Munkatársaink

Bencsik Mária Bernadett

szakvizsgázott pedagógus, logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, logopédia szakos gyógypedagógiai terapeuta, okleveles pszichológus, tagintézmény-igazgató

1996-tól logopédia szakos gyógypedagógusként dolgoztam 17 éven át a város összevont közoktatási intézményében, óvodában és általános iskolában egyaránt. 2013. szeptemberétől a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézményének munkatársa vagyok. Attól az évtől okleveles pszichológusként is tevékenykedem.  Főbb tevékenységeim a tanulási nehézségek és artikulációs problémák szűrése és korrekciója óvodában és iskolában, az iskolára való felkészítés, részképességek zavarainak felismerése, megelőzése és terápiája, a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermekek támogatása, valamint a nevelési tanácsadás. Jelenleg főként pszichológusként dolgozom a megyei Pedagógiai Szakszolgálat helyi tagintézményénél szakértői bizottsági tevékenységben. Kollégáimmal együtt elkötelezett vagyok a prevenciós és támogató tevékenységek megszervezésében, végrehajtásában, a hozzánk forduló gyermekek tanulmányi előmenetelének figyelemmel kísérésében, az egyéni szükségleteknek és igényeknek megfelelő bánásmód kialakításában.

Bagdán Kata

Gyógypedagógus – logopédus tanár, óvónő, gyermek gyógytestnevelő

2000 óta foglalkozom gyermekekkel, akkor még óvónőként, majd logopédusként dolgoztam a városi óvodákban, iskolákban.  2012-től öt évet Budapesten, egy általános iskolában, logopédiai osztályban töltöttem, majd 2017-től a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézményének lettem munkatársa. Munkám során korai fejlesztést, logopédiai terápiát, szakértői bizottsági tevékenységet végzek. Fontosnak tartom a szakemberek együttműködését az eredményes munka eléréséhez, valamint a szülők elfogadó és együttműködő attitűdjét.

„ Azokban a családokban, ahol szeretet és együttérzés fűzi össze az embereket, a gyerekek sokkal sikeresebbek és boldogabbak. Ha ettől a környezettől megfosztják a gyereket, azzal az egész életét, jövőjét tönkretehetik. A gyereknevelésben a szeretet a leghatékonyabb eszköz. ” (Tendzin Gjaco)

„ A gyereknevelésben nem beszélni kell. Mondhatsz, amit akarsz, úgysem a szavaiddal – az életeddel mutatsz példát. ” (Nyírő András)

Csete Olga

konduktor, tanító

A Pető András Mozgássérültek Nevelőképző és Nevelőintézetében  diplomáztam 1990-ben. 26 éve foglalkozom sérült gyermekek mozgásfejlesztésével. Diplomám megszerzése után a Pető Intézetben dolgoztam, majd 10 évnyi külföldi munka után Mezőtúron helyezkedtem el. 2013. szeptembere óta végzem a korai fejlesztést a JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézményében. Szerencsés ember vagyok, mert azzal foglalkozhatom, amit szeretek és amihez értek.

Sipos Mária Dóra

gyógypedagógus logopédia szakirányon

2015 augusztusa óta dolgozom a megyei intézmény Mezőtúri Tagintézményénél. Munkám nagyobb részében logopédiai terápiás tevékenységet végzek, kisebb részében szakértői bizottsági tevékenységet. Nagyon fontosnak tartom a logopédiai diagnosztikát, hiszen ez a kiindulópontja a gyermekek megsegítését szolgáló összes további műveletnek. Közel állnak hozzám a különböző logopédiai terápiás foglalkozások: a hang- beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, a diszgráfia, a diszkalkulia prevenciója és reedukációja, valamint a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápia.

Fadgyas – Székely Orsolya

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája és értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon

“Három olyan dolog van, amelyet mindig eltanulhat a felnőtt a gyerektől: hogy kell ok nélkül örülni, hogy kell mindig valamilyen foglalatosságba merülni, és hogy kell kíméletlenül kiharcolnia magának azt, amit ő akar.” (Paulo Coelho)

2013 novembere óta dolgozom a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézményénél tanulásban- és értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógusként. Elsősorban diagnosztikával foglalkoztam, de mára már nagymértékben veszek részt a korai fejlesztésben, gondozásban is. Célom, hogy a foglalkozásokon mosolyt csaljak a gyermekek arcára, kitartásra és akarásra buzdítsam őket. Mindemellett a családok és gyermekek egyéni, személyre szabott megsegítése is fontos szerepet tölt be a munkámban. A folyamatos megújulás elengedhetetlen a gyógypedagógiában, ezért kiemelt szerepet kap az életemben a továbbtanulás és képződés.

