A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Online Fórumot szervezett az EFOP pályázat keretében, melyen a “Szakszolgálatok közötti szupervíziós/tanácsadás jellegű, valamint jó gyakorlatok megismerésére irányuló szakmai műhelymunka koordinálása a gyógytestnevelésben résztvevő szakemberek számára” programhoz kapcsolódtam prezentációmmal. Röviden ismertettem a Szolnoki Tankerületi Központ EFOP-3.1.6-16-2017-00026 pályázatát, majd bemutattam a JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény pályázati elemeit és a gyógytestneveléshez kapcsolódó pályázati vállalásokat, a programelemek megvalósulását, az elért eredményeket és elakadásokat is. Az online bejelentkezés után a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat munkaközösség-vezetője köszöntötte a megjelent gyógytestnevelőket, majd röviden mindenki bemutatkozott. Kértem a kollégákat, hogy csatlakozzanak a prezentációhoz, ha van megjegyzésük, szívesen veszem a kiegészítéseiket, a témával kapcsolatos saját élményeiket, tapasztalataikat. A hasonló pályázati programokból adódóan erre bőven adódott lehetőség.

Bemutattam:

  • a mozgástábort, melyben szervezőként és megvalósítóként is részt vettünk színes mozgásfejlesztő programokkal;
  • az „Interprofesszionális együttműködés lehetőségei a szakszolgálati ellátásban,” keretében tartott „gyógytestnevelés létjogosultsága” előadást;
  • a képzésekre való jelentkezéseinket és visszamondásaink okait;
  • az eszközigényléseinket;
  • az „Ágazatközi Fórum” programsorozatot, az általa bővült kommunikációs csatornákat, szakmai kapcsolatokat;
  • a „Hogyan váljunk jó szülővé” kiadványt a gyógytestnevelés cikkel;
  • az „Ötletbörze” rendezvényünket;
  • a „Mozgásanyag gyűjtemény gyógytestnevelők részére” kiadványt és annak utóéletét.
  • más munkacsoportok által szervezett pályázati programokban való részvételünket.

A kollégák érdeklődéssel hallgatták a pályázat bemutatását, majd a közben felmerülő kérdésekkel, megjegyzésekkel kellemes szakmai beszélgetésben folytatódott a Fórum. Számomra is jó alkalom volt visszatekintésre, egyben összegzés a pályázat gyógytestneveléshez kapcsolódó programjairól. A jó gyakorlatok megismerésére irányuló szakmai műhelymunka eredményes volt, rálátást adott a pályázati tevékenységünkre, és lehetőség nyílt a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat gyógytestnevelőivel való kapcsolatépítésre.

2022. március 17.

Rózsa Józsefné
gyógytestnevelő
Szolnoki Tagintézmény