanulást, a kellemesen, hasznosan töltött idő alatt a gyermeki személyiséget fejleszti, és egyben a családokra is jótékony hatást gyakorol az élmények utólagos feldolgozásának lehetőségével.

„A módszer két modullal rendelkező olvasás-előkészítő, olvasástanulást motiváló programcsomag, melynek moduljai egymásra épülnek, ám külön-külön is sikerrel alkalmazhatóak. Mesével, együttes zenezörejeléssel, mozgásos játékokkal, beszélgetésekkel, közös, társasági élményekkel reflektál a XXI. századi digitális galaxisra. Intrinzik motivációt igyekszik kiépíteni a gyerekekben, mely alapja a sikeres fejlesztési, tanulási folyamatnak. Kognitív, fonológiai tudatosság fejlesztést biztosít a sikeres olvasástanulás megkezdéséhez.”

A bemutató adventi zörejkórus megalakításával kezdődött. Azonnal behívott minden lelkes résztvevőt a közös hangadás gyönyörűsége, a karácsonyt felidéző csengettyűhang és a készülődést imitáló zörejek összessége a mesék és a hangok világába. Ezután ismerkedtünk meg a módszer kialakításának néhány műhelytitkával, majd magával a programmal számtalan mesén, mesehősön, lufik történetein keresztül.

A Mesezene módszer óvodai olvasás-előkészítő modulja önálló rendszer. Az első osztályban alkalmazott modul alapjául Meixner Ildikó logopédus-pszichológus olvasástanítási módszere szolgál. A módszer két modulja a kor kívánalmai szerint felépített egységes rendszer. A gyerekeknek minden betűt-hangot mese hoz el, mert a mesére mindig szükség van. A mesehallgatás segíti belső képalkotó mechanizmusaikat, hiszen a történetet szó útján ismerik meg. Az olvasáshoz is belső képalkotásra van szükség. Ott is a szóbeliség (írott formája) lesz az, ami az olvasó számára megszüli az információt. A mesehallgatás ezért nem csupán motivációs-, de jó tréninggyakorlat is.

A meséket mindkét modulban zenezörejjel egészítik ki, melyeknek figyelemfelkeltő és fantáziaserkentő hatásuk van. A zenezörej fura hangjelenségei késztetik a gyermeket arra, hogy bekerüljön a mesébe. A zenezörej így a gyermek és a betű között emocionális hidat képez, melyen áthaladva az olvasás nem csak tanulás lesz, hanem igazi öröm, mese és zene.

A betűtanításhoz használt hívóképeket olyan –a szakmaiság alapján több szempontot is figyelembe vevő– hívómesékre cserélték, melyek laza szálon, mitologikus szerkesztési analógia alapján egymással kapcsolatban vannak. Ezáltal egy folyton változó, mégis biztonságot adóan ismerős történetiség fűződik a betűkhöz, melyek így szinte személyiséggel rendelkeznek, és szerethetővé válnak.

A mesék nem elhanyagolható sajátossága még, hogy zenezörejjel adják elő. A zenezörej az egyszerű hangszerek, a fizikai világ hangjai, melyek önmagukban, de még inkább verbális kontextusban katarzis létrehozására alkalmasak, ám zenei előképzettséget sem a pedagógustól sem a gyermektől nem igényelnek.

A mesék megírásával az volt a céljuk a módszeralkotóknak, hogy emocionális hidat hozzanak létre a gyermek és a betű között. Elérve azt, hogy a betűket a gyermekek ne csak tanulják, hanem a mesék segítségével „megéljék”, és tulajdonképpen egy önkéntelen tanulási folyamatban sajátítsák el az olvasást.

A bemutató alatt mi magunk is részesei voltunk sok érdekes történetnek, többféle zörejkórusnak, és egy önfeledt, karácsonyi bevásárlás és készülődés előtti nyugtató, lazító délelőttnek a mesék és a zörejek világában. Aki bővebb információt szeretne a programról, a módszeralkotók honlapján, a www.zenezorej.com oldalon böngésszen, vagy internetes kereséssel a mesezene kifejezésre számtalan értékes videót, publikációt, bemutatót találhat.

A tartalmas szombat délelőtt lezárásaként a folytatást latolgattuk. 2017 augusztusára szeretnénk egy 15 órás, kétnapos képzést szervezni, melyre megfelelő számú jelentkező esetén helyben is sor kerülhet. Bízom abban, hogy minden résztvevőt kárpótolt a program az élményekkel a hétvégi igénybevételért. A visszajelzések alapján minden mesezenét kipróbált hallgató csak pozitív élménnyel tért haza, keresi az alaposabb megismerés, kipróbálás lehetőségét, a terápiás kultúrája szélesítésének lehetőségeit a mesezene és a zenezörej segítségével.

Köszönjük Ványi Ágnesnek és Szűcs Antal Mórnak az üdítő szakmai élményt, Újszász város önkormányzatának, hogy rendelkezésünkre bocsájtotta a Telephely épületszárnyát, hogy egy igazán színvonalas, élményekben gazdag szakmai rendezvényt megszervezhettünk és lebonyolíthattunk ezen a szombati, adventi napon.

Bogdán Evelin
telephelyvezető

Az újszászi zörejkórus

Pipa Pista