Munkatársaink

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunszentmártoni Tagintézményének és Tiszaföldvári Telephelyének dolgozói.

Imréné Cselóczki Andrea

szakvizsgázott pedagógus, pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, tagintézmény-igazgató

Már 6 éves koromban óvónéni akartam lenni, de a problémás gyermekek irányában érzett segítőkészségem a gyógypedagógia felé irányított. 2001 óta dolgozom gyógypedagógusként. 2003-ban szociális szakigazgatásszervező lettem, majd 2012-ben pedagógus szakvizsgát szereztem szocioterapeuta szakirányon. Eddigi pályafutásom során elsősorban diagnosztaként dolgoztam, de az integráció segítése és a felnőttképzés terén is sokat tevékenykedtem. Jelenleg tagintézmény-igazgatóként a kunszentmártoni tagintézmény vezetésével próbálkozom.

“Mindaddig, míg nem érzünk rokonszenvet és szeretetet minden élőlénytársunk iránt, nem mondhatjuk, hogy megértettük az erkölcs törvényét.” (Mahatma Gandhi)

Fazekas-Dávid Dóra  

pedagógiai szakpszichológus

Az általános iskolát Kunszentmártonban, a középiskolát Szolnokon a Varga Katalin Gimnáziumban végeztem. Diplomámat pszichológus mesterszakon az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2012-ben szereztem meg, tanácsadás-, és iskolapszichológia szakirányon. Pályámat iskolapszichológusként kezdtem 2012-ben a Kunszentmártoni Általános Iskolában. 2013-ban munkámat Pedagógiai Szakszolgálatunknál folytattam, ahol a hozzám forduló gyermekeknek és fiataloknak nyújtok pszichés gondozást, szüleiknek pedig nevelési tanácsadást. A két folyamatot a legtöbb esetben elválaszthatatlannak tartom a sikeres munka érdekében. Emellett részt veszek a Szakértői Bizottság diagnosztikai tevékenységében is (iskolaérettségi és pedagógiai vizsgálatok). Munkatapasztalatot szereztem időközben a kunszentmártoni Városi Egészségügyi Központban, valamint a Hajnóczy József Gimnáziumban a pszichológia szakmai tárgyak oktatójaként is. Szívesen szervezek csoportos foglalkozásokat, így például több alkalommal vettem részt a kunszentmártoni családsegítő központ által szervezett nyári napköziben is egy-egy tematikus nap erejéig.

Gál Nóra

gyógypedagógus logopédus szakirányon

Pedagógiai tanulmányaimat 2011-ben kezdtem a Gál Ferenci Főiskola Pedagógiai Karán. Főiskolai éveim alatt fogalmazódott meg bennem, hogy a későbbiek során az eltérő, különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelésével, oktatásával szeretnék foglalkozni, így a tanító szak elvégzése után felvételiztem az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karára. Oklevelemet 2020-ban szereztem, gyógypedagógiai – logopédia szakirányon. Pályakezdőként nagy lehetőség számomra, hogy a szakszolgálat munkatársaként betekintést nyerhetek a gyógypedagógia diagnosztikus és terápiás folyamatába.

Kovács Dóra

Tanácsadó szakpszichológus, relaxációs (autogén tréning) terapeuta Szimbólumterapeuta jelölt

Viselkedésünk mozgatórugóinak kutatása, a „miért”-ekre való szüntelen válaszkeresés, és az ember láthatatlan és megfoghatatlan „részének” működése iránti szenvedélyes kíváncsiság terelt a pszichológia tudománya felé. A Szegedi Tudományegyetemen töltött éveim alatt érdeklődésem már a „normalitás és patológia” kérdései köré összpontosult, ezért Oklevelemet személyiség- és klinikai pszichológia szakirányon szereztem meg. Pályakezdő pszichológusként az egykori Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztályán kezdtem dolgozni, hatalmas szakmai tapasztalattal rendelkező, elismert hazai szaktekintélyek mellett. A segítségükkel és támogató szakmai irányításukkal – elsősorban a gyermek pszichodiagnosztika területén – szerzett ismereteim később hazatérve, a nagyobb önállóságot követelő nevelési tanácsadós pszichológusi munkám alapját képezték. Emellett még évekig tagja voltam a Rorschach-próba újrastandardizálásán munkálkodó hazai kutatócsoportnak. A gyermekekkel és szüleikkel való rendszeres találkozások tanítottak meg azonban arra, hogy a diagnosztika fontos kiindulópont, de azon túl kezdődik az a közös munka, amitől a pszichológus hivatása igazán kiteljesedhet, gyönyörűvé válhat. Munkám során szívesen használom a gyermekek fantázia- és képi világ iránti vonzódását, ezért a mesék, a vizuális kifejezés különböző formái, illetve a képzeletei képekkel való lelki munka – módszerspecifikus végzettségemhez és tanulmányaimhoz igazodva – legtöbbször – de mindenkor a gyermek igényeihez igazítva – végigkísérik az egész gondozási folyamatot.

