Külső-belső továbbképzés Szolnoki tagintézmény

A „Gyógytestnevelés, mint testnevelési alternatíva, egészségügyi és oktatáspolitikai vonatkozásai”

A rendezvény címe:
Gyógytestnevelés Konferencia –  A „Gyógytestnevelés, mint testnevelési       alternatíva, egészségügyi és oktatáspolitikai vonatkozásai” címmel
Helyszíne:
Testnevelési Egyetem Budapest, Hepp Ferenc terem (Budapest XII., Alkotás u. 44.)
Ideje:
2017. március 01. 10.00-14.30

gyogytesiA regisztráció és a megnyitó után a konferenciát köszöntötte Prof. Dr. Mocsai Lajos rektor, a Testnevelési Egyetem intézetigazgatója, aki a társadalom romló egészségi állapotát statisztikai adatokkal támasztotta alá, ennek visszaszorítására nagyon fontosnak tartja a gyógytestnevelés rendszerét, tevékenységét. Elmondása szerint 130 gyógytestnevelő tanár, 11 iskolaorvos, 51 iskolai védőnő és 22 oktató, intézményvezető vett részt a konferencián, és ugyanennyi főt vissza kellett utasítani helyhiány miatt. Ez is mutatja a szakma iránti érdeklődést.

A gyógytestnevelés, mint testnevelési kategória az oktatás rendszerében címmel Andrásné Dr.  Teleki Judit PhD főiskolai tanár, gyógytestnevelő, szakértő tartott előadást. Taglalta a gyógytestnevelés fontosságát, sajátos területét melyet elfoglal a – nevelés és sporttudományokban,-az orvostudományban és a pszichológiában. Elemezte a gyógytestnevelés és a gyógytorna különbözőségét, részletezte az iskolai besorolások rendszerét, működését. Szólt országos szinten a gyógytestnevelők létszámáról, egyes területek gyógytesis ellátásáról. 2017. 01.23-ban a Minisztérium döntött: a Szakszolgálatok kizárólagos feladata a gyógytestnevelés ellátása.

Az iskolaegészségügy szerepe a megelőzés és az egészségfejlesztés terén, Dr. Brunner Péter elnök, a Fodor József Iskolaegészségügyi Társaságtól, Részletesen bemutatta az Iskolai Egészségügyi Szolgálat jogszabályban rögzített rendszerét. Elemezte az iskolaorvos, a védőnő feladatát, a szűrések módját. Beszélt a leggyakrabban előforduló betegségek kialakulásáról.

Gyógytestnevelés védőnői szemmel – Józsa Erika elnökhelyettes, Magyar Védőnők Egyesülete Győr viszonylatában, egy kérdőíves felmérés eredményét ismertette. Véleményem szerint JNSZ Megyében az isk. orvosi és a védőnői rendszer jobban működik, ellátottságunk jobb, mint náluk.

 A gyermekek gerince: mi a testnevelő, a gyógytestnevelő és a gyógytornász feladata? – Somhegyi Annamária prevenciós igazgató, Országos Gerincgyógyászati Központtól tartott előadást a gerinc fontosságáról, a gerincbetegségek kialakulásáról, a felnőttkori gerincbetegségek megelőzéséről. Részletezte a testnevelő a gyógytestnevelő és a gyógytornász feladatát.

Dr. Farkas Anna tudományos munkatárs előadásában a gyógytestnevelés cél és feladat meghatározása után bemutatta „Mit kell tudnia a gyógytestnevelőnek?” A Testnevelési Egyetem munkatársa a testnevelő-gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanárképzésben látja a megfelelő szakemberképzést a jövőben.

A szaktárgyunk tantervelméleti vonatkozásairól DR. Hamar Pál oktatási rektorhelyettes, intézetigazgató, egyetemi tanár osztotta meg ismereteit. Az 1978-as gimnáziumi nevelés és oktatás tervétől kezdődően a Nemzeti Alaptantervek 1995, 2003, 2007, 2012 és a napjainkban folyó fejlesztő munkát tanulmányozta át. Sajnos, voltak olyan tantervek, melyekből teljes mértékben kimaradt a gyógytestnevelés tantárgy. A mostani NAT is hasonló problémával rendelkezik. Ezt az állapotot ismerte fel a gyógytestnevelői társadalom és szeretné ezt megváltoztatni. Ehhez készítette el a javaslatát, melyet a szakemberekhez eljuttatva bekerülhet a tantervbe. Az előadás zárásaként tantervelméleti és oktatásirányítási javaslatait is megfogalmazta az oktatási rektorhelyettes. Gyógytornászokat, gyógytestnevelőket és testnevelőket egyben szeretne a mai ifjúság megfelelő ellátására képeztetni.

A mozgás zenei aláfestés mellett a gyógytestnevelés gyakorlat anyagból összeállítva még hatékonyabban alkalmazható tanítványaink számára. Ennek bizonyítására láttunk két kisfilmet a konferencián Nádai Krisztina gyógytestnevelő kolléganőnk tanulóitól. Véleményem szerint jól segíti az otthoni munkát a bemutatott feladatsor.

Sajnos, napjainkban is vannak szakember hiány miatt ellátatlan gyerekek megyénkben. Számunkra is fontos feladat a fiatalok pályára irányítása és a képzésük segítése. Ebből a szemszögből mutatta be Pesáné Nagy Katalin a gyógytestnevelő mentor tanár tevékenységét. Előadásából számomra a legfontosabb gondolat a folyamatos önképzés fontossága volt.

Pesáné Nagy Katalin az előadása után ülőtornára invitálta a jelenlévőket. Szakszerűen, fejtől lefelé haladva mozgatta meg az izmainkat, izületeinket, mely által megújult figyelemmel és érdeklődéssel tudtuk végig hallgatni a hátralévő előadásokat.

A szerkezeti gerincferdüléssel, ill. a Scheuermann kórral diagnosztizált gyermekek és a gyógytestnevelés kérdései témáról Dr. Seres Leila általános orvos, egyetemi adjunktus beszélt. Bemutatta, hogy az elváltozás mértékének ismeretében mik a lehetőségek a konzervatív kezeléstől egészen a műtétig. A mozgásszervi elváltozások mértéke alapján kell megválasztani a terápiát, kiemelte, hogy súlyosabb esetben a gyógytorna alkalmazása nagyon fontos, de lehetőség szerint a tanuló vegyen részt a testnevelés órán.

A poszturális problémák, a myofunkcionális diszfunkciók, az arcfejlődés és a fogazat összefüggései az általános egészség tükrében címmel tartott előadást Dr. Volomné Varga Marianna klinikai nyelvész, a Magyar Interdiszciplináris Orofaciális Funkcionális Terápiás Társaságtól. Meglepő összefüggést tárt fel a szájlégzés és a helytelen testtartás kialakulása között, melynek terápiáját komplexen kell kezelni.

Dr. Farkas Judit EU-s szakértő, gyógytestnevelő, mozgásterapeuta az életútján keresztül mutatta be, hogy milyen módszerekkel, eszközökkel, újításokkal lehet motiválni mozgásra a gyermekeket. Egyben nagyon fontosnak tartja a tudatosságot, az elváltozás feltárását, annak okát (oki terápia).

Rövid összegzéssel a konferencia zárására került sor.

Bottyán Béláné, Szekeres Julianna, Rózsa Józsefné
gyógytestnevelő tanárok