Bencsik Mária Bernadett

szakvizsgázott pedagógus, okleveles pszichológus tanácsadás és iskolapszichológia specializációval, logopédia szakos gyógypedagógiai tanár és logopédia szakos gyógypedagógiai terapeuta, tagintézmény-igazgató

1996-tól logopédia szakos gyógypedagógusként dolgoztam 17 éven át a város összevont közoktatási intézményében, óvodában és általános iskolában egyaránt. 2013. szeptemberétől a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézményének munkatársa vagyok. Attól az évtől okleveles pszichológusként is tevékenykedem.  Főbb tevékenységeim a tanulási nehézségek és artikulációs problémák szűrése és korrekciója, az iskolára való felkészítés, részképességek zavarainak felismerése, megelőzése és terápiája, a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermekek támogatása, valamint a nevelési tanácsadás. Jelenleg főként pszichológusként dolgozom a megyei Pedagógiai Szakszolgálat helyi tagintézményénél a nevelési tanácsadás és a szakértői bizottsági tevékenységben. Kollégáimmal együtt elkötelezett vagyok a prevenciós és támogató tevékenységek megszervezésében, végrehajtásában, a hozzánk forduló gyermekek tanulmányi előmenetelének figyelemmel kísérésében, az egyéni szükségleteknek és igényeknek megfelelő bánásmód kialakításában.

Fadgyas-Székely Orsolya

szakvizsgázott pedagógus, gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon, gyógypedagógus, logopédia szakirányon, tagintézményigazgató-helyettes

“Három olyan dolog van, amelyet mindig eltanulhat a felnőtt a gyerektől: hogy kell ok nélkül örülni, hogy kell mindig valamilyen foglalatosságba merülni, és hogy kell kíméletlenül kiharcolnia magának azt, amit ő akar.”
/Paulo Coelho/

2013 novembere óta dolgozom a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézményénél tanulásban- és értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógusként. Elsősorban a szakértői bizottsági tevékenység ellátásával foglalkoztam, de részt veszek a korai fejlesztésben, gondozásban és a nevelési tanácsadásban is. A folyamatos megújulás elengedhetetlen a gyógypedagógiában, ezért az évek során MA végzettséget szeretem az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon gyógypedagógia terápiák szakirányon, valamint a szakvizsgás képzéseket is sikeresen teljesítettem. 2021 januárjában megszereztem a logopédia szakirányú végzettségemet, majd 2022 nyarán a gyógypedagógia-tanári MA diplomámat is átvettem. Célom, hogy komplex diagnosztikai szemlélettel valósítsam meg a vizsgálatokat, valamint, hogy a foglalkozásokon mosolyt csaljak a gyermekek arcára, kitartásra és akarásra buzdítsam őket. Mindemellett a családok és gyermekek egyéni, személyre szabott megsegítése is fontos szerepet tölt be a munkámban.

Lengyel-Bagdán Kata

szakvizsgázott pedagógus, gyógypedagógus, logopédia szakirányon

2000 óta foglalkozom gyermekekkel, akkor még óvónőként, majd logopédusként dolgoztam a városi óvodákban, iskolákban.  2012-től öt évet Budapesten, egy általános iskolában, logopédiai osztályban töltöttem, majd 2017-től a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézményének lettem munkatársa. Munkám során korai fejlesztést, logopédiai terápiát, szakértői bizottsági tevékenységet végzek. Fontosnak tartom a szakemberek együttműködését az eredményes munka eléréséhez, valamint a szülők elfogadó és együttműködő attitűdjét.

„Azokban a családokban, ahol szeretet és együttérzés fűzi össze az embereket, a gyerekek sokkal sikeresebbek és boldogabbak. Ha ettől a környezettől megfosztják a gyereket, azzal az egész életét, jövőjét tönkretehetik. A gyereknevelésben a szeretet a leghatékonyabb eszköz.”
/Tendzin Gjaco/

„A gyereknevelésben nem beszélni kell. Mondhatsz, amit akarsz, úgysem a szavaiddal – az életeddel mutatsz példát.”
/Nyírő András/

Csete Olga

konduktor, tanító

„You get the best out of others when you give the best of yourself”
/Harvey Samuel Firestone/

„Akkor hozod ki a legjobbat másokból, ha magadból is a legjobbat adod”

A Pető András Mozgássérültek Nevelőképző és Nevelőintézetében diplomáztam 1990-ben. 30 éve foglalkozom sérült gyermekek mozgásfejlesztésével. Diplomám megszerzése után a Pető Intézetben dolgoztam, majd 10 évnyi külföldi munka után Mezőtúron helyezkedtem el. 2013. szeptembere óta dolgozom a korai fejlesztés  területén a  JNSZMPSZ Mezőtúri Tagintézményében. Szerencsés ember vagyok, mert azzal foglalkozhatom, amit szeretek és amihez értek.

