A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Jászberényi Tagintézményének korai fejlesztő munkája

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézményében 2013 szeptembere óta történik gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás. A Jászberényi Tagintézmény Jászberény járás (Jászágó, Jászberény, Jászboldogháza, Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru, Jászjákóhalma, Jásztelek) településein élő, korai fejlesztésre vonatkozó javaslattal rendelkező gyermekek és családjaik részére biztosít ellátást. A korai fejlesztés ambuláns formában történik a tagintézményben. A fejlesztés tartalmát, heti órakeretét, szervezési kereteit (egyéni és/vagy kiscsoportos fejlesztés), az ellátást végző szakember kompetenciáját az ellátásra javaslatot tevő szakértői bizottság szakértői véleménye határozza meg.
20160308_0859131
A korai fejlesztés minden esetben a szülők bevonásával történik, a kapcsolattartás rendszeres és folyamatos: a korai fejlesztés családközpontú gondoskodás, komplex személyiségfejlesztő program.
Gyógypedagógiai tanácsadásban, korai fejlesztésben, oktatásban és gondozásban a Jászberényi Tagintézmény szervezésében jelenleg 8 kisgyermek és családja részesül. Az ellátást a tagintézményben egy főállású tanulásban akadályozottak – hallássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógus, továbbá megbízási szerződés keretében egy fő konduktor és egy fő TSMT terapeuta végzi.
DSC02050
Amennyiben felmerül annak a lehetősége illetve szükségessége, hogy a gyermek korai fejlesztésben részesüljön, de még nem rendelkezik a szakértői bizottság korai fejlesztésre vonatkozó szakértői véleményével, javaslatával, úgy nevelési tanácsadás keretén belül már megtörténhet a gyógypedagógussal, pszichológussal történő kapcsolatfelvétel, az első találkozás, az állapot megismerés, a szakértői bizottság vizsgálatáig a rendszeres tanácsadás.
A korai fejlesztéshez kapcsolódóan az szakértői bizottságokkal, a védőnői szolgálattal való együttműködés folyamatos. 2014 februárjában a járási védőnők munkaértekezletén, majd 2014 májusában a Jászfényszarun megrendezett „Születés hete” programsorozat keretében –meghívott vendégként – a korai fejlesztés jelentőségéről tartott a tagintézmény munkatársa előadást.