Rendezvényeink Székhelyintézmény SZB.

Beszámoló az NTP-FTP-16-0045 számú pályázatról „Az én bolygóm”

A Nemzeti Tehetség Program keretében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézménye pályázatot nyert a fogyatékossággal élő tehetséges fiatalokat támogató, integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő programok, illetve a fogyatékossággal élő fiatalok tehetségsegítő programokban való részvételének támogatására. A pályázat „Az én bolygóm” címet kapta.

A Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolával kötött Együttműködési megállapodás alapján nyolc fő sajátos nevelési igényű, integrált nevelésben-oktatásban részesülő tanuló bevonására került sor. A tanulók felső tagozaton tanulnak, közülük hat fő fiú, két fő lány vett részt a foglalkozásokon. A tanulók különböző diagnózist kaptak a szakértői bizottsági vizsgálataik során: három fő autizmussal, egy fő mozgásfogyatékossággal él (kerekesszékes mozgássérült), négy fő egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd (két fő aktivitás- és figyelemzavar, egy fő magatartászavar és egy fő szelektív mutizmus diagnózist kapott). A tanulók többsége a vezető diagnózis mellett még társuló tanulási zavarral is küzd.

A pályázati program megvalósításában 2 fő gyógypedagógus és 2 fő pszichológus vett részt, akik sokéves gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek a pszichopedagógia, autizmus specifikus ellátás, inkluzív nevelés területén, tehetségfejlesztő programok megvalósításában gyakorlottak.

A komplex fejlesztő program három tehetségterületre épített:

  • természetismereti
  • térbeli-vizuális
  • intraperszonális

A pedagógusok által megjelölt érdeklődési területek közül többen természeti és képzőművészeti érdeklődésűek. A tehetségterületeket eszerint választottuk (természeti: földrajz, csillagászat), és a programunkkal igyekeztünk a tanulók intraperszonális képességeit (többen viselkedésszabályozási problémával küzdenek), valamint a képzőművészeti gyakorlatok során a térbeli-vizuális területet is fejleszteni.

Pályázati programunk kidolgozását az motiválta, hogy a fogyatékkal élő tehetséges tanulókat fogékonnyá tegyük környezetünk értékei iránt. Célunk volt az élményszerű tapasztalatszerzés nyújtása, a belső értékek felszínre hozása, olyan képességek fejlesztése, mint a kreatív gondolkodás, a problémamegoldás, önismeret, önkifejezés, és a természetismereti összefüggésekben való elmélyülés.

A program elsősorban a szociális- és együttműködési készséget igénylő helyzetek gyakorlásával, az önkifejezés támogatásával igyekezett a sajátos nevelési igényű tehetséges tanulók fejlődését előmozdítani. Az elkészülő rajzok és közös alkotások egyaránt igénylik a kreativitást, a csoportmunkát és a fiatalok kézügyességét, így válhatnak intra- és interperszonális készségeik, valamint természeti ismeretanyaguk elmélyítéséhez hasznos eszközökké.

A program első részében a szülőkkel találkoztunk, előzetesen bemutattuk a pályázati programunkat, egyeztettük a foglalkozások időpontjait, valamint a tehetségazonosítást szolgáló tehetségszűrő megfigyelési szempontsorok kitöltésére kértük meg a szülőket.

A tanulók a pályázati program elején – három alkalom – önjellemző kérdőíveket töltöttek ki csoportos formában, egyéni munka keretében: Kozéki-féle iskolai motiváció kérdőívet, az intraperszonális terület megismeréséhez: a Coopersmith-féle önértékelési, a Rotter-féle személyi kontroll (gyermek változat), a Kozéki-féle impulzivitás-kockázatvállalás-empátia kérdőívet.

Az önkitöltős kérdőívek felvételével párhuzamosan a tanulók az együttműködési készségüket fejlesztő és a csapat kohéziót elősegítő csapatépítő játékokban vettek részt. Az első gyakorlat során várépítésre került sor, ahol a teljes csoport a felkínált építőkockákból épített közösen egy várat, úgy, hogy közben sem verbálisan, sem nonverbálisan nem nyilvánulhattak meg. Végül megoszthatták a tanulók élményeiket, kifejezhették, mennyire elégedettek a közös alkotással.