Sipos Mária Dóra

szakvizsgázott pedagógus, gyógypedagógus, logopédia szakirányon

2015 augusztusa óta dolgozom a megyei intézmény Mezőtúri Tagintézményénél. Munkám nagyobb részében logopédiai terápiás tevékenységet végzek, kisebb részében korai fejlesztést és szakértői bizottsági tevékenységet. Nagyon fontosnak tartom a logopédiai diagnosztikát, hiszen ez a kiindulópontja a gyermekek megsegítését szolgáló összes további műveletnek. Közel állnak hozzám a különböző logopédiai terápiás foglalkozások: a hang-, beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, a diszgráfia, a diszkalkulia prevenciója és reedukációja, valamint a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápia.

Józsáné Gombos Katalin

szakvizsgázott pedagógus, gyógypedagógus logopédiai tanár szakirányon, gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos terapeuta szakirányon

2009-től folyamatos munkatapasztalatot szereztem értelmileg akadályozott gyermekek beszédfejlesztése, beszédfogyatékos, hallássérült, valamint vak- és gyengénlátó gyermekek logopédiai fejlesztése terén. Betekintést nyertem az évek során a nevelési tanácsadás területébe, gyógypedagógiai vizsgálatok szervezésébe és lebonyolításába. 2015. augusztusa óta dolgozom a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézményénél a logopédiai ellátás területén. Célom egy szakmailag felkészült team tagjaként dolgozni, s a hozzám fordulók problémáinak megoldását hatékonyan segíteni. Fontosnak tartom, hogy jelenlegi szaktudásomat bővítsem, a szakmai megújulás és tapasztalatcsere nagy hangsúlyt kap munkám során. Foglalkozásaimat fiatalos lendülettel és szeretettel igyekszem felépíteni, hiszen a gyermekek öröme a legnagyobb elismerés számomra.

„Valakinek néznie kell az embert, hogy jobban fusson, magasabbra szálljon, mint ahogyan az erejéből telik”
/Szabó Magda/

Fejes Nikoletta

járási tehetség-koordinátor, szakvizsgázott tehetségfejlesztő, fejlesztőpedagógus

1996-ban végeztem, mint óvodapedagógus. Az integráció következtében betekintést nyertem a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelésébe és fejlesztésébe, mely motivációt jelentett számomra, hogy elvégezzem a fejlesztőpedagógia szakot. Közel áll hozzám a tehetséggondozás területe, mellyel hatékonyan hozzájárulhatok a gyerekek személyiségfejlődéséhez, alakulásához, a kettős terhelésű, rejtőzködő tehetségek azonosításához. Ezért 2019. májusában elvégeztem a tehetségfejlesztő szakvizsgát adó képzést. Jelenleg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri és Kunszentmártoni járások tehetség-koordinátora vagyok.

Matló Anna Fruzsina

gyógypedagógus, logopédia szakirányon és gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon

Az Eszterházy Károly Főiskolán szereztem környezettanon és pedagógia szakon diplomámat, alkalmazott környezetkutató, valamint pedagógiai asszisztens szakirányon. Hálás vagyok, hogy több éve részese lehetek annak a csapatnak, amelyben jelenleg dolgozom. Kollégáim kiváló szakemberek, s munkájukat látván erős motivációt éreztem, hogy én is gyógypedagógusa lehessek ennek a közösségnek, ezért főiskolai tanulmányaimat a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán folytattam, majd végeztem gyógypedagógia szakon, logopédia és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon. Fontosnak tartom, hogy egy gyógypedagógus legyen empatikus, figyelmes, játékos és kreatív. Remélem, munkám során mindezt meg tudom adni a gyermekeknek, és kiváló szakember válik majd belőlem is.

