Munkatársaink

Varga Judit

Konduktor, Kutyával segített terápiás szakember,
tagintézmény – igazgató

Közel harminc éves szakmai gyakorlatom során jó néhány gyermek és család útját követtem. Dolgoztam külföldi intézményekben, táborokban. 14 éven keresztül a jászberényi Maci Alapítványi óvoda konduktoraként, két évig pedig intézményvezető helyettesként is helyt álltam. Emellett óraadóként óvodákban, iskolákban és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál is vállaltam fejlesztéseket. Már pályakezdőként is tudtuk, hogy fontos a korai fejlesztés, az évek során azonban mélységes meggyőződéssé érett bennem az, hogy ebben az életkorban sorsfordító változások érhetők el. Ezért nagy örömmel csatlakoztam a Szolnoki Tagintézmény korai fejlesztői közösségéhez 2017 augusztusában. A szakszolgálatnál eltöltött két év során kötődés alakult ki bennem a közösség és az ellátásunkban álló családok iránt. Felelősséget érzek intézményünkért. Célom az értékek megőrzése, a szakmai munka támogatása, a Szolnoki Tagintézményben folyó nívós és sokszínű, kliensközpontú ellátás képviselete.

Baloghné Bencsik Izabella

magyar – népművelés szakos általános iskolai tanár, nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, logopédia szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, tagintézmény – igazgató helyettes és az Újszászi Telephelyvezető

 „Már elég régen rájöttem, hogy a világot nem lehet megváltani, de talán tisztességes, becsületes munkával egy ideig még tud működni.”
(Bródy János)

Pedagógus pályámat Szolnokon a Mátyás Király Általános Iskolában kezdtem magyar szakos tanárként 1990-ben. A nyelv- és beszédfejlesztő pedagógusi szakirányú képzést követően a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán szereztem logopédusi végzettséget. 2008 óta dolgozom logopédusként, főként óvodásokkal és kisiskolásokkal foglalkozom, akikkel az artikulációs zavarok terápiáját, a diszlexia megelőzését végzem. A megkésett beszédfejlődésű gyermekek fejlesztését izgalmas, komplex feladatként élem meg. 2019. szeptemberétől megbízott tagintézmény-igazgató helyettesként és az Újszászi Telephely vezetőjeként tevékenykedem.

Koczok Ágnes

szakvizsgázott pedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus, óvodapedagógus-tanító, mb. tagintézmény-igazgató helyettes

Lassan húsz éves pedagógus pályámat tanítóként kezdtem még 2001-ben egy általános iskolában. Néhány év után éreztem szükségét a gyógypedagógiai tanulmányoknak, hiszen egyre több olyan gyermek került az iskolába, akiknek különleges bánásmódra volt szükségük. 2009-ben végeztem a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán és ezután kerültem a Szakszolgálathoz. Kezdettől fogva a nevelési tanácsadás terén, elsősorban óvodás korú és kisiskolás gyermekek és családjaik gyógypedagógiai tanácsadása, terápiás gondozása a feladatom; valamint a szakértői tevékenységben a beilleszkedési, tanulási, magatartási problémákkal érkező gyermekek, tanulók gyógypedagógiai diagnosztikáját végzem alap- és felülvizsgálatok keretében. 2019-ben szakvizsgát szereztem közoktatás vezető szakon. Jelenleg megbízott tagintézmény-igazgatóként dolgozom, elsősorban a járási szakértői bizottság vezetését végzem.

“A feltétel nélküli elfogadás a legnagyobb élmény, amelyben egy ember részesülhet.”
(Carl Rogers)

Angyal Anita

Gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon, szomatopedagógus

Frissen végzett gyógypedagógusként (2017.) a korai fejlesztés, fejlesztő nevelés területén dolgozom. Nagyon szeretem a munkámat, feltöltenek a gyerekek, jó érzés látni, és a családokkal együtt átélni a fejlesztések eredményeit, a gyermekek apró lépéseinek részei lenni. Hiszen a másság nem szétválaszt, hanem összeköt minket. Ahogy Goethe fogalmazott: „Ha az embert olyannak vesszük amilyen, tulajdonképpen rosszabbá tesszük. De ha olyannak vesszük, amilyennek lennie kell, akkor azzá tesszük őt, amivé lehetne.”. Szemléletemet ez a mondat foglalja össze a legszebben.
Közeli és távoli céljaim között szerepel a folyamatos önképzés: szeretnék minél több terápiával, technikával megismerkedni, hogy még sérülés specifikusabban tudjam ellátni a hozzánk járó csemetéket.

És végül, a korai munkacsoport egyik legkedvesebb mottójával zárnám soraimat:

„Nézz hosszan egy gyerekarcra, és látni fogod:
Ha van sors, hát nagyon korán elkezdődik.”
(Ancsel Éva)

Bazsonyiné Benedek Beáta

Szakvizsgázott konduktor, fejlesztő pedagógus nyelv-és beszédfejlesztő szakirányon mozgásfejlesztő pedagógus TSMT-2. és Kulcsár Mihályné által kidolgozott mozgásterápiák alkalmazásával tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértő

Konduktori diplomámat Budapesten a Nemzetközi Pető Intézetben szereztem 1988-ban. Szakmai pályámat Szolnokon folytattam és innovatív fejlesztésként konduktor kollégámmal létrehoztuk még abban az évben a városban is egyedülálló konduktív ambulanciát, ahol vidékről bejáró mozgáskorlátozott gyermeket fogadtunk.1993-tól 2007-ig a 4. számú óvodai intézmény lokálisan integrált, mozgáskorlátozottak részére létrehozott óvodai csoportjában dolgoztam, majd 2007-2019-ig a Szolnok Városi Óvodáknál konduktorként, nyelv-és beszédfejlesztőként illetve mozgásterapeutaként. Speciális segítséget nyújtottam mozgásukban és beszédfejlődésükben megkésett, illetve mozgásukban akadályozott gyermekek számára. Az évek során dolgoztam külföldi intézményekben hosszú és rövid távú szakmai munkákban illetve, a Városmajor úti bölcsődében, EGYMI-nél, Biztos Kezdet Gyerekházban óraadóként. 2019 novembertől a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézményében dolgozom a korai fejlesztést végző szakmai csoport tagjaként. Gyermekkorom óta vonzott a pedagógus pálya. Átadni a tudást és segítséget nyújtani. Ezt a kettőt ötvözöm konduktorként és mozgásterapeutaként, korai fejlesztőként. A hozzánk forduló szülőket tanácsadással, fejlesztési ötletekkel, feladatokkal segítem gyermekük fejlődése érdekében. A szakszolgálati feladatok mellett a tanfelügyeleti és minősítési szakértői tevékenységben is részt veszek, mint mesterpedagógus.

