Szolnok

Szolnok 5000 Szolnok, Városmajor út 65/a
Telefon: 56/421-113, 56/420-828
E-mail: szolnok@jnszmpsz.hu
szolnok
Tagintézmény –  igazgató helyettes:
Baloghné Bencsik Izabella
Tagintézmény – igazgató:
Varga Judit
mb. Tagintézmény –  igazgató helyettes:
Koczok Ágnes

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézménye csoportos GYÓGYTESTNEVELÉS foglalkozásokat indít óvodás korú gyermekek részére. Helye: Baross u. 1. (Fehér Ház épülete) 2. emelet Ideje: minden hétfőn és kedden 13.00-13.45-ig - mozgásfejlesztés - koordináció javítása - tartásjavítás - lúdtalptorna Játékosan, élményt nyújtó eszközökkel és módszerekkel. Az órákat a Pedagógiai Szakszolgálat gyógytestnevelője vezeti, térítésmentesen. Jelentkezés az alábbi telefonszámaikon lehetséges: 56/ 421-113 20/ 221-0776

Nyitvatartási rendünk:   

Hétfő:            8.00 – 18.00
Kedd:             8.00 – 18.00
Szerda:          8.00 – 18.00
Csütörtök:    8.00 – 18.00
Péntek:         8.00 – 15.00

Bemutatkozás, történetünk:

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézménye – jogelődei révén – már 1974 óta speciális, szakszolgálati feladatokra szerveződve szorosan beletartozik Szolnok város köznevelési rendszerébe. Több szervezeti változás, átalakulás után 2001-től működik Pedagógiai Szakszolgálat formájában, mely 2006-tól a kistérségi feladatellátással, a 2009/10-es tanévtől az iskolapszichológiai feladatellátással, a 2010/2011-es tanévtől a 2012/2013-as tanév végéig az érzékszervi- és beszédfogyatékos gyermekek/tanulók utazó tanári ellátásával bővült, míg 2013 szeptemberétől kialakult jelenlegi működése. A Szolnoki Tagintézmény a Szolnoki Járás köznevelési rendszerében speciális feladatokat ellátó, az innovációt és kreativitást támogató tagintézmény. Célja – a Fenntartó támogatásával- az egyediségéből adódó szakfeladatok magas színvonalú ellátása. Küldetésünk, hogy a hozzánk forduló, problémákkal küzdő, segítséget, támogatást igénylő gyermekeknek, szülőknek és pedagógusoknak partnerei legyünk és hozzásegítsük őket problémáik megoldásához.

Ellátott települések:

Szolnok, Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Martfű,  Nagykörű, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Szajol, Vezseny

jovőkép

Elsődleges feladatunk a szülő, a gyermek és a szakember harmonikus, közös célokon és magas szintű szaktudáson alapuló együttműködése a család és a gyermek érdekében. Járási szakértői bizottságunkban kiválóan képzett, elkötelezett szakemberek vizsgálják a hozzánk felterjesztett gyermekeket, tanulókat. Barátságos, ügyfélközpontú kommunikációval és attitűddel igyekszünk enyhíteni a vizsgálatra érkezők feszültségét. A szakmai szolgáltatás szélesebb körű elérhetősége érdekében logopédus szakembereink kijárnak a Szolnok városi és a járási óvodákba, de nagy örömünkre tagintézményünkben is történik ellátás. A jelenlegi állás szerint tagintézményünkben további logopédus szakemberekre lenne még szükség. Gyógypedagógus és konduktor szakembereink nem csak tagintézményünkben, de a bölcsődékben is biztosítják a korai fejlesztés ellátást. Az intézmények szakdolgozóival kialakult támogató, együttműködő csapatmunka fenntartása elengedhetetlen a kisgyermekek fejlődésének biztosításához. Kiemelt célunk a kisgyermekek mielőbbi gondozásba vétele, hiszen minél korábban kezdődhet meg a fejlesztés, annál sikeresebb lesz. A nevelési tanácsadás szakterületen pszichológus, gyógypedagógus, konduktor kollégák együtt dolgoznak, s közösen végzett vizsgálatok, mérések segítségével állítják össze, finomítják és irányítják a csoportok programját. Ezt a jól működő, minden fél számára sok pozitívummal járó gyakorlatot tovább kívánjuk erősíteni. Pszichológus kollégáink több járási településen is végeznek gondozási tevékenységet. Óvoda- és iskolapszichológiai koordinátorunk nem csak a Szolnokon és a járásban dolgozó kollégáit segíti, de tanácsokkal lát el pedagógusokat, szülőket, és olyan gyermekeket, tanulókat is ellát, akik nehézségei, problémái az óvodai, iskolai élettel függnek össze. Kapcsolati hálója, szakmai elkötelezettsége révén a jövőben is a családok javát fogja szolgálni. A gyógytestnevelés feladatellátás szintén a nevelési, oktatási intézményekben valósul meg. Három főállású gyógytestnevelőnk van, a többi, kb. 20 fő szakember részmunkaidőben, illetve óraadóként dolgozik a területen. A 2020-21-es tanévben kezdett nálunk dolgozni a tehetséggondozó koordinátor pszichológus kolléganőnk, aki gyógypedagógus kolléganőjével együttműködve Szolnok és a járás iskoláiban végez szűréseket és alakít személyiségfejlesztő csoportokat, illetve segít az egyes intézmények tehetséggondozó programjainak kialakításában, fejlesztésében. A 2020-21-es tanévben elindítottuk a konduktív pedagógiai ellátást, melynek fontos elemeként a területre jellemző speciális bútorokat is megvásárolta a Fenntartónk. EFOP 3.1.6-os pályázatunknak köszönhetően hiánypótló képzéseken vehettünk részt. Az itt szerzett tudást, tapasztalásokat belső tudásmegosztás segítségével erősítjük, adjuk át, így tovább emelve az ellátás nívóját.