Munkatársaink

Vargáné Kerti Anikó

Szakvizsgázott pedagógus, óvónő, gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos tanár, mb. tagintézmény – igazgató

Több évtizedes gyógypedagógusi munkámat sajátos nevelési igényű, értelmileg akadályozott gyermekek között kezdtem és töltöttem. Munkámat a gyermek centrikusság, magas fokú empátia, pontosság és a játékosság jellemzi. Szeretem szakmai tudásomat rendszeresen megújítani, így a diplomáim megszerzése között és utána is folyamatosan képzem magam. Pályafutásomat 1983 –ban Kisújszálláson, az akkori Kisegítő- és Foglalkoztató Iskolában kezdtem, ahol 32 évig igyekeztem erősíteni különböző munkakörökben az intézmény hírnevét. 2015 –től dolgozom a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézményében. A fő profilom a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, valamint a nevelési tanácsadás keretén belül a vizuális terápia.

Marsi Noémi

szakvizsgázott pedagógus, gyógypedagógus, logopédia szakirányon,
mb. tagintézmény-igazgató helyettes

1999. augusztus eleje óta dolgozom humán területen. Eddigi pályafutásom alatt jellemzően a segítségnyújtásé volt a főszerep. 2011-ben óvodapedagógusi, majd 2015-ben közoktatási-vezető végzettséget szereztem. 2017 nyarán kerültem a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézményhez, ahol 2020 szeptemberéig óvodáskorú gyermekek részképességeinek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat láttam el, nevelési tanácsadás keretén belül.
2021. január 19-én gyógypedagógus/logopédus végzettséget szereztem, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán. Azóta igyekszem a megszerzett tudásomat tovább bővíteni szakmai továbbképzések keretén belül annak érdekében, hogy a kliensek igényeit a legkorszerűbb módon képes legyek kielégíteni. Jelenleg Gyógypedagógiai terápia specializáció szakirányú mesterképzésben veszek rész, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon. 2022. október 01-től a logopédiai terápiás foglalkozások mellett tagintézmény – igazgató helyettesi feladatokat látok el.

Gazsóné Nagy Andrea

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája és értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos tanár

A kisújszállási Móricz Zsigmond Gimnáziumban érettségiztem 1991-ben. Pedagógiai pályámat a kisújszállási Kádas György EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégiumban kezdtem 2006-ban. Kezdetben óvodai dajkaként majd gyógypedagógiai asszisztensként dolgoztam, 2012-ben felvételt nyertem a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karára, ahol 2016-ban végeztem tanulásban akadályozottak pedagógiája és értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógusként. A gyógypedagógiai intézményben az óvodás korosztálytól kezdve az általános iskolás korosztályon át, a fiatal felnőttekig minden korosztály nevelésében, oktatásában részt vettem.  A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézményében 2022 januárjától gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, nevelési tanácsadás, szakértői bizottsági tevékenység területeken dolgozom.

„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját, szép vigyázattal csendben csiszoljam kristályba!”
(Németh László)

Illyésné Nagy Olga

szakvizsgázott pedagógus, testnevelés szakos tanár, gyógytestnevelő tanár

Gyógytestnevelőként 2010-ben kezdtem dolgozni a kisújszállási pedagógiai szakszolgálatban, 2013 októberétől a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézményénél folytattam munkámat. Előtte több általános iskolában álltam testnevelőként alkalmazásban, évekig osztályfőnöki feladatot is elláttam.
Végzettségeim:

  • Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola: testnevelés szakos tanár
  • Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar: gyógytestnevelő tanár

Szent István Egyetem: szakvizsgázott pedagógus (mentálhigiéné az iskolában szakterületen)

Kacsándi Bernadett

szakvizsgázott pedagógus, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár

Első diplomámat a Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskolán szereztem 1997-ben, majd ezt követően két évig dolgoztam óvodapedagógusként Budapesten. 1999-től Karcagon, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthonában, a „Gólyafészek Otthonban” dolgoztam, mialatt az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán 2004-ben tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár diplomát szereztem. 2003. szeptemberétől a Karcagi Arany János Általános Iskolában voltam integráló gyógypedagógus. 2014-től a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézményében dolgozom, 2020-ban szakvizsgázott pedagógus (gyógypedagógiai szakterületen) végzettséget szereztem. A Tagintézményben szakértői bizottsági tevékenységben, nevelési tanácsadásban és korai fejlesztésben tevékenykedem.

Kunné Monoki Andrea

szakvizsgázott pedagógus, oligofrénpedagógia – szurdopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár

Több évtizedes gyógypedagógusi pályámat sajátos nevelési igényű és tanulási nehézséggel küzdő gyermekek között töltöttem. Munkámat nagy szakmai felkészültséggel, céltudatosan, hatékonyan végzem. Jellemző rám a folyamatos megújulás képessége, a pozitív szemlélet, a segítő attitűd. Nagy sikerrel használom a saját készítésű táblás játékokat és terápiás eszközöket foglalkozásaimon.
Végzettségeim: oligofrénpedagógia-szurdopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, oktatási informatikus, pedagógus szakvizsga.
Az elméleti képzések mellett folyamatosan törekedtem a gyakorlati ismereteim tárházának bővítésére, melyek közül jelenlegi munkám során leginkább a Meixner-féle dyslexia prevenciós és reedukációs módszert tudom hasznosítani.

Feladatköröm: szakértői bizottsági tevékenység, nevelési tanácsadás, korai fejlesztés.