Bálint Orsolya

Konduktor-tanító

2006-ban végeztem a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetében. A diploma megszerzése után Németországban dolgoztam épértelmű mozgássérült kisiskolás gyerekekkel. Emellett intenzív konduktív táborok lebonyolításában vettem részt. 2014 szeptemberétől a Liget Úti EGYMI-ben szereztem nagy tapasztalatot a súlyosan halmozottan sérült gyermekek fejlesztésében. 2020. január 1-jétől a korai fejlesztés területén végzem a munkámat.

Benedek Péterné

gyógypedagógus logopédia szakon, biológia-rajz szakos tanár

A Szolnok környéki települések (Besenyszög – Eszterlánc Óvoda, Tiszasüly – Tiszasülyi Vackor Óvoda, Kőtelek – Szent Kinga Katolikus Óvoda, Nagykörű – Cseresznyevirág Katolikus Óvoda, Rákóczifalva – Virágoskert Óvoda és Bölcsőde) óvodáiban végzek utazó logopédiai ellátást. Hamarosan fejlesztő, differenciáló pedagógusi szakvizsgámat is hasznosíthatom a gyerekekkel folytatott mindennapi tevékenységem során, a beszédhibák szűrése, vizsgálata és terápiája mellett (leggyakrabban pöszeség, megkésett beszédfejlődés, dadogás, fejlődési diszfázia), mert a gyermekek részképességbeli hiányosságait, erősségeit, egyéni különbségeit szem előtt tartva a leghatékonyabb módon szeretnék továbbra is fejleszteni. A logopédiai terápia mellett tanácsadásokkal nyújtok segítséget a hozzám forduló szülőknek bármilyen beszéd- és kommunikációs probléma felmerülése esetén. Az eddig megszerzett szakmai tapasztalataimat pedig szívesen megosztom azokkal a főiskolai nappali vagy levelező logopédia szakos hallgatókkal, akik intézményünket választják tanítási gyakorlatuk helyszínéül.

Bereczné Szabó Ágota

Klinikai gyermek- és ifjúságpszichológus

2016 óta dolgozom pszichológusként a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézményében. Gyakorlati tapasztalataimat a gyermekvédelemben, továbbá a Tiszavasvári Pedagógiai Szakszolgálatnál és a Karcagi Tagintézményben szereztem.  Módszereimet, tanácsaimat, technikáimat mindig igyekszem egyénre szabottá tenni, az egén problémájához és személyiségéhez igazítani.

,,Egyszer egy indiai hercegnő az édesapjától kapott gyűrűvel felkeresett egy hindu bölcset. Azt kérte tőle, hogy véssen a gyűrűbe olyan bölcsességet, mely a szomorú napokban vigasztalja, a nehéz helyzetekben bátorítja, a boldog időszakokban pedig óvatosságra inti. A bölcs pár nap múlva visszaadta a gyűrűt.
Egyetlen szót vésett bele: Elmúlik.”

A humor a szeretet kifejezése, amely mindannyiunkat közelebb hoz egymáshoz, mert megakadályozza, hogy a kelleténél komolyabban vegyük magunkat.
(Jacques Dufilho)

,,Ha képesek vagyunk megfelelően átformálni gondolatainkat, érzelmeinket s magatartásunkat, akkor nemcsak hogy könnyebben megbirkózunk a szenvedéssel, hanem eleve sokkal kevesebb szenvedés vár ránk.”
(Tendzin Gjaco)

Debreczeniné Simon Marianna

gyógypedagógus pszichopedagógia szakirányon, szakvizsgázott pedagógus, fejlesztőpedagógus, óvodapedagógus, DSZIT és Alapozó terapeuta

Pedagógus életpályám óvodapedagógusként indult 1988-ban. A fejlesztőpedagógusi szakirányú és a szakvizsgát adó képzések megszerzését követően az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karán pszichopedagógia szakirányon gyógypedagógusként végeztem. 2008-tól a Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadójánál folytattam a pedagógusi pályát, majd 2013 szeptemberétől a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézményéhez kerültem. Szakterületem a teljesítmény- és viselkedészavarokkal küzdő gyermekek és fiatalok diagnosztizálása és terápiás ellátása. A szakszolgálati feladatok közül a szakértői vizsgálatban és a nevelési tanácsadásban veszek részt. A különféle módszer specifikus képesítéseimnek és holisztikus szemléletemnek köszönhetően a terápiás munkám sokszínű. Szakmai munkám során a felsőoktatási képzőhelyek pszichopedagógus hallgatóinak gyakorlatvezetésében aktív szerepet vállalok. A szakszolgálati feladatok mellett mesterpedagógusként pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértői tevékenységet is végzek.

