Munkatársaink

Szabó Ildikó

szakvizsgázott pedagógus, oligofrénpedagógia- pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, tagintézmény-igazgatóhelyettes, telephelyvezető

Középiskolai tanulmányaimat a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Gyakorló Gimnáziumában végeztem. A körülmények akkor úgy hozták, hogy az általam kiválasztott felsőfokú oktatási intézménybe nem sikerült bejutnom. Ma már úgy gondolom, hogy akár a sors, akár a véletlen alakította így az életem, mindenképpen javamra vált. A tétlenség nem az erősségem, így dolgozni kezdtem a Tiszabői Általános Iskolában pedagógiai asszisztensként az eltérő tantervű tagozaton. Egy évvel később a munka mellett már a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola oligofrénpedagógia – pszichopedagógia szakos hallgatója lettem. Az elmélet és a munka során szerzett tapasztalat, gyakorlat szintézise megerősített abban, hogy ez a nekem való. Kiváló mentor segítette a gyakorlati tudásom alakulását. A Tiszabőn töltött hét év alatt mindvégig összevont osztályban értelmi sérültekkel foglalkoztam. 2003 – tól a fegyverneki általános iskola gyógypedagógusa lettem, integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók rehabilitációs ellátását végeztem, integrálásukat támogattam, segítettem. 2009-ben az iskola egyik intézményegységeként egységes pedagógiai szakszolgálat került kialakításra, melynek megbízott vezetője lettem. Ebben az időszakban közoktatás-vezetőként szakvizsgáztam. Két évig a Szakértői Bizottságban részmunkaidőben is dolgoztam. 2013. szeptember 1-től a JNSZM PSZ Törökszentmiklósi Tagintézménye Fegyverneki Telephelyének vezetője lettem. Jelenleg tagintézmény – vezető helyettesi feladatokat is ellátok. 2015 őszén az intézményi önértékelési csoport vezetésével is megbíztak. Nyitott vagyok a megújulásra, a fejlődésre. Jelenleg a szakértői bizottsági tevékenységben töltöm kontakt óráimat. Elkötelezett vagyok a szervezet, a közösség és az egyén érdekei, szükségletei iránt egyaránt. Preferálom a teamben való munkát, de az egyéni kihívások, feladatok sem tántorítanak el. Igyekszem a hozzánk forduló családokat, gyermekeket és tanulókat legjobb szakmai tudásom szerint segíteni, a megfelelő ellátás felé irányítani. Büszke vagyok az összeszokott, szakmailag és emberileg kimagasló teljesítményt nyújtó telephelyi teamünkre, mely színvonalat a továbbiakban is szeretnék megtartani.

Varga Mária

műszaki szakoktató, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, okleveles tehetségfejlesztő tanár, telephelyvezető-helyettes

2009. szeptemberétől dolgozom Pedagógiai Szakszolgálatnál.  Jelenleg a Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephelyén végzem munkámat gyógypedagógusként. Az alapdiplomámat 2004-ben szereztem a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Karán, műszaki – szakoktató szakon. 2008 – ban az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola Karán szereztem meg gyógypedagógusi végzettségem, tanulásban akadályozott pedagógiája szakán. 2012 – ben az Eszterházy Károly Főiskolán egy teljesen új területen szereztem diplomát, okleveles tehetségfejlesztő tanár címen. 2015 – ben gyógypedagógiai szakvizsgás képzésben vettem részt, ahol sikeres záróvizsgát tettem. Munkavégzésem lényeges eleme a gyermekközpontúság, a gyerekekkel való foglalkozás szeretete. Úgy gondolom alkalmazkodó képes, nyitott és kreatív ember vagyok. Egy idézettel szeretném zárni soraimat, mely szerintem hűen tükrözi munkánkat.

„Az apró örömök olyanok, mint az útszéli kis virágok; csak azok találnak rájuk,
akik igazán keresik őket.” (Goethe)

Csíkné Gábli Erika

pszichológus

Pszichológus, valamint földrajz- biológia szakos tanár vagyok. Alapdiplomámat 1996-ban szereztem az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán, majd 2009-ben az alap pszichológusi diplomát, a Szegedi Tudományegyetemen. 1996-tól 2009-ig tanárként dolgoztam a kétpói, kengyeli, valamint a fegyverneki iskolákban. 2009-ben alakult meg a Szakszolgálatunk a fegyverneki Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményeként. Azóta dolgozom pszichológusként. Jelenleg az ELTE Tanácsadó Szakpszichológus szakirányú továbbképzésére járok, mellette családi önismereti csoportban szerzek új ismereteket. A tavalyi év folyamán kiképződtem a WISC-IV teszt felvételében, kiértékelésében. Elsősorban rendszerszemléletű pszichológusnak tartom magam: az én véleményem is az, hogy a gyermekek problémáira csak akkor tudunk kielégítő megoldást találni, ha az egész családot figyelembe vesszük. Ezért terveim között szerepel egy családterapeutás kiképződés is, valamint szívesen foglalkoznék művészetterápiával, meseterápiával is.