Gácsiné Tóth Mariann

óvodapedagógus – értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár

Általános és középiskolai tanulmányaimat Kunszentmártonban végeztem. 1986-ban vehettem át óvodapedagógusi diplomámat, az akkori Brunszvik Teréz Óvónőképző Főiskolán. 16 évig dolgoztam óvónőként, ami kisgyermekkorom óta nagy álmom volt. Mindig vonzott a problémás gyermekekkel való foglalkozás, ezért ebben az irányban kezdtem újabb tanulmányokat. 2003-ban végeztem az ELTE BGGYTF gyógypedagógiai karán. 12 évig dolgoztam egy felnőtt értelmi – és halmozottan sérülteket ellátó, bentlakásos otthonban. Időközbe n úgy alakult az életem, hogy néhány év erejéig tevékenyen részt vehettem a családsegítés és a gyermekvédelmi rendszer működésében. Az itt szerzett tapasztalat sok esetben igen nagy segítség jelenlegi munkám során. 2020. február óta vagyok az Kunszentmártoni Tagintézmény dolgozója. Elsősorban a Szakértői Bizottságban tevékenykedek diagnosztaként, de szükség esetén kisgyermekek korai fejlesztését is végzem.

„A gyermeknevelésben nem beszélni kell. Mondhatsz, amit akarsz, úgysem a szavaiddal – az életeddel mutatsz példát.” (Nyírő András)

Molnár-Dékány Mariann Ildikó

Mindig is érdekelt a pszichológia és a művészet, illetve segíteni szerettem volna az embereknek. Úgy érzem, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunszentmártoni Tagintézményében pszichológusi munkám során lehetőségem nyílik ezeknek a számomra fontos területeknek az ötvözésére; ugyanis nekem a gyermekekkel való munka mindig a kreativitás és a felfedezés izgalmát jelenti. 2012-ben a Debreceni Egyetemen szereztem egészségpszichológus diplomát, majd 2017-ben ugyanebben az intézményben szakvizsgáztam klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológusként. Eddigi szakmai munkám során a nevelési tanácsadás, óvoda- és iskolapszichológia területén, illetve pszichiátriai osztályon is szereztem tapasztalatokat. Tanulmányaim, illetve szakmai fejlődésem során mindig arra törekedtem, hogy minél sokrétűbben tudjak segíteni a hozzám forduló gyermekeknek és szüleiknek egyaránt. A Gyermekpszichodráma-képzést 2016-ban fejeztem be; 2019 márciusában pedig alkotó-fejlesztő és klinikai metamorphoses-meseterapeuta lettem. Jelenleg az integratív pszichoterápiás-képzésen igyekszem tudásomat a KIP módszerével is bővíteni.

„Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.”
(Antoine de Saint-Exupery)

Gácsiné Árvai Boglárka

szakszolgálati titkár

2009-ben érettségiztem a Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskolában. Érettségi után 2013-ban felsőfokú szakképesítés keretén belül a Szolnoki LIA Alapítványi Iskolában jogi asszisztensi végzettséget szereztem. Ugyanebben az évben jelentkeztem a 2007 Kapos Felnőttképző Központ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. pedagógiai asszisztens OKJ-s képzésére. Tanulmányaim alatt dolgoztam a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központban a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskolában illetve gyakornokként a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalban és a Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatalban. 2014. júniusától 5 évig voltam köztisztviselőként titkársági ügyintézője és fél évig anyakönyvezetője a Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatalnak. Hivatali munkám után 2020. júniusától a Jász–Nagykun–Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunszentmártoni Tagintézményének közalkalmazottjaként látom el a szakszolgálati titkári feladatokat.

 „Van, ami nélkül nem látom értelmét a mindennapoknak, a folyamatos megmérettetés iránti késztetés, mely az élet minden területén motivál.”  (Ismeretlen szerző)