Szolnoki tagintézmény

Mozgástábor

A JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézménye a Gyógytestnevelés munkacsoport szervezésében mozgástábort hirdetetett, melyre 12 gyermek jelentkezett különböző iskolákból. A tábort 2016. 06. 20-24-ig a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. Tiszaligeti létesítményeiben bonyolítottuk le az előzetes programterv szerint. A szabadtéri, sportos, mozgásos feladatok mellett a gyerekek megismerkedhettek csapatépítő és más termi játékokkal, melyeket a nyári szünetben társaikkal jól tudnak majd hasznosítani.

Az ismerkedős játékok után az első nap kiemelt programja váltóverseny és játékos ügyességi feladatok voltak, melyben minden kis versenyző lelkesen küzdött a saját csapatáért. A második napon megismerkedhettek a fallabdázás szabályaival, technikájával. Mindenki a korának megfelelően sajátította el a játékot. A tábor harmadik napján a körgáton megtett gyalogtúra tette próbára a kis diákok kitartását. Némi pihenő után a halas tó mellett fogolyszerző játékkal záródott ez a program. A negyedik nap fő eseménye – a játszótéri bemelegítés után – a zenés torna volt, melyen a soft-ball labda használatával sikerült a gyermekek izmait megmozgatni. A torna és a zenés, labdás játékok után relaxálással csillapíthatták szervezetüket. Az utolsó napon a Verseghy parkban várfoglaló játék, különböző ügyességi feladatok és a „smile” kereső játék hozta izgalomba a csapattagokat. A mozgástábor ideje alatt állandó program volt a népszerű kondi park, ahol a gyerekek először irányítottan, később önállóan gyakoroltak a kültéri sportszereken.

A sok közös élmény igazi közösséggé kovácsolta a résztvevőket, akik szerzett élményeiket rajzban is kifejezték. Elismerésül a tábor végén mindenki emléklapot kapott.

A mozgástábor programjának összeállítását, lebonyolítását, koordinálását a Szolnoki Tagintézmény gyógytestnevelői végezték. A tervezésben és megvalósításban fontos szempont volt, hogy a gyermekek számára ne legyen kényszer a programokon való részvétel, hanem az érdeklődésük felkeltésével, örömmel kapcsolódjanak be a feladatokba. Célkitűzés volt, hogy az ismert játékok mellett ismerjenek meg új játékokat. Végül kiemelt szempont volt, hogy minden nap legyen sportos, mozgásos feladat, mely egészségük megőrzéséhez hozzájárul, egyben mintát ad arra, hogy a szünidőt a pihenés, nyaralás mellett, hogyan lehet tartalmasan, sportosan eltölteni.

Rózsa Józsefné