Rendezvényeink

Pedagógiai Szakszolgálatok Hete Országos Nyitókonferenciája 2018.03.02.

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 2017-ben indította útjára a Pedagógiai Szakszolgálatok Hete rendezvénysorozatát. Ebben az évben Székesfehérváron Országos Nyitó Konferenciát rendeztek, amelyen a pedagógiai szakszolgálati feladatellátás minden szakterülete megjelenítésre került.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat még ebben az évben kapcsolódott a kezdeményezéshez, és 2017. májusában Logopédiai Hét elnevezéssel  megyei rendezvényre került sor, minden tagintézmény részvételével. A mi intézményünkben a Munkaterv alapján évente kerül kiemelésre egy-egy szakmai feladat, ebben a tanévben a nevelési tanácsadás feladatellátása. Így a Pedagógiai Szakszolgálatok Hete Jász-Nagykun-Szolnok Megyei rendezvénysorozatának keretében, minden tagintézmény ehhez kapcsolódó programot szervez, a 2018. március 5-től, 9-ig tartó héten. A tagintézményi rendezvények Programfüzetben kerültek megjelenítésre, ahol Tagintézményenként időrendben találhatók meg a helyi programok. Ezek nyílt órák, terápiás foglalkozások bemutatója az ellátottak szülei részére, nyitott munkaközösségi foglalkozások és szakmai műhelymunkák.

Az egész eseménysorozat, Országos Nyitókonferenciával indult, amelynek a Neumann János Egyetem Szolnoki Gazdálkodási Karának impozáns előadóterme adott otthont, Szolnokon. A Nyitó konferenciát közösen szervezte a Fejér Megyei és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat.

A Konferencia kezdetén Török Szabolcs a Székesfehérvári és Szutorisz-Szügyi Csongor  a Szolnoki TankerületI Központ igazgatói köszöntötték a résztvevőket. Török Szabolcs kiemelte a Pedagógiai szakszolgálati feladatellátás fontosságát, s ebben nagy szerepet tulajdonított a két megye szakszolgálati intézményeinek az együttműködésére. Szutorisz-Szügyi Csongor ezek mellett házigazdaként bemutatta  a Jász Nagykun-Szolnok megyei intézményt, annak feladatellátását a közel kettőszázötven résztvevő számára akik az ország szinte mindegyik megyéjéből érkezetek. A pszichológusok, gyógypedagógusok, főigazgatók mellett, szép számban voltak jelen óvodákban, általános és középiskolában dolgozó pedagógusok is.

A Tankerületi Igazgatók köszöntője után Dr. Solti Péter a Klebelsberg Központ elnöke nyitotta meg a konferenciát és a rendezvénysorozatot.

Elnök Úr a bevezetőben a köznevelési feladatellátásban helyezte el a szakszolgálatok szerteágazó munkáját. Kiemelte, hogy azok a gyermekek, tanulók és ezek családjai részére milyen fontos tevékenységeket végeznek el a megyei pedagógiai szakszolgálatokban dolgozó szakemberek. Említette a rendszerszerű működés fontosságát, azt, hogy az ország minden járásában működik tagintézmény vagy telephely. Így biztosított a lakóhelyközeli ellátás és a szakemberek rendelkezésre állása. Elégedettségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a Pedagógiai Szakszolgálatok kilépnek a nyilvánosság elé és a Pedagógiai Szakszolgálati Hét programjainak keretében bemutatkoznak az ellátottak szülei, a kollégák előtt. A rendezvény jelentőségét abban is látta, hogy több megyei pedagógiai szakszolgálat főigazgatója és tankerületi igazgatók is megjelentek a konferencián.
A konferencia további részében előadásokra került sor.

