Szolnoki tagintézmény

Beszámoló a 2015. november 27-én a JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézményében tartott szakmai fórumról

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézményében 2015. november 27-én 10.00 órai kezdettel megrendezésre került Az iskolaérettségi vizsgálatok törvényi háttere, tapasztalatai; Az iskolaelőkészítő csoportok tartalma és eredményei tagintézményünkben

témájú szakmai fórum. A rendezvényre a Szolnoki járás óvodavezetőit vártuk, és meghívást kapott a KLIK szakszolgálati és tanügyigazgatási referense, valamint a pedagógiai szakszolgálat főigazgatósága is.

28 fő megjelenése mellett a fórum sikeresen lezajlott, az előadásokkal és az azt követő konzultációkkal együtt három órahosszában.

Gleviczky Marianna tagintézmény-igazgató köszöntője után Dr. Mészárosné Fekete-Szabó Andrea vezette be a rendezvényt a KLIK részéről, néhány szót szólva a célokról és a tankerületi helyzetről.

Az első előadást Laczka Zsuzsanna, tagintézmény-igazgató helyettes, a Tankerületi Szakértői Bizottság vezetője tartotta, Az iskolaérettségi vizsgálatok törvényi háttere, tapasztalatok a számok alapján címmel. Elmondta a vizsgálatokra való felterjesztés indokoltságának eseteit, a felterjesztés módját, határidejét (2016. január 15.), végül ismertette a 2014/15-ös tanévben történt iskolaérettségi vizsgálatok eredményeit.

Ezután Debreczeniné Simon Marianna gyógypedagógus beszélt az iskolaérettségi vizsgálatok gyakorlati tapasztalatairól, kitérve a felmerülő szülői kérdésekre, kihangsúlyozva az óvodai tapasztalatok értékét. Kiváló szakmaisággal ismertette a gyermekek eltérő fejlődési mintázatából adódó dilemmákat; a biológiai, pszichológiai, szociális és intellektuális érettség lépcsőfokait. Majd az iskolaérettségi vizsgálat területeit, a döntés meghozatalának szempontjait mondta el. Az iskolaéretlenség hátterében álló lehetséges tényezők mellett felhívta a figyelmet arra, hogy ezek a gyerekek milyen fajta megsegítési lehetőségekkel élhetnek tagintézményünkben. Előadását a tagintézmény erősségeinek felvillantásával zárta.

Rövid kávészünet után Gulyásné Tőrös Erzsébet gyógypedagógus beszélt Suliváró csoportjaink szervezésének céljáról, a részképességek éretlenségének óvodai jeleiről, az egyes részképességek párhuzamáról az iskolai tanítási területekkel, a Meixner-módszer felhasználási lehetőségeiről a prevencióban. Elmondta, hogyan kerülhetnek be a gyerekek a csoportokba, és a csoportok konkrét megvalósulásáról, működéséről, eredményeiről és a szülői visszajelzésekről. Előadását a csoportokról készült fényképekkel illusztrálta.

A délelőttöt Dégi Zoltánné, nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus előadása zárta, aki kiemelte a Suliváró csoportokban fejlesztett képességterületeket, mindegyiket külön-külön kifejtve és képekkel bemutatva. Előadásában remekül ötvözte a tapasztalatin alapuló mély szakmaiságot a közérthetőséggel, és a csoportokban megtapasztalható játékossággal.

Ezután az előadások kapcsán felmerült szakmai kérdésekről folytattunk tanulságos és gyümölcsöző eszmecserét, melyben további megoldandó feladatok is felmerültek.

Szolnok, 2015. december 1.

Laczka Zsuzsanna