Hitvallásom: „Az tud jól tartani, akit jól tartanak!”
(Winnicott)

Dr. Pásztorné Parádi Emőke

szakvizsgázott pedagógus, okleveles gyógypedagógus, oligofrénpedagógia-logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, mb. tagintézmény-igazgató helyettes

Gyógypedagógiai tanár diplomámat 1994-ben a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán szereztem. Életpályám során gyermekek és felnőttek terápiáját végeztem a klinikum területén, kisgyermekek korai fejlesztését bölcsődei keretek között, 2001-től pedig a pedagógiai szakszolgálat munkatársaként a logopédiai ellátásban dolgozva főként az óvodás- és iskoláskorú gyermekek/tanulók terápiáját végeztem. 2012-ben gyógypedagógiai terápia szakirányon okleveles gyógypedagógus diplomát, majd szakvizsgázott pedagógus (gyakorlatvezető, mentortanár) szakképzettséget szereztem. Jelenleg logopédiai ellátást és diagnosztikai feladatokat végzek.

Erdei Daniella

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szereztem meg pszichológus diplomámat, fejlődés – és klinikai gyermekpszichológia specializáción. Egyetemi éveim alatt önkéntes tevékenységet végeztem a pécsi Gyermekklinika számos osztályán, ahol a kórházban fekvő beteg kisgyermekeknek szerveztünk különféle foglalkozásokat, ezzel oldva szorongásaikat, elterelve figyelmüket fájdalmukról, betegségükről. Gyakorlati időmet szintén itt, a gyermekpszichiátriai osztályon töltöttem. Pályámat a Pécsi Tudományegyetem Orvosi Genetikai Intézetében kezdtem, ahol 0-18 éves kor közötti gyermekek fejlődéspszichológiai vizsgálatát végeztem. 2020-ban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálathoz kerültem, ahol szakértői bizottsági tevékenység és nevelési tanácsadás feladatellátásban veszek részt.

Farkas Nóra

gyógypedagógus tanulásban akadályozottak szakirányon és logopédia szakirányon

2015-ben, friss diplomásként kezdhettem el pályámat a Szakszolgálat logopédusaként. Erre a remélhetőleg hosszú és gyümölcsöző útra Édesapám hitvallása kísér: Ő hitt a szó igazában. Én magában a szóban hiszek. Úgy gondolom, legnagyobb erőnk a szóban rejlik, amit a hangokkal teremtünk. Ebben az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán szerzett mesterdiplomám is megerősített. Pedagógusi „vénámat” Édesanyámtól örököltem. Segítségével megtanultam kérni, adni, élni és bukni is. Ennek tükrében adom át – legjobb tudásom szerint – a gyermekeknek a bennem rejlő ismereteket és meleg szeretetet. Így segítve a mindennapokban a szülőket gyermekeikkel való kapcsolatuk harmonizálásában.

Gleviczky Marianna

szakvizsgázott pedagógus, oligofrénpedagógia-logopédiai szakos gyógypedagógiai tanár

1988 óta dolgozom logopédusként, 2001 óta vezetőként. A pedagógiai szakszolgálat, különösen a logopédiai tevékenység valamennyi színterén szereztem tapasztalatot. Szívesen foglalkozom dadogó gyermekek terápiájával, valamint a többnyelvű családi környezetben nevelkedő gyermekek nyelvi fejlesztésével.
Mivel alapvetően terápiás szemléletű vagyok, így szakmai hitvallásom alapja, hogy nem támogatom a gyermekek öncélú vizsgálatát, stigmatizálását. Hiszem, hogy a gyermekek diagnosztizálása azon cél érdekében kell, hogy megvalósuljon, hogy a gyermek olyan előnyökhöz jusson, ami a mind teljesebb felnőtt életre való felkészülésben hátrányainak leküzdését, esélyeinek növelését szolgálja. Továbbá vallom, hogy a szülői felelősség a gyermek nevelésében nem átvállalható, ezért  hivatásom gyakorlása, a szakszolgálati munka – mint a szülő és a pedagógus nevelő munkáját támogató tevékenység –   során minden esetben aktív partnerként kell a gyermeket körülvevő környezet felnőtt tagjait bevonni. Elköteleződtem – a mennyiségi munka helyett – a magas szakmai színvonalú minőségi munka mellett. Egyszerűen szólva így szoktam fogalmazni: Csak annyit nyújtsunk a hozzánk forduló gyermekeknek és szüleiknek, amit fordított esetben mi is elvárnánk! Mint vezető, és mint logopédus sem felejtem Carl William Buehner gondolatait a gyermekekről:

„Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól.”

Gulyásné Tőrös Erzsébet

szakvizsgázott pedagógus, gyógypedagógus pszichopedagógia szakirányon, általános iskolai tanító, óvodapedagógus

2002-ben fejlesztőpedagógusként kezdtem el segítő pedagógiai munkámat, majd tevékenységem 2008-tól pedagógiai szakszolgálati feladatokkal bővült. Jelenleg a JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézményében a Tankerületi Szakértői Bizottságban diagnosztikai feladatokat, komplex gyógypedagógiai vizsgálatokat végzek. A szakértői diagnosztikai munka mellett nevelési tanácsadás keretében fejlesztő, terápiás munkát is folytatok. Elsősorban az eltérő fejlődésmenetet mutató, viselkedés és teljesítmény problémát mutató gyermekekkel, tanulókkal foglalkozom. Munkám fő célja segíteni a hozzám forduló gyermekeket, tanulókat és szüleiket abban, hogy az eléjük gördülő akadályokat, nehézségeket sikeresen leküzdjék és megtalálják útjukat, céljaikat, hogy később önállóan boldoguló, kiegyensúlyozott felnőttekké válhassanak.

“Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezd, hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz és szó nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először keltsd fel bennük az oldhatatlan vágyat a végtelen tenger iránt.”
(Antoine de Saint-Exupéry)

Hegedűs Zsuzsa

nyelvtanár, pszichológus

Szakmai pályafutásomat pedagógusként kezdtem, angol nyelvet tanítottam általános iskolás gyermekeknek. 2009-ben fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy pályát módosítok. Még ebben az évben elkezdtem pszichológiai tanulmányaimat a Szegedi Tudományegyetemen, ahol 2014-ben vehettem át pszichológus diplomámat, tanácsadás – és iskolapszichológia szakirányon. A pszichológiai irányzatok közül a személyközpontú szemlélet áll hozzám legközelebb, ezért 2015-ben a Magyar Személyközpontú Pszichoterápiás és Tanácsadási Egyesületnél kezdtem módszerspecifikus képzésbe. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézményével 2013-ban kerültem kapcsolatba. Itt töltöttem szakmai gyakorlatomat, majd megbízott munkatársként két tanéven keresztül láttam el iskolapszichológusi feladatot. 2016. augusztusa óta dolgozok teljes állásban az intézménynél, a nevelési tanácsadás szakterületén belül. Hiszem, hogy minden emberben megvannak önmaga megértésének és fejlődésének tartalékai, amiket csak ő maga tud mozgósítani, ugyanakkor hiszek a kapcsolat támogató erejében.

Magaménak érzem Carl Rogers szavait:

„A feltétel nélküli elfogadás a legnagyobb élmény, amelyet egy ember átélni képes.”

Munkám során arra törekszem, hogy a velem kapcsolatba kerülő szülőknek és gyermekeknek is biztosítani tudjam a feltétel nélküli elfogadás élményét.

Horváth Csilla

klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus

Szakképesítésemet 2010 – ben szereztem meg Debrecenben. Jelenleg a JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézményében, 3 és 18 éves gyermekek, serdülők és ifjak pszichológiai megsegítésével foglalkozom, egyéni és csoportos formában. Ezen belül részt veszek a kistérségi feladatellátásban. Három Szolnok környéki településre (Szajol, Besenyszög, Tószeg) járok ki, hogy az ott élő szülők és gyermekeik számára a pszichológiai megsegítés a helyszínen megvalósulhasson. Munkám fontos része a szülőkkel való közös gondolkodás, melynek célja a gyermekek hatékony megtámogatása és lelki egészségvédelme. A gyermekekkel és szülőkkel való együttműködésben Mérei Ferenc szavait követem:

“Ez az élet élhető, ez az élet szerethető, ez az élet igazi élet. Valahogy keresni kell benne a hitelességet, amit borzasztó nehéz megtalálni. Rengeteget téved benne az ember. Hát nem tudom, tévedésnek lehet-e ezt nevezni. Nem téved igazán, hanem rengetegszer lép az ember úgy, hogy utána ezt a lépést megbánja, utána ettől a lépéstől rossz érzése van, hogy ezt talán mégse kellett volna. De aztán ahogy megy előre az élet, és az ember túl nagy gaztetteket nem követ el, túl nagyot nem hazudik, akkor mégis valahogy elfogadja azt, hogy élete valamilyen egység volt. Most még tán ehhez hozzá kell tennem azt, hogy az élet megtanulható, meg lehet tanulni az életet, Meg lehet tanulni az életben valamilyen módon viselkedni, elfogadni az embereket, megérteni őket.”

Kovács Barbara

Ügyviteli alkalmazott

2009-ben végeztem a Hajnóczy József Gimnáziumban, mint gyógypedagógiai asszisztens. 2016. március 11-én kezdtem el dolgozni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézményénél. A gyermekfelügyelet, a postázás és a vendégfogadás a feladatom. Küldeményeket viszek és hozok a Székhelyintézményből, a postára és a Városházára viszek leveleket.

Kovács Lőrinc

pszichológus

Okleveles pszichológusi végzettségemet a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán szereztem 2019-ben. Pályámat a Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kiskunfélegyházi Tagintézményénél kezdtem el, majd 2020 nyarán áthelyezéssel kerültem a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézményéhez, ahol nevelési tanácsadással, valamint szakértői bizottsági tevékenységgel foglalkozom. A munka mellett sportpszichológia szakirányú továbbképzést is folytatok, ahol 2021 nyarán szerzem meg képesítésemet. Fő célomnak a gyermekek személyes növekedésének megsegítését, lelki egészségük megőrzését tartom.

Kovács Viktória

gyógypedagógus: logopédia és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány, alapozó mozgásfejlesztő

Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat, Pitypang Óvoda, Szapáry úti Óvoda, Nyitnikék Óvoda, Manóvár Óvoda

2019 óta vagyok a Szolnoki Tagintézmény munkatársa, előtte budapesti Szakszolgálatokban láttam el a logopédiai alapellátást. Főként artikulációs zavar terápiáját végzem az óvodákban, de nyelvi fejlesztést-, diszlexia prevenciót és beszédindítást igénylő gyerekeket is ellátok. Szemléletem, hogy a gyerekek a játékos, elfogadó és barátságos környezetben tudnak a legjobban fejlődni.

Kürti Anikó

konduktor, általános iskolai tanító

1994-ben végeztem a Pető András Mozgássérültek Nevelő- és Nevelőképző Intézetében, konduktor-tanítóként. Pályám során főként a központi idegrendszer sérülése folytán eltérő fejlődésmenetet mutató gyermekekkel foglalkoztam konduktív nevelés keretében, de tapasztalatot szereztem általános iskolai tanítóként is valamint külföldi munkáim során megismerkedhettem más országokban folyó terápiás módszerekkel is. Két kislányom születése óta újra Szolnokon élek, ahol a 0-5 éves korosztály korai fejlesztésével foglalkozom. Munkám lényege a tanuláson alapuló sokoldalú személyiségfejlesztés, beleértve a mozgás, a kognitív képességek, a beszéd, az érzelmi és szociális területeket is. Célom a gyermekekben rejlő potenciális lehetőségek kiaknázása a fejlesztés során, a legnagyobb fokú önállóság elérésére törekvés a gyermekek mindennapi életében, belső motiváció által, a gyermekek környezetének segítése optimális fejlődésük érdekében, továbbá az Ayres Terápia (Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápia) szemléletét, elemeit, eszközeit igyekszem a foglalkozásaimba beépíteni.