Józsáné Gombos Katalin

logopédus tanár – tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos terapeuta, szakvizsgázott gyógypedagógus

2009-től folyamatos munkatapasztalatot szereztem értelmileg akadályozott gyermekek beszédfejlesztése, beszédfogyatékos, hallássérült, valamint vak- és gyengénlátó gyermekek logopédiai fejlesztése terén. Betekintést nyertem az évek során a nevelési tanácsadás területébe, gyógypedagógiai vizsgálatok szervezésébe és lebonyolításába. 2015. augusztusa óta dolgozom a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézményénél a logopédiai ellátás területén. Célom egy szakmailag felkészült team tagjaként dolgozni, s a hozzám fordulók problémáinak megoldását hatékonyan segíteni. Fontosnak tartom, hogy jelenlegi szaktudásomat bővítsem, a szakmai megújulás és tapasztalatcsere nagy hangsúlyt kap munkám során. Foglalkozásaimat fiatalos lendülettel és szeretettel igyekszem felépíteni, hiszen a gyermekek öröme a legnagyobb elismerés számomra.

„Valakinek néznie kell az embert, hogy jobban fusson, magasabbra szálljon, mint ahogyan az erejéből telik” (Szabó Magda)

Fejes Nikoletta

járási tehetség-koordinátor, szakvizsgázott tehetségfejlesztő, fejlesztőpedagógus, óvodapedagógus

1996-ban végeztem, mint óvodapedagógus. Az integráció következtében betekintést nyertem a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelésébe és fejlesztésébe, mely motivációt jelentett számomra, hogy elvégezzem a fejlesztőpedagógia szakot. Közel áll hozzám a tehetséggondozás területe, mellyel hatékonyan hozzájárulhatok a gyerekek személyiségfejlődéséhez, alakulásához, a kettős terhelésű, rejtőzködő tehetségek azonosításához. Ezért 2019. májusában elvégeztem a tehetségfejlesztő szakvizsgát adó képzést. Jelenleg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri és Kunszentmártoni Járásnak tehetségkoordinátora vagyok.

Matló Anna Fruzsina

pedagógiai asszisztens

Az Eszterházy Károly Főiskolán szereztem környezettanon és pedagógia szakon diplomámat, alkalmazott környezetkutató, valamint pedagógiai asszisztens szakirányon. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán tanulok gyógypedagógia szakon, logopédia- és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon. Fontosnak tartom, hogy egy gyógypedagógus legyen empatikus, figyelmes, játékos és kreatív. Remélem, munkám során mindezt meg tudom adni a gyerekeknek, és olyan kiváló szakember válik belőlem is, mint jelenlegi kollégáim.

Szőke Lilla

Gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája és értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon

Friss diplomásként 2017 augusztusában kezdtem munkámat a Mezőtúri Tagintézményben. Egyetemi tanulmányaim során hosszú gyakorlatomat is ennek az intézménynek a falai között teljesítettem, ahol a korai fejlesztés rejtelmeibe, szépségeibe kaphattam betekintést. Az itt töltött gyakorlati időmet segítőkész, pozitív kisugárzású szakemberek segítették, s az én szívembe is belopta magát a gyógypedagógia ezen ága. Nem volt kérdés, hogy a korai fejlesztésben szeretnék dolgozni, ahol a gyermek és a szülő kapcsolata és a kisgyermek fejlődése az elsődleges.
Pályakezdőként bízom abban, hogy a tanulmányaim alatt szerzett tudásomat és tapasztalataimat munkám során alkalmazni tudom, és hozzájárulhatok a gyermekek pozitív irányú fejlődéséhez.

Bagdán Kata

Gyógypedagógus – logopédus tanár, óvónő, gyermek gyógytestnevelő

2000 óta foglalkozom gyermekekkel, akkor még óvónőként, majd logopédusként dolgoztam a városi óvodákban, iskolákban.  2012-től öt évet Budapesten, egy általános iskolában, logopédiai osztályban töltöttem, majd 2017-től a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézményének lettem munkatársa. Munkám során korai fejlesztést, logopédiai terápiát, szakértői bizottsági tevékenységet végzek. Fontosnak tartom a szakemberek együttműködését az eredményes munka eléréséhez, valamint a szülők elfogadó és együttműködő attitűdjét.

„ Azokban a családokban, ahol szeretet és együttérzés fűzi össze az embereket, a gyerekek sokkal sikeresebbek és boldogabbak. Ha ettől a környezettől megfosztják a gyereket, azzal az egész életét, jövőjét tönkretehetik. A gyereknevelésben a szeretet a leghatékonyabb eszköz. ” (Tendzin Gjaco)

„ A gyereknevelésben nem beszélni kell. Mondhatsz, amit akarsz, úgysem a szavaiddal – az életeddel mutatsz példát. ” (Nyírő András)

Fekécsné Szabó Anita

szomatopedagógus hallgató

Szarvason, a Pedagógiai Főiskolai Karon végeztem óvodapedagógus szakon 2013-ban, majd 2015-ben szakvizsgáztam gyógytestnevelés területen. Évekig óvodapedagógusként dolgoztam, majd 2017-ben megkezdtem gyógypedagógiai tanulmányaimat, jelenleg szomatopedagógus hallgató vagyok.

Fazekas Marianna

technikai munkatárs

Óraadóink:

Lakatos Erzsébet

gyógytestnevelő

Cihat Annamária

okleveles pszichológus, tanácsadás, iskolapszichológia szakirányon

Gecov Gabriella

szakvizsgázott pszichológus