Zsidóné Kádár Terézia

szakvizsgázott pedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos  gyógypedagógus, tehetségfejlesztő tanár, tanító, óvónő, tagintézmény-igazgató

1983-ban érettségiztem a kisújszállási Móricz Zsigmond Gimnáziumban, majd a Szarvasi Óvónőképző Intézetben 1985-ben szereztem óvónői diplomát. Tanulmányaimat tovább folytatva a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán, 1987-ben végeztem tanítóként. Első munkahelyem, a törökszentmiklósi Bethlen Gábor Általános Iskola volt, ahol 1985-ben kezdtem dolgozni. Munkám során tanítványaimat ösztönöztem és tudatosan segítettem a tantárgyi versenyeken való részvételben, de a jó képességű tanulók mellett mindig fontosnak tartottam a tanulási problémákkal küzdő, gyengébben teljesítő gyerekeket is. A velük való hatékonyabb foglalkozás érdekében, 2006-ban beiratkoztam a Nyugat-Magyarországi Egyetem győri Apáczai Csere János Karára, ahol 2009-ben végeztem tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógusként. Ekkor már tanítói munkám mellett rehabilitációs órákat is tartottam, később, pedig mint gyógypedagógus dolgoztam. 2011-ben egy szakvizsgás képzés keretében a pedagógiai mérés-értékelés szakterületet választottam, majd tanulmányaimat mérés-értékelés tanári szakon folytattam. 2014-ben elvégeztem a tehetségfejlesztő tanári szakot is, amivel „pedagógiai palettám” kiteljesedett. 2014 októberében régi álmom teljesült, amikor a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézményének Megyei Szakértői Bizottságában kezdhettem dolgozni. Az itt megélt tapasztalatok és a többségi iskolában pedagógusként, gyógypedagógusként töltött évek segítik mindennapi munkámat, melyet a Kunhegyesi Tagintézmény megbízott vezetőjeként végzek.

Szabó Zoltánné

Tanulásban akadályozottak pedagógiája és értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos államvizsgázott gyógypedagógus

2004- ben érettségiztem a Kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumban, majd tanulmányaimat az Eszterházy Károly Főiskolán folytattam, ahol nappali tagozaton végeztem, mint gyógypedagógiai asszisztens és pedagógiai asszisztens.2016. június 9-én sikeresen államvizsgáztam a SZTE- JGYPK Gyógypedagógus képző Intézetben tanulásban akadályozottak pedagógiája és értelmileg akadályozottak pedagógiája szakon. Dolgoztam Bánhalmán a Fenyves Otthonban, 2008-tól 2017 augusztusáig a kisújszállási Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégiumban gyógypedagógiai asszisztensként. 2017 augusztusától dolgozom a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunhegyesi Tagintézményében. Szakszolgálati munkám része: korai fejlesztés, gondozás, komplex gyógypedagógiai megsegítés, óvodás korú gyerekek prevenciós fejlesztése, nevelési tanácsadás, tanulási zavar előjeleinek korai szűrése, iskolaérettségi valamint gyógypedagógiai vizsgálatok végzése, szülőkkel és az óvónőkkel való kapcsolattartás. Céljaim között szerepel a szomatopedagógiai szakképesítés megszerzése.

„Szeretet nélkül lehet fát aprítani,
és szeretet nélkül lehet téglákat formálni,
de szeretet nélkül nem szabad gyerekekkel bánni!”
/ Lev Tolsztoj /

Balláné Tóth Éva

Értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus, autizmus spektrum zavarok pedagógiája szakos gyógypedagógus, óvodapedagógus

1990-ben érettségiztem a kisújszállási Móricz Zsigmond Gimnáziumban. Óvónői diplomámat a szarvasi Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskolán szereztem, 1993-ban. Pedagógusi pályám elején néhány évet dolgoztam kisújszállási óvodákban, majd gyermekeim születése után a kisújszállási Kádas György EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium lett következő munkahelyem. Gyógypedagógusi pályám innen kezdődik, hiszen, az alapdiploma megszerzése feltétel volt ehhez a munkához. 2003.szeptemberétől nevelőtanár, család-és utógondozó, majd gyógypedagógiai óvodai csoportban dolgozó óvónő lettem. 2005-ben felvételt nyertem a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karára, ahol 2008-ban végeztem értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus tanárként. Az intézményben egyre növekvő, autizmussal élő gyermekek száma indokolta azt a döntésemet, hogy autizmus területén is tovább képezzem magam.  Autizmus spektrum zavarok pedagógiája szakos gyógypedagógus tanári diplomámat 2012-ben vehettem át Budapesten, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karán. A 2018.tanév végéig részt vettem korai fejlesztésben, illetve, az óvodás korosztálytól az általános iskolásokon keresztül, a fiatal felnőttekig bezárólag valamennyi korosztály nevelésének, oktatásának részese lehettem e gyógypedagógiai intézményben. 2019. augusztus 26-tól dolgozom a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunhegyesi Tagintézményénél. Eddigi pályám összegzésének tekintem a jelenlegi, szakszolgálatnál végzett munkámat, hiszen minden gyógypedagógusi tapasztalatomat, tudásomat alkalmazhatom, ”kipróbálhatom” ezen a sokszínű, nagy felkészültséget igénylő területen. Munkám része a korai fejlesztés, valamint a nevelési tanácsadás végzése. Távolabbi célom a gyógypedagógus szakvizsga megszerzése.

Mári János

Szociálpedagógus, gyógypedagógus hallgató

2009- ben érettségiztem a Kenderesi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban majd tanulmányaimat a Debreceni Egyetemen folytattam Szociálpedagógus szakon, ahol nappali tagozaton szereztem diplomát.  2013 – decemberében sikeresen államvizsgáztam.  2014- májustól 2020 – júniusig a „Gólyafészek Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona intézményben dolgoztam fejlesztőpedagógusként. Itt tapasztalatot szereztem értelmileg akadályozott fiatalokkal végzendő különböző terápiás- fejlesztő tevékenységekben.  2020 – szeptemberétől dolgozom a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunhegyesi Tagintézményében. Szakszolgálati munkám része a nevelési tanácsadás feladatköre, mely során számos településen végzem óvodás korú gyerekek prevenciós fejlesztését.  Feladatom továbbiakban az óvónőkkel, szülőkkel való kapcsolattartás. Jelenleg a Debreceni Egyetem  gyógypedagógus hallgatója vagyok.  Célom a szakirányú végzettség megszerzése.

Tóth Ildikó Edit

szakszolgálati titkár

Kunhegyesen születtem és itt végeztem el az általános iskolát. Középiskolai tanulmányimat a törökszentmiklósi Bercsényi Miklós Gimnáziumban végeztem. A Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunhegyesi Tagintézményénél 2016. március 15 -e óta vagyok alkalmazásban először oktatási asszisztensként, majd 2019. 11. 05.-től mint szakszolgálati titkár. Ügyviteli alkalmazottként feladatom, kollégáim napi munkájának segítése, a beérkező anyagok adminisztrálása, iktatása a szakértői vélemények összeállítása, táblázatok és statisztikák készítése, az ügyfelek személyesen vagy telefonon való útbaigazítása, tájékoztatása, tudásomhoz és lehetőségeimhez mérten.