Szőke Lilla

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon, gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon

2013-ban végeztem a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógus-képző Kar gyógypedagógia szakon, tanulásban- és értelmileg akadályozottak szakirányon. A diplomám megszerzését követően, 2017-ben helyezkedtem el a Mezőtúri Tagintézményben. Sokoldalú munkát végzek a Szakszolgálat falai között, hiszen több ellátási területen is ki veszem a részem a team munkában. Szakértői bizottsági tevékenység mellett, korai fejlesztés keretében komplex gyógypedagógiai fejlesztést tartok sajátos nevelési igényű kisgyermekeknek. A nevelési tanácsadás területén óvodai prevenciós fejlesztéssel foglalkozom, illetve tanulástechnikai tanácsadással igyekszem segíteni a tanulók minél hatékonyabb tanulmányait. Fontosnak tartom a folyamatos szakmai fejlődést, illetve azt, hogy a megszerzett tudást munkám során is alkalmazni tudjam, így pszichológus szakember segítsége mellett szakértői vizsgálatok kiegészítő intelligencia tesztfelvételében is részt veszek. 2019-ben elvégeztem a Neuro-hidroterápiás képzést, valamint egyéb diagnosztikai teszteljárások alkalmazásához szükséges tanfolyamokat. Következő célom a gyógypedagógus szakvizsga megszerzése.

Fekécsné Szabó Anita

szakvizsgázott pedagógus, gyógypedagógus szomatopedagógia szakirányon

Szarvason, a Pedagógiai Főiskolai Karon végeztem óvodapedagógus szakon 2013-ban, majd 2015-ben szakvizsgáztam gyógytestnevelés területen. Évekig óvodapedagógusként dolgoztam, majd 2017-ben megkezdtem gyógypedagógiai tanulmányaimat. Az ELTE BGGYK szomatopedagógia szakán végeztem 2021-ben.

Fekécs Lili

viselkedéselemző

2019-ben kezdtem el a Pázmány Péter Katolikus Egyetem pszichológia alapképzését. Tanulmányaim során többször is volt lehetőségem gyermekekkel foglalkozni a gyakorlati óráim keretein belül. Az elméleti tanulmányaim pedig engedtek belelátni a családterápia, a deviáns viselkedés és a különböző szociális nehézségek világába. 2022 nyarán kezdtem el a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézményénél viselkedéselemzőként dolgozni, ami úgy gondolom hatalmas szakmai tapasztalat számomra. Ezt a tapasztalatot később a mesterképzésre szeretném magammal vinni. Szakmailag fontosnak tartom a gyermekeknél a korai foglalkozás és figyelem által egy harmonikus és egészséges felnőtt élet megalapozását.

Fazekas Marianna

technikai munkatárs

2016. decembere óta dolgozom a JNSZM PSZ Mezőtúri Tagintézményénél támogatva a klienseink mindennapjait. Az ezt megelőző évben dajka képzést is végeztem, így kerültem még közelebb a gyerekekhez. Segítő hozzáállásomat az alakította, hogy fő célom mindig és most is: a gondoskodás. Ezzel szeretnék továbbra is a munkatársi közösségem tevékeny tagja lenni.

Vida Viktória

szakszolgálati titkár

2021. októbere óta dolgozom a JNSZMPSZ Mezőtúri Tagintézményénél, mint szakszolgálati titkár. Három év gyermekemmel otthon töltött idő után egy teljesen új világba csöppentem, hiszen előtte több mint 10 évet a kereskedelemben dolgoztam. Igyekszem a feladataimat a lehető legjobb képességem szerint ellátni, hogy a csapat hasznos tagja lehessek és segíthessem a szakmai kollegák munkáját.

Tőkési Gréta Virág

szakszolgálati titkár

2021-ben végeztem a Teleki Blanka Gimnáziumban, mint pénzügyi-számviteli adminisztrátor. Jelenleg felnőttképzésre járok, a pénzügyi-számviteli ügyintéző végzettségért. 2022. augusztus 15-én kezdtem el dolgozni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézménynél.

Fekete Erzsébet Anita

2022. szeptember 1-től dolgozom a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézményénél. Feladatom, hogy segítsem a titkárok és ezzel az intézmény munkáját.

Óraadó munkatársak:

Lakatos Erzsébet

gyógytestnevelő

Cihat Annamária

okleveles pszichológus, tanácsadás és iskolapszichológia specializációval