Rendezvényeink

Megállapodás aláírása a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal

2016. június 29-én kötött együttműködési megállapodást a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, több pedagógiai szakszolgálati tevékenységre vonatkozóan. A rendhagyó kezdeményezés olyan közös, jó gyakorlatok kialakítását célozza, mely a két megye szakemberei között képez hidat, ugyanakkor a kliensek szakszerű, jogszerű, hatékony és határidőket messzemenően tartó ellátásának garanciája lehet.

A megállapodás értelmében a két megyei pedagógiai szakszolgálat együttműködik, segíti egymást a szakszolgálati protokollok helyi adaptálásában, a folyamatleírások közös aktualizálásában, az intézményi dokumentumok ki- és átdolgozásában, szakfeladatonként közös műhelyfoglalkozásokat szervez váltakozó helyszíneken, a különböző pedagógiai szakszolgálati feladatellátás gyakorlatának egységesítése és modell működési gyakorlatok kialakítása érdekében, mely alapját képezheti a későbbiek során a jó gyakorlatonként történő terjesztésnek, klienseink érdekében.

Az együttműködés kiterjed a megyei és tankerületi szakértői tevékenységre, a megyei pályaválasztási tevékenységre, a korai fejlesztés, oktatás és gondozási, illetve fejlesztő nevelési feladatellátásra, konduktív terápiák szervezésére, közös, hatékony, folyamatszabályozott jó gyakorlatok kialakítására, különös tekintettel az ágazatközi együttműködés gyakorlatainak tapasztalataira.

Az együttműködés alapköveit lerakták a tehetségazonosítás, tehetség – tanácsadás, tehetséggondozás gyakorlatára vonatkozóan is.

A két megyei pedagógiai szakszolgálat együttműködésének további, a megállapodásban rögzített területei:

  1. A logopédiai ellátás gyakorlatainak összehasonlítása a két megyében; közös, hatékony, folyamatszabályozott jó gyakorlatok kialakítása.
  2. Iskolapszichológiai ellátás koordinációs gyakorlatának összehasonlítása a két megyében; közös, hatékony, folyamatszabályozott jó gyakorlatok kialakítása.
  3. Az INYR vezetésének összehasonlítása a két megyében; közös, hatékony, folyamatszabályozott jó gyakorlatok kialakítása.
  4. Szupervízió helyi gyakorlatának megismerése, elemzése, hatékonyságának feltérképezése; közös jó gyakorlat kialakítása.

További együttműködési területek: szervezetfejlesztés, humánerőforrás gondozás, eljárásrendek, elégedettség mérésének jó gyakorlata, önértékelés. Az együttműködés gyakorlati megvalósítására tapasztalatcseréket, közös konferenciákat, közös kiadványokat terveztek.

Az együttműködési megállapodás megkötésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mária utca 19. szám alatti épületrészében került sor, melyet a két megye főigazgatója, Mile Anikó (Fejér megye) és Csibi Enikő (Jász-Nagykun-Szolnok megye) írt alá, ünnepélyes keretek között. Valódi ünneppé nőtte ki magát az esemény, fontosságát nemcsak a deklarált cél, de a résztvevők szándéknyilatkozata is alátámasztotta. A rendezvény résztvevői voltak még: a két megye főigazgató – helyettesei és a megyei tehetség koordinátorok. Minden résztvevő szakember saját szakterületi jó gyakorlatát, tudását és tapasztalatát kívánja betenni a közös „szelencébe”, hogy abból klienseink érdekében csak igazán értékeset és hasznosat emelhessünk ki, és közös jó gyakorlatunk egyre tágabb keretek között hasznosíthatóvá válhasson.