Laczó Ildikó

pszichológus

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának pszichológia szakán osztott képzésű rendszerben végeztem a tanulmányaimat. Alapdiplomámat – viselkedéselemzőként – 2009-ben szereztem meg. Ezt követően a tanácsadás- és iskolapszichológia MA szakirányon tanultam tovább, 2012-ben okleveles pszichológus lettem. A képzés során megismerkedtem a személyközpontú tanácsadás elméletével és gyakorlatával is, ez a szemlélet képezi a klienseimmel való együttműködésem alapját.    Első munkahelyemen projekttevékenység keretében kisgyermekes anyukáknak nyújtottam tanácsadást az egyéni élethelyzet megfelelő vezetésével kapcsolatban.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézményében 2014-ben kezdtem el dolgozni, kezdetben teljes munkaidőben szakértői bizottsági tevékenységet láttam el. Első vizsgálat és felülvizsgálat keretében jelenleg is feladatom az intelligencia-vizsgálatok és figyelem-vizsgálatok végzése, emellett személyiség vizsgálatokat is folytatok. Iskolapszichológusi tevékenységet a 2014/15-ös tanévben láttam el a Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Ruhaipari Tagintézményében, ahol a gyermekek részére nyújtottam tanácsadást, pedagógus konzultációt folytattam, illetve csoportos foglalkozásokat vezettem. Nevelési tanácsadás keretében főként kamaszoknak és szüleiknek nyújtok támogatást. Főbb probléma területek, amivel megkereshetnek: agresszivitás otthon és/vagy az iskolában, szorongás és hangulatproblémák, krízishelyzetek, önértékelési gondok, veszteségek feldolgozása.

Mondi Mihályné

2009-ben végeztem a Hegedűs T. András Gimnáziumban. A Jász- Nagykun Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézményében 2019 márciusától kezdtem dolgozni a HR-en, később a Megyei Szakértői Bizottságnál. Feladatkörömbe tartozott az irattározás, nyilvántartórendszerek kezelése, kliensek fogadása. 2020-ban a Best-Work Kft-nél OKJ-s képzés keretében végeztem el a Gyógypedagógiai asszisztensi szakot. Jelenleg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézményében dolgozom, mint szakszolgálati titkár. Munkakörömhöz tartozik a tagintézmény-igazgató munkájának segítése, a gazdasági ügyintézői feladatok ellátása, kapcsolattartás a Székhelyintézménnyel HR-Gazdasági ügyekkel kapcsolatosan.

Muszkalay Hedvig

szakvizsgázott pedagógus, oligofrénpedagógia-szurdopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, lovasterapeuta

Már idestova 30 éve tanítok gyermekeket. Fő tevékenységem az iskola előkészítő foglalkozások tartása, de végzek lovasterápiát “négylábú tanársegédem” oldalán, valamint a Kulcsár Mihályné által kidolgozott mozgás terápiát is. Ezen kívül részt veszek a korai fejlesztésben, ahol hallássérült gyermekekkel foglalkozom.

Hiszek H. J. Brown két alaptételében, meg a sajátomban:
1. “Add tovább a tudásod, így válsz halhatatlanná.”
2. “Ha csak teheted, járj kézen fogva a gyerekeiddel. Olyan hamar eljön az idő, amikor már nem veled akarnak kézen fogva járni.”
3. A gyermeki mosoly az a valuta, amely a legkeményebb inflációnak is ellenáll.

Pintérné Csikós Tímea

pszichológus

Pszichológusi tanulmányaimat 2010-ben fejeztem be a Debreceni Egyetemen, ahol a pszichológusi mellett, tanári diplomát is szereztem. Jelenleg az ELTE Tanácsadó Szakpszichológus képzésén családi és párkapcsolati tanácsadó szakirányon állok végzés előtt. Pályakezdőként Kisújszálláson dolgoztam nevelési tanácsadás feladatokat ellátva, valamint a tehetséggondozó programok kidolgozásában vettem részt, későbbiekben iskola- és óvodapszichológusként segítettem a pedagógusok és szülők munkáját. Az elmúlt években az Édesanyák szakértői csoportban dolgozom önkéntesként, segítve főként a kisbabák, totyogók és ovis gyerekek családjait. A 2020-as évben kezdtem dolgozni a JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézményében, részben szakértői bizottsági tevékenységet, részben tehetséggondozás koordinátori feladatokat ellátva. Szívügyem a tehetséggondozás, azon belül a rejtőzködő tehetségek felfedezése, a tehetséges gyerekek a tehetséggel együtt járó érzelmi terheinek kezelésében való segítés, a szülők segítése a tehetséges gyerekek nevelésével járó kihívások terén.  Gyerekekkel dolgozó pszichológusnak lenni nagy, és nehéz feladat, de ennél hálásabbat nehéz találni.

Révészné Dégi Virág

gyógypedagógus, pszichopedagógus, tanító, szakvizsgázott nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus

2010-ben végeztem az ELTE, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karán, mint pszichopedagógia szakos gyógypedagógus. Azóta a gyógypedagógia több területén is tapasztalatot szereztem, hisz dolgoztam értelmileg sérült-, tanulásban akadályozott-, mozgássérült-, figyelemzavaros, autista és tanulási zavarral diagnosztizált (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) gyerekekkel és felnőttekkel egyaránt. 2013-ban kezdtem el dolgozni a pedagógiai szakszolgálatnál. Részt veszek a diagnosztikai munkában, valamint a nevelési tanácsadás keretein belül a fejlesztésben egyaránt. A sokféle munkában a gyerekek szeretete, a családok támogatása, a problémák felderítése, megoldások keresése, a szülőkkel, más szakmákkal való kooperáció vezérel. Szerencsére a diagnosztizáló, fejlesztő módszerek is egyre szélesebb körűek, s sok speciális terápia közül lehet választani gyermekek fejlesztése céljából. Fontosnak tartom, hogy lépést tartva a fejlődéssel, ismereteimet tovább bővítsem, ezért több tanfolyamot is elvégeztem. A megszerzett tapasztalatok és a tanult ismeretek birtokában szeretnék minden hozzám forduló szülőnek, kisgyermeknek, diáknak megfelelő, a speciális problémákat, élethelyzetet figyelembe vevő segítséget nyújtani.

