Korai munkaközösség SZB Munkaközösség

Beszámoló a Szakértői bizottsági tevékenységet folytató munkaközösség foglalkozásáról 2017. március 23.

szb-logo

Az idei tanév ötödik munkaközösségi foglalkozásán 20 fő vett részt, jelenléti ív szerint.

A meghirdetett téma miatt több tagintézmény a korai fejlesztésben résztvevő kollégáit delegálta a munkaközösségi foglalkozásra.

szb-munk-20170323-01

Az összejövetel javasolt témaköre volt a korai tanácsadásban vagy fejlesztésben résztvevő gyermekek szüleinek szóló home-tréning anyagának összeállítása.

Többen megfogalmazták, hogy munkájuk során, a gyermekek állapotfelmérése után, gyermekre szabott, speciális gyakorlati tanácsokat, javaslatokat tesznek, melyeket a szülő otthon alkalmazhat.

Először tisztáznunk kellett, hogy milyen helyzetben is lehet ajánlani a home-tréninget, mikor használjuk majd a segédanyagot.

A megbeszélés alapján elsősorban a 18 hónapnál fiatalabb gyermekek szüleire gondoltunk, akiknek gyermekei a látókörünkbe kerülnek, korai tanácsadásban vagy korai fejlesztésben részesülnek, de nem sajátos nevelési igényűek.

A jogszabály módosulás értelmében a járási szakértői bizottság szakértői vélemény írás után javaslatot tehet a korai tanácsadáson, a korai fejlesztésen való részvételre, ha a gyermek még 18 hónapnál fiatalabb és a rendelkezésre bocsájtott szakorvosi leleletek, javaslatok alapján szükség van a korai ellátás valamely formájára.

szb-munk-20170323-02

A fentiek értelmében a szakmai team próbálta összegyűjteni azokat az általános, a gyermek egészséges fejlődéséhez szükséges javaslatait, melyeket a szülők a mindennapi gondozás során beépíthetnek a gyakorlatba, és a gyermekeik fejlődését szolgálják. A kollégák gazdag tapasztalatokkal rendelkeznek és a gyakorlataik során látják, melyek azok a területek, amire nagy hangsúlyt kellene fektetni, illetve a szülők kompetenciáit hol szükséges még erősíteni.

szb-munk-20170323-03

A megbeszélés végén született egy gyűjtemény, melyet a munkaközösség-vezető összesít, és a Főigazgatóságra továbbít. Érdemes továbbgondolni, hogy a gyűjtemény ne csak a 18 hónapnál fiatalabb gyermekek szüleinek szóló javaslatokat foglalja össze, hanem a 18 hónapnál idősebb korai tanácsadáson, korai fejlesztésen résztvevő gyermekek szüleinek is nyújtson gyakorlati segítséget.

Szolnok, 2017. március 23.

Czagány Bernadett
munkaközösség-vezető