Beszámoló a 2015. november 27-én a JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézményében tartott szakmai fórumról

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézményében 2015. november 27-én 10.00 órai kezdettel megrendezésre került Az iskolaérettségi vizsgálatok törvényi háttere, tapasztalatai; Az iskolaelőkészítő csoportok tartalma és eredményei tagintézményünkben

témájú szakmai fórum. A rendezvényre a Szolnoki járás óvodavezetőit vártuk, és meghívást kapott a KLIK szakszolgálati és tanügyigazgatási referense, valamint a pedagógiai szakszolgálat főigazgatósága is.

28 fő megjelenése mellett a fórum sikeresen lezajlott, az előadásokkal és az azt követő konzultációkkal együtt három órahosszában.

Gleviczky Marianna tagintézmény-igazgató köszöntője után Dr. Mészárosné Fekete-Szabó Andrea vezette be a rendezvényt a KLIK részéről, néhány szót szólva a célokról és a tankerületi helyzetről.

Az első előadást Laczka Zsuzsanna, tagintézmény-igazgató helyettes, a Tankerületi Szakértői Bizottság vezetője tartotta, Az iskolaérettségi vizsgálatok törvényi háttere, tapasztalatok a számok alapján címmel. Elmondta a vizsgálatokra való felterjesztés indokoltságának eseteit, a felterjesztés módját, határidejét (2016. január 15.), végül ismertette a 2014/15-ös tanévben történt iskolaérettségi vizsgálatok eredményeit.

Ezután Debreczeniné Simon Marianna gyógypedagógus beszélt az iskolaérettségi vizsgálatok gyakorlati tapasztalatairól, kitérve a felmerülő szülői kérdésekre, kihangsúlyozva az óvodai tapasztalatok értékét. Kiváló szakmaisággal ismertette a gyermekek eltérő fejlődési mintázatából adódó dilemmákat; a biológiai, pszichológiai, szociális és intellektuális érettség lépcsőfokait. Majd az iskolaérettségi vizsgálat területeit, a döntés meghozatalának szempontjait mondta el. Az iskolaéretlenség hátterében álló lehetséges tényezők mellett felhívta a figyelmet arra, hogy ezek a gyerekek milyen fajta megsegítési lehetőségekkel élhetnek tagintézményünkben. Előadását a tagintézmény erősségeinek felvillantásával zárta.

Rövid kávészünet után Gulyásné Tőrös Erzsébet gyógypedagógus beszélt Suliváró csoportjaink szervezésének céljáról, a részképességek éretlenségének óvodai jeleiről, az egyes részképességek párhuzamáról az iskolai tanítási területekkel, a Meixner-módszer felhasználási lehetőségeiről a prevencióban. Elmondta, hogyan kerülhetnek be a gyerekek a csoportokba, és a csoportok konkrét megvalósulásáról, működéséről, eredményeiről és a szülői visszajelzésekről. Előadását a csoportokról készült fényképekkel illusztrálta.

A délelőttöt Dégi Zoltánné, nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus előadása zárta, aki kiemelte a Suliváró csoportokban fejlesztett képességterületeket, mindegyiket külön-külön kifejtve és képekkel bemutatva. Előadásában remekül ötvözte a tapasztalatin alapuló mély szakmaiságot a közérthetőséggel, és a csoportokban megtapasztalható játékossággal.

Ezután az előadások kapcsán felmerült szakmai kérdésekről folytattunk tanulságos és gyümölcsöző eszmecserét, melyben további megoldandó feladatok is felmerültek.

Szolnok, 2015. december 1.

Laczka Zsuzsanna

közzétéve itt Szolnoki tagintézmény.