Stefán Edina

szakvizsgázott tanító (GYES)

Stefán Rita

óvodapedagógus, logopédus (GYES)

Szásziné Nagy Krisztina

szakszolgálati titkár

Két gyermekem van. 2003-ban, Mezőtúron a Kereskedelmi Szakközép Iskolában érettségiztem marketing szakirányon, majd a Debreceni Regionális Képző Központ szervezésében mentálhigiénés tréningen-tanfolyamon vettem részt. Tanulmányaim után a Tiszabői Általános Iskolában dolgoztam 2 évig pedagógiai asszisztensként. Ez után, 2009-ben a Fegyverneki Orczy Anna Általános Iskolában szintén pedagógiai asszisztensként dolgozhattam . A gyermekekkel, szülőkkel való kommunikáció nagyban segítette a feladatom. Munkám során a gyermekkel való foglalkozás mellett adminisztratív tevékenységet is folytattam, ahol szakmai gyakorlatot szereztem.
2011 szeptemberétől vagyok a Fegyverneki pedagógiai szakszolgálat dolgozója. Feladataim közé tartozik az ügyfelek fogadása, eligazítása mind személyesen, mind telefonon. A mindennapi adminisztrációs feladatok, szakértői vélemények összeállítása, táblázatok, statisztikák, jegyzőkönyvek készítése, postázással kapcsolatos dolgok, valamint gazdasági feladatok elvégzése is. Törekszem munkám pontosságára, határidők betartására. Igyekszem kollégáimat mindenben segíteni, hogy a tőlünk elvárt feladatoknak a lehető legjobban megfeleljünk. Fontosnak tartom a rendszeres kapcsolattartást az intézmények többi dolgozóival is, hiszen csak úgy tudunk egy egységként működni, ha mind arra törekszünk, hogy a hozzánk fordulóknak a tőlünk telhető legjobb segítséget nyújtsuk. Nagyon szeretem a munkám. Szeretek itt dolgozni.

„Ha a sokféleség közös alapot és célt talál, nagy dolgot szülhet.
Mindenki megőrzi másságát — de egy irányba húz.
Ez a fejlődés útja az élet minden színterén.” (Müller Péter)

Szabó János

gyógypedagógus

Szabó János vagyok. 2014-ben költöztem Örményesre Somogy megyéből, azóta itt élek. Gyógypedagógus végzettségem van, 2016-ban sikerült megszereznem a pedagógus ll. fokozatot. Az elmúlt 2 tanítási évben a Tiszabői Általános Iskolában dolgoztam az eltérő tagozat összevont 5-8.felső évfolyamán.
2016. augusztusától a Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephelyén végzem munkámat gyógypedagógusként. Feladataim átölelik telephelyen végzett gyógypedagógia munka szinte minden területét. Végeztem óvodai részképesség szűrő vizsgálatokat, részt veszek helyi szinten szakértői bizottsági munkában, korai fejlesztésben, illetve kiscsoportos óvodai fejlesztő foglalkozásokat tartok.

Farkasné Rózant Ildikó

óvodapedagógus, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája-logopédia szakirányon, okleveles gyógypedagógus gyógypedagógiai terápia szakirányon

2003-tól óvodapedagógusként dolgoztam a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsődében, ahol több éven keresztül a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását is végeztem.
2017szeptember 1-jétől áthelyezéssel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephelyén, gyógypedagógus-logopédusként végzem munkámat.
Óvodapedagógus végzettséget a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskolán szereztem. Gyógypedagógiai alapdiplomát (BA) 2012-ben az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán szereztem, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája – logopédia szakirányon. 2016-ban pedig mesterképzésen (MA) szereztem oklevelet gyógypedagógiai terápia szakon.
Érdeklődésem az artikulációs zavarok problematikáján túl leginkább a nyelvi késést, ill. nyelvi zavart mutató gyermekek holisztikus megismerésére és fejlesztésére irányul.