Rendezvényeink

Szakértői Nap a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakértői Bizottságban

fejer-logo logo_szoveg_nelkul_atlatszo_hatter_2

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottságában szakmai napra vártuk 2017. március 16-án a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottságának vezetőjét és munkatársait. Az együtt töltött szakmai nap célja az volt, hogy mindkét bizottság bemutassa a megyei szakértői bizottsági tevékenységét, a kialakult jó gyakorlatokat. Szoros jogszabályi környezetben végzett tevékenységről van ugyan szó, de a napi gyakorlatban kialakultak olyan eljárásrendek, melyek nagymértékben megkönnyítik, segítik a feladat ellátását. A konzultáció, az álláspontok összevetése, egymás jó gyakorlatának alapos megismerése segítheti mindkét bizottságot a jó gyakorlat kialakításában.szb-szakmai-nap-20170316-04

A vendégek fogadását a JNSZMPSZ SZB épületének megtekintése követte, majd a megbeszélés a szakértői bizottságok bemutatásával kezdődött, melyből kirajzolódott, hogy a szakemberek számát, végzettségét tekintve nagy a hasonlóság a két bizottság között. Az épület állapota, a vizsgálószobák száma, a vizsgálóeszközök és egyéb feltételek áttekintése során megállapítottuk, hogy mindkét csoportnál komoly szervezési feladatot okoz, hogy nem áll rendelkezésre megfelelő számú vizsgálószoba.  Az eszközellátottság megfelelőnek mondható, bár az amortizáció problémáját, a pótlás nehézségét mindkét fél megfogalmazta.

A vizsgálatok szervezésének módja eltérő ugyan, de a prioritások szinte azonos területeken jelennek meg, kiemelve a korai életkorban végzett vizsgálatokat. Áttekintettük, összehasonlítottuk a szakértői bizottsági tevékenység folyamatát, a kérelem beérkezésétől a szakértői vélemény kibocsátásáig. Megbeszéltük a folyamaton belül azoknak a nehézségeknek a megoldási lehetőségeit, melyekkel a mindennapi tevékenység során mindkét bizottság találkozik. Ezek között beszéltünk a következőkről: mi a teendő, ha a hivatalból indított felülvizsgálatokra nem érkezik időben a felterjesztés a köznevelési intézményekből, a 4-es számú melléklet beszerzésének problémaköre, vagy ha a vizsgálaton a 3. időpontban sem jelent meg a kliens, holott közigazgatási hatósági eljárás van folyamatban. Részletesen esett szó a jogszabályban előírt határidők megtartásáról, a szakemberek egyéni felelősségéről, a vezetők ellenőrzési feladatairól. A folyamat adott eleméhez csatolva bemutattuk a dokumentumokat, formanyomtatványokat, amelyeket a szakértői bizottsági tevékenység során készítünk, felhasználunk. Részletesen megbeszéltük a szakértői vélemény felépítését, tartalmi elemeit.

Érintettük még az ágazatközi együttműködés fontosságát, a kapcsolattartás lehetőségeit is.

Az igen tartalmas megbeszélést követően bemutattuk az ügyviteli szobánkban a folyamatban lévő vizsgálati dokumentációk tárolására szolgáló polcrendszert, annak beosztását, a kartonok útját a kérelem iktatásától a vizsgálati folyamat lezárásáig. Ez a rendszer áttekinthető, jól követhető, szívesen mutattuk meg vendégeinknek.

A szakmai nap tartalmas, előremutató, hasznos ismeretekben mindannyiunk számára igen gazdag volt. Az „azonos nyelvet beszélők” napja volt. Búcsúzáskor azt kívántuk, legyen még hasonlóban részünk.

Szolnok, 2017. március 17.

Czagány Bernadett és Barnáné Pintér Gizella
JNSZMPSZ SZB