Vizsgálat a korai életévekben
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakértői Bizottságban

Hogyan indul a korai fejlesztés, oktatás és gondozás a pedagógiai szakszolgálatnál

 

A Megyei Szakértői Bizottság az úgynevezett „korais” vizsgálatait 0-5 év között végzi. A vizsgálat a szülő kérésére, illetve egyetértésével indul, s annak megkezdéséhez a szülő jelenléte szükséges. A vizsgálat szakorvosi, házi gyermekorvosi, védőnői, vagy gyermekvédelmi javaslatra is indítható.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A vizsgálat átfogó, komplex, melyben a gyermek addigi élettörténetének megismerése, a probléma hátterének kiderítése az első lépés. A vizsgálatban közreműködhet gyermekneurológus/gyermekpszichiáter, konduktor/szomatopedagógia szakos gyógypedagógus/logopédus, tanácsadó szakpszichológus.
Az anamnézist a szülők kikérdezése alapján vesszük fel, információt szerzünk a gyermek egészségügyi állapotáról, eddigi kezeléseiről, műtéteiről, gyógykezeléseiről, esetleges gyógyszereléséről.
Mindezek alapján megfigyeljük spontán helyzetben a gyermek mozgását, játéktevékenységét, reakcióit, az anyával való kapcsolatát, érzékszervi működéseit, érdeklődését, spontán hely- és helyzetváltoztatását, figyelmét, idegenekkel való kapcsolatfelvételét.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A konduktív/szomatopedagógiai vizsgálat játékos formában, a gyermek életkorának megfelelő motivációval történik. Vizsgáljuk a gyermek mozgásállapotát, nagymozgásainak kivitelezését a talajon (fordulások, felülés, lefekvés, körbefordulás, kúszás, mászás), felállás, megállás, járás módját, a testhelyzetet, deformitásokat, az izomtónus eloszlását, az egyensúlyt. Vizsgálatainkat különböző eszközök segítik: kisszékek, zsámolyok, emelkedők, labdák, karikák, pálcák. Megfigyeljük a manipulációt, a kézhasználatot, az ujjak és a csukló helyzetét. Folyamatosan vizsgáljuk a fej helyzetét, a gyermek mennyi ideig képes megtartani emelt helyzetben, illetve képes-e tárgy után fordítani. Megfigyeljük az eszközökkel való tevékenységét, nyúl-e tárgy után, megfogja-e, illetve képes-e megfelelően használni az adott eszközt. Megfigyeljük a gyermek motiválhatóságát és az együttműködési hajlandóságát. Fontos szempontunk az önellátás szintjének megismerése, a kommunikáció megfigyelése, egyszerű utasítások megértésének, teljesítésének szintje.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A pszichológiai vizsgálat alkalmával is a fenti területek hangsúlyával történik a megfigyelés, fejlődési skálák felvételével, valamint a gyermekkel kialakított közös manipulációs tevékenységek által, a szülővel folytatott beszélgetés alapján.
Speciális vizsgálati szempontok alapján alátámasztjuk, vagy kizárjuk a fejlődési elmaradás tényét. Az eredmények összegzését követő javaslatainkról a szülőket tájékoztatjuk. A vizsgálatot követően írásos vizsgálati vélemény kerül átadásra, melyben rögzítjük a korai fejlesztéssel kapcsolatos javaslatainkat a fejlesztés helyszínére és módjára vonatkozóan (konkrét intézmény nevének és címének kijelölésével, a terápia jellegének és óraszámának, valamint az ellátó szakember végzettségének meghatározásával.)
Kapcsolatok:
– Hetényi Géza Kórház Újszülött Osztály, PIC
– Hetényi Géza Kórház gyermek-szakorvosok
– megyei gyermekorvosok, védőnők
– megyei GYEJÓ-k
– JNSZMPSZ Gyermekvédelmi Közont
– Debrecen Szivárvány Fejlesztő Központ
– Budapest Gézengúz Alapítvány
– Budapest Down Alapítvány