Mári Jánosné

szakvizsgázott pedagógus, óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus

Ha nem lennék pedagógus, nem ismerhettem volna meg milyen érzés felnőttként is gyermekközelségben maradni, esélyt adni képességeik kibontakoztatásához, mely hozzásegített az empatikus készségem és szociális kompetenciám fejlődéséhez. Munkámra jellemző a gyermekközpontú, és családorientált szemlélet. A 3-7 éves korosztállyal való foglalkozásom során több évtizedes tapasztalatot szereztem a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a lemaradó gyermekek prevenciós, korrekciós, kompenzáló fejlesztésében, valamint a kiemelten tehetséges gyermekek felismerésében, gondozásában. A napi tevékenységek során célom, a gyermekek saját ütemében, érési folyamataiknak megfelelő fejlesztése, melynek alapfeltétele a pedagógiai, módszertani kultúrám megújítása, a korszerű szemléletmód befogadása. Ennek érdekében a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karán fejlesztőpedagógusi szakképzettséget szereztem. Jelenleg a nevelési tanácsadás területén a fejlesztő tevékenység folyamatában dolgozom. Hiszem és vallom, hogy az eredményes neveléshez először a pedagógusnak kell megismernie a gyermeket, így lehet megtalálni a hozzá vezető utat.

„Minden valós pedagógia emberismereten kell, hogy nyugodjon.”
/Rudolf Steiner/

Rab Viktor Szabolcsné

gyógypedagógus, szomatopedagógia szakirányon

Régóta érzek motivációt arra, hogy sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozzam, így 2016-ban gyógypedagógiai segítő munkatárs végzettséget szereztem, mellyel először egy fogyatékosokat gondozó otthonban kezdtem el dolgozni. Az otthonban élő gyermekekkel való foglalkozás szeretete indított arra, hogy bővítsem, és mélyítsem a velük kapcsolatos tudásomat, hogy még hatékonyabban fejleszthessem őket.  Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán 2021-ben végeztem gyógypedagógus, szomatopedagógia szakirányon. A JNSZMPSZ Karcagi Tagintézményében 2018 októbere óta dolgozom, kezdetben gyógypedagógiai asszisztensként, majd 2021. szeptemberétől korai fejlesztés szakterületen kezdtem el dolgozni szomatopedagógusként.

Különleges dolognak érzem korai fejlesztésben dolgozóként figyelemmel kísérni és segíteni a legkisebbek képességeinek, egyéniségének kibontakozását, megélni és örülni az egészen apró vagy éppen nagyobb változásoknak.

Szabó Andrea Judit

tanácsadó szakpszichológus

Tanulmányaimat 2005-2010 között a Debreceni Egyetem Pszichológia szakán végeztem. A továbbiakban igyekeztem módszertanomat bővíteni, önismeretemet fejleszteni. Jelenleg az ELTE Tanácsadó Szakpszichológus képzésének hallgatója vagyok.

Pályafutásomat 2010-ben kezdtem a Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat keretei között, ahol a nevelési tanácsadáson túl, munkaköröm kiterjedt óvodapszichológusi és iskolapszichológusi feladatok ellátására is. Az intézmények átalakulása után a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézményének dolgozójaként, a szakértői bizottságban látok el feladatokat, és a nevelési tanácsadás keretei között végzem a gyermekek ellátását. Munkám során fontosnak tartom az integratív szemlélet megvalósítását. A gyerekekkel folytatott terápiás foglalkozások mellett, a szülőkkel történő konzultációs alkalmakra is nagy hangsúlyt fektetek. Igyekszem változatos módszereket alkalmazni, a gyerekek igényeihez alkalmazkodva.

Takács Mónika

tanácsadó szakpszichológus

Tanulmányaim során sokféle területen szereztem elméleti és gyakorlati tapasztalatot a gyermekcentrikusság jegyében. Első diplomám megszerzése után óvodapedagógus végzettséggel rendelkeztem, de úgy éreztem ez nem az én utam, ekkor jelentkeztem a Debreceni Egyetem pszichológia szakára és szereztem meg pszichológusi végzettségemet. Pályafutásom és szakmai tevékenységem a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézményében, 2017 augusztusában indult útjára, itt kezdtem az első tapasztalatok gyűjtését és ízleltem meg a hivatásom szépségét. Feladatköreim: szakértői bizottsági tevékenyég, nevelési tanácsadás keretében pszichés gondozás. A szakmai fejlődés érdekében folyamatosan veszek részt tanfolyamokon és képzéseken, melyek mind hozzájárulnak eszköztáram színesítéséhez. Jelenleg a Magyar Családterápiás Egyesületnél a család-, és párterapeuta képzést végzem. Munkám során nagyfokú empátia, kitartás, precizitás és kreativitás jellemez. Célom, hogy a rendszerszemlélet jegyében szakmai tudásom folyamatos bővítésével a tőlem telhető legjobb módon segítsem a hozzám kerülő gyermekeket és családjaikat egyaránt.

Szendrei Erika

szakszolgálati titkár

2022. szeptember óta dolgozom a Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézményében. Végzettségem közgazdasági érettségi, gyors- és gépíró idegen nyelvi ágazaton. Ez a munkakör a korábbi beosztásaimhoz képest teljesen új feladatokat tartogatott számomra, de az eddig megszerzett tapasztalataim segítségével igyekszem minél hamarabb magamévá tenni a szükséges új ismereteket. Feladatom a szakalkalmazottak munkájának adminisztratív háttértámogatása, a különböző ügyviteli feladatok ellátása. Törekszem arra, hogy csapatunk hasznos tagja lehessek. Örülök, hogy egy olyan támogató közösség része lehetek, ahol a szakmaiság és a családias légkör eszközeivel a közös cél az, hogy a Szakszolgálathoz fordulóknak segítséget, támogatást nyújthassunk.