Elsőként Oláh Attila professzor úr az ELTE Pozitív Pszichológia Kutatócsoport
vezetője A pozitív pedagógia mentális modellje címmel tartott előadást. A modern kutatásokra alapozva kifejtette, hogy érdekes módon 14 negatív érzelmekkel foglalkozó cikkre csak egyetlen pozitív érzelemmel foglalkozó cikk jut. Ez a mindennapi hozzáállásunkat is mutatja. Így fontos a paradigmaváltás erre már a szerteágazó kutatások felhívták a figyelmet. Itt Csíkszentmihályi Mihály és Seligman kutatásairól szólt. A pozitív pszichológia célja, hogy a földön egyre több ember kerüljön a mentális egészség csúcs zónájába és földünk a boldogság planétája legyen. A virágzás a mentális egészség csúcs állapota amelyet a pozitív érzelmek dominanciája, az optimális működés és a globális jól-lét magas szintje jellemez. Ebben jelentős szerepe van a kompetenciának, érzelmi stabilitásnak, az elköteleződésnek, az értelem keresésnek, optimizmusnak a pozitív kapcsolatok keresésének, a helyes önértékelésnek és a vitalitásnak. Professzor úr zárásként a pozitív érzelmek fokozásáról szólt. Így a hála kifejezése, a kapcsolatok ápolása és a megbocsájtás és az optimizmus gyakorlását említette.

Dr. Radványi Katalin az Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanára A gyógypedagógus  és a pszichológus  tanácsadói szerepe, feladatai és lehetőségei címmel tartott előadást. Bevezetőjében a két szakember tevékenységeit hasonlította össze, amelyet a kapcsolati háló létrehozásának szükségességével egészített ki kiemelve, a domináns hatásrendszereket. Kiemelte a tanácsadás emberi oldalának fontosságát, megerősítve a kompetens segítő, a segítői kompetenciák elemzésével. Beszélt még a kompetenciák fejlesztésének módjáról, valamint a folyamat során betölthető szerepekről. Az előadás befejezéseként szólt az egymással szembeni elvárásokról, a rendszerek tervezéséről.

Az első rész befejezéseként Bimbó Zoltánné pedagógus, mentálhigiénés szakember az Egri Pszichiátriai szakrendelés és Gondozó munkatársa A segítő játék címmel tartott előadást. Az előadó nagyon sok személyes gyermeki példán keresztül mutatta be, hogy segít a játék a gyermeknek, valamint, hogy mit tehet a felnőtt, hogy a játék segítő erői jobban érvényesüljenek. Nagyon sok gyermekek által készített rajzon keresztül elemezte, hogy miként segít a játék, a beleélés, a pszichodráma a fejlesztésben.

A konferencia második részében a Fejér Megyei és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai mutatták be tevékenységüket.

Először Illés Györgyi logopédus, drámapedagógus „Okos Hans”, avagy a pedagógusok kommunikációs eszköztárának használata címmel tartott előadást. Őt követte V. Szabó Tünde Szolnoki Tagintézmény  pszichológusa aki a Nevelési tanácsadás pszichológus szemével: A segítő kapcsolat gyógyító hatásáról szólt, rengeteg példát felhozva a terápiás munka mindennapjaiból.

Őt követte Dr. Halász József a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat gyermekpszichiátere aki Érzelmeken keresztül a szociális viselkedés felé címmel az orvos szemszögéből mutatta be a segítő kapcsolat lényegét.

A szakmai előadások sorát Szolnoki Tagintézmény  gyógypedagógusa, Debreceniné Simon Marianna zárta  aki A nevelési tanácsadás a gyógypedagógus szemével: Mire vagyunk képesek együtt? címmel tartott előadást. Mintegy összefoglalásaként a szakmai programoknak a Nevelési tanácsadás lényegét úgy határozta meg, hogy az nem más mint „ Kedvet csinálni a szülőknek a saját gyermekük neveléséhez” Ezen keresztül mutatta be a tagintézményben működő számtalan fejlesztő csoportot.

A konferencia zárásaként a két főigazgató Dr. Mile Anikó a Fejér Megyei és Csibi Enikő a JN Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói zárták a konferenciát kiemelve jelentőségét az együttműködésben a jó gyakorlatok bemutatásában.  Mindketten kifejezték abbéli reményüket, hogy ez a kezdeményezés tovább folytatódik, s a későbbiekben egyre több megye kapcsolódik a kezdeményezéshez.

A konferencia résztvevőitől kérdőív segítségével tájékozódtunk véleményükről.

A kérdőívek feldolgozása után az alábbi eredmények születtek:

A kapott eredmények önmagukért beszélnek, s azt bizonyítják, hogy a Pedagógiai Szakszolgálatoknál dolgozó szakemberek, pszichológusok, pedagógusok, gyógypedagógusok igénylik az együttműködést, az új információkat annak érdekében, hogy egyre magasabb színvonalon végezhessék munkájukat.

 

                                                                                              Császár István
a JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat munkatársa