„Akkor teszünk jót a gyermekkel, ha életterében fölszedjük a korlátokat, igyekszünk kiküszöbölni életéből a kudarcokat, ugyanakkor sikerélményhez juttatjuk, hogy erősödjön az önbizalma.”
(Dr. Pálhegyi Ferenc)

Rózsa Józsefné

gyógytestnevelő tanár, középiskolai testnevelő tanár, földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanár

1990-ben végeztem földrajz-testnevelés szakos tanárként a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. 1998-ban a középiskolai testnevelő tanári szakot, majd 2005-ben a gyógytestnevelés szakot végeztem el a Semmelweis Egyetemen.
Munkahelyeim voltak az akkori Építészeti, Faipari és Környezetgazdálkodási Szakközép és Szakiskola (1 év), a Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola (7 év) és  a Szolnoki Főiskola (13 év). Jelenleg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézményében dolgozom gyógytestnevelő tanárként.
Munkámban mindig kiemelt szerepet játszott az egészséges életmódra nevelés, a mozgás megszerettetése, melyhez jól tudtam hasznosítani aerobik és pilates oktatói, a gyógytestnevelői, valamint más szakmai képzések ismereteit. Középiskolai tevékenységemben sporteseményeket, sportversenyeket szerveztem és egészségmegőrző programot vezettem. Főiskolai oktatói munkám mellett egy, a felsőoktatás sportját fejlesztő TÁMOP pályázat szakmai vezetését és a pályázat által létrehozott sportiroda feladatait láttam el, valamint a Szolnoki Főiskolán működő Sportegyesület elnöke voltam 10 évig. Két évtizede tartok különböző típusú zenés tornákat a lakosság számára, illetve prevenciós jellegű munkahelyi gerinctornákat. Az iskolákban egyre több az egészségügyi problémával küzdő gyermek, mert szervezetük nem kapja meg a megfelelő ingereket, így nem fejlődik kellő mértékben a váz- és izomrendszerük, a szív és keringési- valamint a légzőrendszerük. A Pedagógiai Szakszolgálat tevékenységében ezért fontosnak tartom a gyógytestnevelési feladatellátást, mely által a gyógytestnevelésre utalt tanulók egészségi állapota, fizikuma, jó munkalégkör megteremtésével, megfelelően kiválasztott, személyre szabott, speciális gyakorlatokkal javítható. A csoportokban végzett foglalkozásokon a mozgás tanítása, tudatosítása mellett fontosnak tartom az önelfogadást, társaink elfogadását és tiszteletét, az erre való nevelést.

Salánkiné Szilvás Anett

klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus

Alapvégzettségem pszichológus, pszichológia szakos tanár és angol-magyar pszichológiai szakfordító, melyet 2004-ben szereztem a Debreceni Egyetemen. Pályámat a Bethesda Gyermekkórházban kezdtem, majd néhány hónap után Szolnokra hazajöttem, először a Megyei Nevelési Tanácsadónál dolgoztam két évig, majd 2006 áprilisától a Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálatnál tevékenykedem. Rövidebb ideig iskolapszichológusi feladatokat is elláttam, valamint kistérségi feladatellátásban vettem részt Rákóczifalván. Főállásom mellett halmozottan hátrányos helyzetű családokkal és gyermekekkel is foglalkoztam egy ideig a gyermekvédelemben és családok átmeneti otthonában. Módszerspecifikus képzettségemet több területen gyarapítottam (relaxációs és szimbólumterápia, pár- és családterápia, bábterápia, kognitív viselkedésterápia), majd 2006 és 2010 között a klinikai szakképzést végeztem el. A képzések mellett fontosnak tartom önismeretem folyamatos fejlesztését (családterápiás önismereti csoport, pszichodráma csoport), valamint a rendszeres szupervíziót. Szakszolgálati munkám során szakértői bizottsági vizsgálatokat végzek és nevelési tanácsadói feladatokat látok el. A gyermekekkel és szüleikkel végzett egyéni tanácsadás és terápiás foglalkozások mellett családterápiás foglalkozásokat is tartok. Szakmai tapasztalataim mellett két gyermek édesanyjaként a gyermekek megértése mellett a szülők támogatását elengedhetetlenül fontosnak tartom. A szülők és gyermekeik közötti összhang újra megtalálásában igyekszem segíteni a hozzám fordulókat.

Sipos Tiborné 

óvodapedagógus,  gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár

Pályámat óvodapedagógusként kezdtem. Ezt követően 18 évig gyógypedagógusként dolgoztam a szolnoki Liget úti EGYMI-ben, ahol tanulásban akadályozott, főként tanulási zavarokkal küzdő gyermekeket neveltem, oktattam. A tanítás gyakorlati oldaláról szereztem nagy szakmai gyakorlatot. Sok év tapasztalata és sok évnyi tanulás után munkámban leginkább (preventív és reedukációs jellegű) fejlesztéseket, terápiákat végzek. 2019 februárban kerültem a JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézménybe, ahol a Szakértői Bizottságban szakértői vizsgálat gyógypedagógiai részét végzem, 4-18 éves korú tanulási nehézségekkel küzdő kisgyermekek, nagyobb gyerekek körében. Nevelési tanácsadás keretében fejlesztéseket, terápiákat tartok. Munkámban fontosnak tartom az egyénre szabott, színvonalas fejlesztést. Ugyanakkor tanácsot, útmutatást adok a szülőknek, érdeklődőknek és azoknak, akik bizonytalanok problémáik mibenlétében.

