Szakértői munkaközösség

Beszámoló a SzakÉrtelem Egyesület 2016. november 18-ai találkozójáról

szakertelem1

1.rész:

Dr. Csákvári Judit tartott előadást Az intellektuális képességzavarok felmérésének többdimenziós megközelítése – az intellektuális képességzavar korszerű többdimenziós diagnosztikája címmel.

Az előadó az elnevezés történeti áttekintésével kezdte beszámolóját, mely szerint a BNO10 mentális viselkedészavarnak nevezi az értelmi sérülést.

A BNO11 (2018-ra várható) az idegrendszer fejlődési zavaraiként határozza meg az értelmi sérülést.

2013.óta a DSM V is az idegrendszer fejlődési zavaraiként tartja számon a fenti fogalmat.

Az értelmi fogyatékosság (értelmi fejlődés zavara) – intellektuális képesség zavara – intellektuális fejlődési zavar

Globális fejlődési késésről beszélhetünk 5 éves kor alatt

Nem meghatározott értelmi fogyatékosságról 5 éves kor felett

A gyógypedagógiai fogalomhasználat szerint:

tanulási akadályozottság – enyhe értelmi fogyatékosság
értelmi akadályozottság – közepesen súlyos, súlyos, igen súlyos állapot

Középsúlyos értelmi fogyatékosság – az intelligencia kvóciens kvantitatív mérésen alapul, kvalitatív – az adaptív funkcionálást mérő tesztre lenne szükség – a Vineland-féle szociális érettségi skála közel 50 éves, elavult már.

A súlyosság szintjei az alábbi szempontok alapján ítélhetők meg:

 • fogalmi terület – a magyar nyelvnél elvont gondolkodásra fordítják, ami félrevezető
 • társas tevékenység
 • gyakorlati ismeretek

A hazai gyakorlat szerint az alábbi folyamatok valósulnak meg egy szakértői vizsgálat folyamán:

 • élettörténet, fejlődés menete, mentális történések, környezeti hatások
 • fejlődési szint, aktuális általános állapot
 • általános kognitív működés, intelligencia
 • neuropszichológiai faktorok – pl. Bender – képességstruktúra
 • szociális érettség, adaptív működés
 • iskolai teljesítmény
 • személyiség vizsgálata? – többnyire nem valósítható meg

Fejlődési tesztek:

Brunet-Lézine – nincs hazai standardje, létezik revidiált nemzetközi változata
Bayley III. standardizálása folyamatban van, egyik hátránya, hogy a kognitív skálát nem bontja alskálákra
Battele II. kísérleti tapasztalatok vannak, nincs hazai standardje, 8 éves korig mér
Denver teszt – szűrőteszt

Halmozott állapot felmérésére szükségünk lenne vizsgáló eljárásra

Intelligencia felmérése:

 • Budapesti Binet – elavult, létezik nemzetközi 5. változat is
 • WPPSI-IV., WISC-IV., WAIS-IV.
 • Woodcock-Johnson kognitív képességek tesztje
 • SON, Leiter, Raven, UNIT2

Szociális érettség felmérése:

 • Vineland – féle skála: nincs hazai standardje
 • Vineland II – nincs magyar változata

Támogatási szükséglet felmérése:

 • Támodatás/szupport intenzitás skála – nálunk nincs ilyen skála

2012-ben léterejöttek a protokollok, melyek a komlex vizsgálati eljárásrendet leírták

Személyes funkcionálás vizsgálata (FNO)

Ez egy gyűjtőfogalom, magába foglalja:

 • az élet tevékenységeit
 • testi struktúrát és működést
 • személyes aktivitást és részvételt

Schotock és munkatársai 2010-es vizsgálata szerint az emberi működés dimenziói az alábbi összetevőkből állnak:

A személyes funkcionálást meghatározza:

 1. intellektuális képesség
 2. adaptív viselkedés
 3. egészségügyi állapot – hazánkban magas a mentális betegségek aránya
 4. részvétel, társas szerepek
 5. kontextus – Home leltár

Korlátok, melyek befolyásolják a munkánkat:

– a szakértői tevékenység egy szakpolitika szinten definiált rendszer részrendszere

– az informatikai infrastruktúra, eszköz, kapacitás hiánya jellemzi

szakertelem22.rész:

A Gyógypedagógiai Továbbképző Központ munkatársa Dr. Maléth Anett ismertette a hallgatósággal a Szakértői bizottsági komplex tevékenység című moduláris rendszerű szakirányú továbbképzés eddig elkészült vázát

A képzés a szakvizsgára felkészítő képzés előlépcsője is lehet, a 2 félév beszámítható majd, de 30 órás továbbképzés formájában is lesz lehetőség jelentkezni egy adott témakörre.

Érdeklődni lehet a www.barczi.elte.hu oldalon.

A képzés elindítása Dr. Torda Ágnes nevéhez kötődik.

A képzés egy része e-learning formájában valósulna meg.

A hallgatók egymás közötti kommunikációját is lehetővé teszik.

December közepére véglegesítik a szakmai tartalmat, még lehet javaslatokat tenni.

Záródolgozat – portfólió készítése diagnosztikus esettenaulmány formájában

2017/2018 második félévére indulna a képzés, a financiális hátteret még nem tudják, valószínűleg kettős lesz – önköltség + munkáltató – az ár vélhetően 50-60.000,- -ot nem haladja majd meg.

A Szakértői bizottsági komplex tevékenység szakirányú továbbképzés szerkezeti felépítése:

 1. Diagnosztikai alapozó modulok:

Gyógypedagógiai-pedagógiai-pszichológiai diagnosztikus tevékenység módszertanu megalapozás – kötelező 30 óra

Szakértői munka/szakértői vélemény – kötelezően választható 15 óra

Szakértői munka folyamatszabályozás/protokollok – kötelezően választható 15 óra

Szakértői munka/team munka a szakértői bizottságban – kötelezően választható 15 óra

 1. Diagnosztikai szakismeretet nyújtó modulok:

Sérülésspecifikus gyógypedagógiai-pedagógiai-pszichológiai diagnosztikus modulok – választható 30 óra

Életkor-specifikus gyógypedagógiai-pedagógiai-pszichológiai diagnosztikus modulok – választható 30 óra

Módszer- és eszköz-specifikus modulok – választható 30 óra

Czagány Bernadett és Földesiné Ungi Marianna

mk logó