A következő játék során puzzle-készítésre került sor. A tanulók két kiscsoportot alkotva, készítettek egy színes képet. Az elkészült alkotást több darabra vágták. Mindkét kiscsoport kirakta a másik csoport által készített puzzle-t. Végül a kirakott képet egy papírra ragasztották. A tanulók élvezték a közös munkát, különösen a puzzle-kirakásának a lehetőségét.

A harmadik játék során történetíráson volt a hangsúly. Ismét két kiscsoport dolgozott, a feladat szerint tíz szót gyűjtöttek, amelyet a másik csoport megkapott. Írniuk kellett egy történetet, amely tartalmazta a tíz megadott szót. A történetnek összefüggőnek kellett lennie, és miután elkészült, mindkét csoport hangosan felolvasta azt a többieknek. A tanulók ismét bizonyították kreativitásukat, élményszerű, kedves történeteket alkottak, melyek témakörei a természet voltak. A negyedik gyakorlat során az önbizalom-pólók elkészítésére adódott lehetőség. Csomagolópapírt osztottunk ki a csoportban, arra kértük a résztvevőket, hogy rajzoljanak, írjanak fontos tulajdonságokat önmagukról – olyat, ami kifejezi érdeklődésüket, vagy mond valamit a hobbijukról. A „képeket” megvitattuk, mindenki a maga pólóját bemutathatta.

Három alkalommal volt lehetőségünk a tanulókkal természetkutató foglalkozásokat szervezni.

Az első foglalkozáson rövid ismerkedést követően természetfilmet tekintettünk meg a Földről, amit beszélgetés követett, ki mennyire ismeri bolygónkat. Próbára tehették tudásukat érdekes kérdéseket tartalmazó tesztsorral. A térképen való tájékozódást gyakorolva képzeletben bebarangoltuk Európát. Memória játék formájában két csapatot alkottunk, és Európa országait, a fővárost, és zászlóikat kellett társítani nehezítve egy olyan képi részlettel, ami az adott országra a legjellemzőbb. Megbeszéltük, ki merre járt már Európában, hová szeretne eljutni és miért.

A következő foglalkozáson kitekintettünk a világűrbe, beszélgettünk a naprendszerünket alkotó kilenc bolygóról, amit a csillagászatról szóló könyv és egy bemutató film tett érdekessé mindenki számára. A gyerekek számára rendkívül izgalmas játék volt a csillagképek vaktérképen történő jelölése. A naprendszerről a foglalkozás végén puzzle-képet készítettek önállóan, vagy párban dolgozva, miközben arról beszélgettünk, ha lehetőségünk lenne, milyen eszközzel utaznánk a galaxisban.

Kreatív munka keretében az utolsó foglalkozáson, különböző technikákat (színes ceruza, festék) alkalmazva az „Én bolygóm” címmel elképzelt bolygót, vagy csillagot alkottak, miközben felelevenítettük az elmúlt foglalkozásokon tanultakat.

Tartalmas, jó hangulatú délutáni foglalkozásokat sikerült a gyerekekkel kialakítani, ahol játékos keretek között szereztek új ismereteket és egymástól is sokat tanulhattak.

A projekt záró rendezvényére 2017. április 11-én, a Szandaszőlősi Általános Iskolában került sor, melyen részt vettek a sajátos nevelési igényű tehetségígéretek és szüleik, valamint osztályfőnökeik. A szülőknek lehetőségük volt a gyerekekkel foglalkozó gyógypedagógusokkal és pszichológusokkal beszélgetni a tanulók eredményeiről, a kérdőívekről, a programok tapasztalatairól, melyre nagy igény és hajlandóság mutatkozott.

Kollégánk, Ghyczy Tamás logopédus – hivatásos bűvész fergeteges bűvészmutatványain túl igyekeztünk némi frissítővel, szendviccsel kedveskedni a résztvevőknek, miközben a kivetítőn láthatták a foglalkozásokról készült fényképeket. A terem másik részében a program során született alkotásokat tekinthették meg a szülők és a pedagógusok.

A pályázati programunk sikeresen lezajlott, az iskola biztosította számunkra a helyszínt és a tanulók jelenlétét, a szülők hozzájárultak a gyermekeik foglalkozásokon való részvételéhez, mindannyian élveztük a közös munkát, sok élménnyel és tapasztalattal gazdagodtunk.

Szolnok, 2017. április 12.

Czagány Bernadett, Kátainé Darók Bernadett, Mihályiné Simon Rita, Szilágyi Edit
a JNSZMPSZ Megyei Szakértői Bizottságának munkatársai