Szakterületeim:

„Beszédpercepciós diagnosztika és terápia”  Gósy Mária

 „A matematikai tanulás zavarai” diszkalkúlia

 „Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására” Kulcsár-féle terápia

„Meixner Ildikó által kidolgozott dyslexia prevenciós és reedukációs módszer”

„Sindelar-Zsoldos program – Tanulási és magatartási zavarok terápiája iskoláskorban”

„Ahhoz, hogy segíteni tudjunk valakin, nagyon jól kell ismernünk azt, hogy miért szorul segítségre. Nem elég a jó szándék, kevés a tenni akarás, nem biztos, hogy sikert hoz a szorgalom. A kitűzött cél elérésére akkor van a legnagyobb esélyünk, ha mindezek mellett megfelelően felkészültek vagyunk.”
(Dr. Gósy Mária)

Szabó Anita

pedagógiai szakpszichológus, nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus, tanító

Pedagóguspályámat 1994-ben tanítóként kezdtem, majd nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus végzettségem megszerzését követően fejlesztő pedagógiai munkával egészült ki munkaköröm. 2004-ben végeztem el a pszichológia szakot, ezt követően pedagógiai szakpszichológus szakvizsgát tettem. Képzések, módszerspecifikus képzések: Az adleri individuálpszichológia pedagógiája; Játékterápiás képzés (MIPE); Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására; Integratív gyermekpszichoterápia (IGYP).
Fő feladataim: a nevelési tanácsadás feladatainak ellátása, iskolapszichológiai ellátás; az óvoda- és iskolapszichológiai feladatok koordinálása; az iskolapszichológia és a nevelési tanácsadás munkacsoport vezetése. Szakszolgálati tevékenységeimben legnagyobb részt gyerekeknek és családoknak nyújtok komplex pszichológiai támogatást, problémáiknak minél hatékonyabb kezelése érdekében. Munkám során arra törekszem, hogy akik kéréssel, fordulnak hozzánk, mert a változás igénye már fölmerült bennük, nekik tudjak segíteni, illetve vezetni őket azon az úton, amit mindenki maga jár be. Hiszem, hogy minden emberben, gyermekben benne van a fejlődés lehetősége és igénye, csak egy támogató környezetben teret kell ennek engedni.

“Minden ember fejlődhet és átalakulhat élete során.
Erre vágyik, és van rá lehetősége.”
(Yvette Poli)

Szekeres Julianna

biológia – testnevelő szakos általános iskolai tanár, gyógytestnevelő

Általános és középiskolai tanulmányaimat szülővárosomban, Hajdúböszörményben végeztem. Ezt kövezően a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán szereztem biológia és testnevelés szakos általános iskolai tanári képesítést. Tanulmányaim befejezése után két évig Tiszavárkonyban, majd a szolnoki Újvárosi Általános iskolában tanítottam szaktárgyaimat. 2007-ben fejeztem be a Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi karán a gyógytestnevelői szakot. Ettől kezdve gyógytestnevelőként  is dolgoztam iskolámban, később a Szent Tamás Görögkatólikus  Óvoda és Általános Iskolában /2010-13/, a SZOLGSZI Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézményében/ 2013-15/. 2015-től helyezkedtem el a JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézményében főállású gyógytestnevelőként. Közel 10 éve foglalkozom gyógytestnevelésre utalt gyerekekkel, a Szakszolgálati munkám során mély szakmai hitem mellett ésszerű, felelős szakmaiságra törekszem.

Szépné Örvendi Klaudia

ügyviteli alkalmazott

2015 augusztus óta dolgozom a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál. Feladataim közé tartozik ügyfelek tájékoztatása, eligazítása, szakembereink munkájának segítése és egyéb ügyviteli feladatok. Ezek mellett fő feladatom a Szakértői Bizottság adminisztratív tevékenységei.

Szórád Zoltánné

oligofrénpedagógia – szomatopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár

Diplomámat 1997-ben szereztem a Budapesti Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán.
1997-2012 évig a Szolnoki Városmajor úti Bölcsődében, az intézményes korai komplex fejlesztés területén végeztem munkámat.
2013 – évtől a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézményében  végzem a koragyermekkori intervenciót,prevenciót,korai komplex fejlesztést.
Hívatásomban fontos szempont számomra a gyermekek és családjaik megsegítése, hogy az élet minden területén egészséges személyiségként, egészséges lelkülettel boldogulhassanak, teljes értékű életet élhessenek.

“A gyermek világra nyitott lény. A simogatásra simogatással, a jó kedvre jó kedvvel, tevékenységre tevékenységgel felel.”
(Mérei Ferenc)

Tasi György

szakvizsgázott pedagógus, oligofrénpedagógia – pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár

Pályám során lehetőségem adódott a kisiskolás korú gyerekektől kezdve a középiskolás korú fiatalok nevelésével, tanításával, fejlesztésével foglalkozni. A legkülönbözőbb szociális hátterű, képességű, gyermekekkel foglalkoztam egyéni, kiscsoportos és osztály szinten. Nyolc éven át nevelőotthoni tanárként pszichésen sérült gyermekek nevelését végeztem csoportvezetőként. Másfél évig gyermekjóléti szolgálatban családgondozási és gyermek- védelmi területen tevékenykedtem. Általános iskolai tanárként lehetőségem volt egy osztályt nyolc éven át tanítani közismereti, művészeti tevékenységeken keresztül. Fejlesztő pedagógusként egyéni és kiscsoportos foglalkozások keretében segítettem tanulásban akadályozott, tanulási és viselkedési nehézségekkel küzdő gyermekeknek. Az alakuló, fejlődő gyermeki lény tiszteletbeli megismerése. Nevelőként, a gyermek környezeti háttereként, tanárként, követhető tekintélyként jelen lenni.

