Külső-belső továbbképzés Szolnoki tagintézmény

A Szondi-teszt elmélete és gyakorlata

1. Alkalom

A Dr. Szondi Lipót Emlékalapítvány által meghirdetett tanfolyam a „Szondi-teszt elmélete és gyakorlata” címet viseli. Megtartására az őszi félévben, három alkalommal, hétfő délutánonként kerül sor. Az első alkalom 2015. november 9-én valósult meg, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának Damjanich utcai épületében.

A tanfolyam célkitűzése az elméleti alapok és a teszt kezelésének, értelmezésének alapvető elsajátítása. Része a gyakorlatban hasznosítható ismeretek prezentálása, a gyakorló pszichológus pszichodiagnosztikai ismeretének bővítése. A tanfolyam többek között azok számára hasznos, akik a klinikai pszichológia, az igazságügyi szakértés, a pedagógiai pszichológia, a nevelési tanácsadás, a pályaválasztási tanácsadás területén dolgoznak, illetve kívánnak elhelyezkedni. A kurzus oktatója Dr. Kiss Enikő Csilla, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán lévő Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék tanszékvezetője, egyetemi tanára.

A kurzus elvégzéséről a hallgató hivatalos tanúsítványt kap. A tanfolyam a következő félévben folytatódik, erre újra jelentkezni lehet. Ekkor már kifejezetten a klinikai esetek bemutatása és értelmezése kerül előtérbe. A tanfolyam akkreditált, így a klinikai szakpszichológusi képzésben is pontot ér.

Az első alkalom a kurzus megbeszélésével kezdődött, amelyet Szondi Lipót szakmai életútjának bemutatása, az elméletével összhangban lévő életesemények bemutatása követett. Az oktató bevezetett a teszt elméleti hátterébe, a projektív tesztek sajátosságaiba. Ezután bemutatta a Szondi teszt általános jellemzőit, a tesztfelvétel eljárását. Ezt szerette volna a táblán szemléltetni, filctoll segítségével. Ehhez viszont nem talált eszközt, emiatt az alkalom hamarabb véget ért. A tesztfelvétel szemléltetése a következő alkalommal fog bekövetkezni.

Az első alkalom hasznos volt a számomra, számos új ismeretet szereztem. Remélem a fennmaradó két alkalmat hasonlóképpen fogom értékelni.

Szolnok, 2015. november 9.

2. Alkalom

A Dr. Szondi Lipót Emlékalapítvány által meghirdetett tanfolyam a „Szondi-teszt elmélete és gyakorlata” címet viseli. Megtartására az őszi félévben, három alkalommal, hétfő délutánonként kerül sor. A második alkalom 2015. november 16-án valósult meg, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának Damjanich utcai épületében.

A tanfolyam általános leírását, célkitűzését, az előző dokumentumban kifejtettem. A kurzus ugyanúgy zajlott, mint előző alkalommal, az oktató is ugyanaz a személy volt, Dr. Kiss Enikő Csilla, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán lévő Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék tanszékvezetője, egyetemi tanára.

A kurzus elvégzéséről a hallgató hivatalos tanúsítványt kap. A tanfolyam a következő félévben folytatódik, erre újra jelentkezni lehet. Ekkor már kifejezetten a klinikai esetek bemutatása és értelmezése kerül előtérbe. A tanfolyam akkreditált, így a klinikai szakpszichológusi képzésben is pontot ér.

A második alkalom a tesztfelvétel szemléltetésével kezdődött, amely az előző alkalommal elmaradt. Ezt követte a teszt faktorainak részletesebb kifejtése, értelmezése. Mivel négy ösztönvektor van, és mindegyikhez kettő-kettő ösztönfaktor tartozik, amelyek további kettő-kettő ösztöntendenciára osztható, az alkalom idejét kitöltötte.

A második alkalommal rengeteg információ hangzott el, amelyek hasznosas voltak a számomra, számos új ismeretet szereztem.

Szolnok, 2015. november 18.

Kurczina Kinga
pszichológus