SZB Munkaközösség

Beszámoló a Szakértői bizottsági tevékenységet folytató munkaközösség szeptemberi megbeszéléséről

A 2018/2019-as tanév első munkaközösségi foglalkozásán 14 fő vett részt jelenléti ív szerint. A munkaközösségünkön két tagintézmény esetében találkozhattunk új delegált kollégával. A munkaközösségi foglalkozások az idei tanév során is nyitottak, szívesen fogadjuk a téma iránt érdeklődőket.

Elsőként a munkaterv ismertetésére került sor és a találkozók időpontjairól, a javasolt témákról esett szó.

Áttekintettük, hogy a múlt tanévben milyen témákat érintettek, melyre a jelen tanévben építkezni szeretnénk, valamint lehetőség volt – a találkozók témáját tekintve – az egyéni/csoportigények megfogalmazására is.

Ezt követően a jogszabályi változásokról esett szó. 2018. szeptember 1-től változott a BTNM tanulókra vonatkozó mentesítési eljárás. A 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény 97. § (1a) alapján:  „Az a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló, akit 2018. augusztus 31. napjáig a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól mentesítettek, a mentesítés időtartamának félbeszakadása nélkül, középfokú iskolai tanulmányainak befejezéséig egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól mentesülhet. Az e bekezdésben foglaltakra az 56. § (1) és (2) bekezdésben foglalt szabályok értelemszerűen alkalmazandóak.”

Ennek értelmében, azok a BTMN diagnózissal rendelkező tanulók, akik 2018. augusztus 31-ig részesültek tantárgyi vagy tantárgyrészi mentesítésben, azok továbbra is megkaphatják a már leírtak szerint, ennek köre szűkíthető, de tovább nem bővíthető. Akiknek pedig eddig nem volt mentesítése, azok a továbbiakban tantárgyrészi, tantárgyi mentesítésben már nem részesülhetnek, azonban az egyéni differenciálási lehetőségek továbbra is megadhatók (pl. segédeszköz, hosszabb idő, számítógép, stb.). Azok a tanulók, akik SNI diagnózissal rendelkeztek, s volt mentesítésük, de felülvizsgálat alkalmával BTMN diagnózist kaptak, a mentesítésük tovább vihető.

Áttekintettük, hogy a törvényi változás mennyiben érinti a Járási összegző vizsgálati vélemény tartalmi elemeit. Két résznél igényel módosítást esetfüggően. Egyik terület „A vizsgálat célja:” melynél az „indokolt esetben tantárgyi mentesítésre vonatkozó javaslattétel” részt alapvizsgálatnál, illetve felülvizsgálatnál, ha eddig nem volt mentesítése ki kell venni. Továbbá a mentesítési javaslatra vonatkozó részt kell aktualizálni (kivenni, egyéni differenciálási lehetőséggel módosítani, szűkíteni / tantárgyi-tantárgyrészi mentesítéssel bővíteni nem lehet alapvizsgálatnál).

A törvényi változások megbeszélését követően, azok számára akik szeretnének elmélyülni a törvényi, rendeleti szabályozók körében, lehetőségük van a www.njt.hu honlapon ezt megtenni. Azon való tájékozódást megbeszéltük.

A résztvevő kollégáknak lehetőségük volt a főigazgató Asszony felé megfogalmazni aktuálisan felmerülő vagy hozott kérdéseiket.

Ennek részeként megbeszéltük a (képzésen részt vett) gyógypedagógus által felvett WISC-IV teszt szervezeti kereteit, óraszámát. Ennek alapján a gyógypedagógus csak pszichológus mentor segítségével alkalmazhatja a tesztet, melynek meg kell jelennie a Járási összegző vizsgálati véleményben is (az aláírásnál a pszichológus mentorként van jelen). A tesztfelvétel óraszámára (2,5 óra) útmutatót kaptak a kollégák, de a saját tagintézmény-igazgatójukkal további belső egyeztetés szükséges (egyéni döntés).

Továbbiakra vonatkozóan megállapodtunk egy csoport e-mail létrehozásában, mely a hatékonyabb együttműködés, a folyamatos információáramlás lehetőségét segítené.

A kollégák két hetet kaptak a Szakértői bizottsági tevékenység folyamatszabályozásának, folyamatábrájának áttekintésére, az azzal kapcsolatos módosítási visszajelzésekre.

A soron következő találkozó tervezetten 2018. november 22-én esedékes, melyen a megbeszélteknek megfelelően a Szakértői bizottsági vizsglatokat érintő feladatlapok összegyűjtése, rendszerezése, egy protokoll gyűjtemény összeállítására kerül sor. Ehhez a munkaközösségi tagok folyamatában összegyűjtik a tagintézményükben használatos feladatlapokat (minden területet érintve), s annak egy példányát elhozzák a soron következő alkalomra. Továbbá esetmegbeszéléshez legalább egy esetet hoznak, melyet közösen dolgozunk fel.

Szolnok, 2018. szeptember 20.

Lázárné Barna Andrea
munkaközösség-vezető