Tasyné Molnár Ildikó

szakvizsgázott pedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája – logopédia szakos gyógypedagógiai tanár

2013 januárjában végeztem a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intézetében. Időközben több továbbképzésen is részt vettem: Kulcsárné-féle mozgásterápia (60 óra), SINOSZ – A1 jelnyelvi tanfolyam (50 óra), SZÓL-E? tanfolyam (6 óra).
2015 júliusában sikeres gyógypedagógus szakvizsgát tettem az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Karán.
2012 decemberétől kezdve dolgozom logopédusként, a JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézményében. Terápiás munkámat jelenleg a Hétszínvirág Óvodában, Kodály Zoltán Általános Iskolában és a Szolnoki Tagintézményben végzem.

“A nevetés az élet sója. Nevessetek a tévedéseiteken, de okuljatok belőlük, űzzetek tréfát a megpróbáltatásaitokból, de merítsetek erőt belőlük, a nehézségeket tekintsétek vidám játéknak, de küzdjétek le őket!”
(Lucy Maud)

Tóth Lászlóné

tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár, tanító

Középiskolai tanulmányaimat a nagykőrösi Arany János Gimnázium és Szakközépiskola óvónői tagozatán végeztem 1981-ben. Egy évet dolgoztam óvónőként az Abonyi Tószegi Úti Óvodában. Majd felvételt nyertem a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolára ahol 1985-ben szereztem tanítói diplomát. A Somogyi Imre Általános Iskolában kezdtem dolgozni. Az első években matematikát tanítottam, majd alsó tagozaton első osztálytól felmenő rendszerben negyedik osztályig végeztem tanítói munkámat. Tanítványaimat az évek során számos tanulmányi versenyre készítettem fel. Nagy hangsúlyt helyeztem képességeik kibontakoztatására ezért szükségesnek tartottam tanulási képességeik fejlesztését is a tantárgyi követelmények teljesítéséhez. 2006-ban az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán gyógypedagógiai diplomát szereztem tanulásban akadályozottak szakon. Ettől kezdve fejlesztő pedagógusként dolgoztam az iskolában. 2014-ben lehetőségem nyílt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézményében elhelyezkedni. Jelenleg szakértői bizottsági tevékenységet látok el és a nevelési tanácsadásban illetve korai fejlesztésben veszek részt.

Turóczi Béláné

szakszolgálati titkár

2001 május 01-től vagyok a Pedagógiai Szakszolgálat dolgozója. Az első években fogadtam az ügyfeleket, gépeltem a szakvéleményeket. Munkakörömhöz tartozott a hozzánk forduló ügyfelek fogadása, eligazítása, lehetőségeimhez képest a segítségnyújtás.
Jelenleg a gazdasági ügyintézői feladatok ellátása tartozik a munkakörömbe. Igyekszem a kollégáknak segítséget nyújtani az ügyes-bajos dolgaikban és tartom a székhelyintézménnyel a kapcsolatot HR-es ügyekben.

“Mindenkinek joga van kételkedni a feladatában, és olykor el is tántorodhat tőle: csak elfeledkezni nem szabad róla.”

V. Szabó Tünde

klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus

Pszichológusi diplomámat 1999-ben szereztem Debrecenben, pszichológus-angol szakfordító szakon. Kezdetben jungi önismereti és elméleti módszerspecifikus képzéseket végeztem el. Pályámat Karcagon kezdtem, a nevelési tanácsadás területén dolgoztam különféle szervezeti keretek között. Munkatapasztalataim tagintézmény vezetőként és középiskolákban pszichológia és angol tanítás révén gazdagodtak. 2011-től a Szolnok Városi Óvodák óvodapszichológusaként dolgoztam. Az óvodás gyermekekkel kapcsolatos nevelési problémák megoldásában segítettem a szülőket, pedagógusokat. Felnőttképzésekben is részt vehettem oktatóként. 2014-ben kerültem a JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézményéhez. A szakértői bizottsági és a nevelési tanácsadás feladatellátásban veszek részt. Munkám részben diagnosztikus, részben terápiás jellegű. A szakvizsgát 2006-ben tettem le, a 4 éves klinikai szakképzést választottam. A folyamatos  szakmai és önismereti fejlődést fontosnak tartom, ezért emellett többféle tanfolyamot, képzést is elvégeztem az évek során. Szakmai fejlődésem szempontjából a pszichodráma önismereti csoportot emelném ki. Jelenleg a családterápiás képzés befejező szakaszában tartok, valamint legutóbb okleveles rajzvizsgálati szakértő képesítést szereztem. Pályám kezdete óta rendszeresen járok esetmegbeszélő, szupervíziós csoportokba.

„ A szeretet természete az, hogy kiárad, hogy jóakarattal gazdagít, kihozza a növekedést a botladozó gyermekből, gyógyítja a betegeket, tanítja a tudatlanokat, egyszóval mosolyt csal az arcukra… Az ember természete az, hogy szeretetben éljen, ő maga is szeressen, önzetlenül jót tegyen.”
(Böjte Csaba)

 Zentai Beáta

Diplomámat a Nyíregyházi Főiskola közgazdász képzésén, pénzintézeti szakirányon szereztem, mellette pedig elvégeztem a Szent István Egyetem ifjúságsegítő képzését. Legutóbb pedig gyógypedagógiai asszisztens képzésen vettem részt, melynek vezető oktatója, Csibi Enikő főigazgató asszony volt. Pályafutásom során, több területen megfordultam, vendéglátó-ipar, kereskedelem, logisztikai területen, és gyermekvédelemben is. Hitvallásom, az élethosszig tartó tanulás, az egymás iránti tisztelet, fontos hogy vegyük észre, ha valaki segítségre szorul. A Szolnoki tagintézet dolgozójaként fontosnak tartom az intézmény által képviselt értékrendet magamévá tenni, és ennek megfelelően végezni munkakörömet. Az intézményben uralkodó értékrend pedig, a kliensek által bizalommal felkeresett, magas színvonalon, magas szakértelemmel működő Szakszolgálat.