Tiszafüred 5350 Tiszafüred, Fő út 26.
Telefon: 59/351-098
E-mail: tiszafured@jnszmpsz.hu
tiszafured
Krómi Zoltánné
mb. Tagintézmény-igazgató
Rédainé Kisnémet Nóra
Tagintézményigazgató – helyettes

Nyitvatartási rendünk:   

Hétfő:            7.45 – 16.00
Kedd:             7.30 – 16.30
Szerda:          7.45 – 16.00
Csütörtök:    7.45 – 16.00
Péntek:         7.45 – 14.00

Idézet

„Ha valakit olyannak látsz, amilyen éppen most,
ezzel visszatartod őt a fejlődésben.
De ha olyannak látod, amilyenné lehetne, ezzel előresegíted őt életútján.”
(Goethe)

INTÉZMÉNYI BEMUTATKOZÁS

Szakszolgálatunk, Tiszafüred város központjában, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda épületében található. Intézményünk kellemes környezetben, elhivatott szakemberekkel, szépen berendezett foglalkoztató-fejlesztő szobákkal, sok-sok eszközzel várjuk a hozzánk forduló klienseket. Tagintézményünk a Tiszafüredi járás településein nyújt szakmai szolgáltatást immár 25 éve: Tiszafüred, Tiszaszőlős, Tiszaderzs, Tiszaszentimre, Tiszaigar, Tiszaörs és Nagyiván.  Feladatainkat elsősorban a szakszolgálatban látjuk el. Egyes feladatok, mint az óvodai logopédiai és nevelési tanácsadás keretében megvalósuló prevenciós fejlesztés a gyermek intézményében történik. Kis létszámú, de rugalmas, a felmerülő új igényekhez és változásokhoz jól alkalmazkodó közösség vagyunk. A zökkenőmentes működés, szakmai biztonság, kiszámíthatóság megteremtése elsődleges szempont a számunkra. Fő célunk az intézmény sokszínű szolgáltatásait igénybevevő kliensek elvárásainak megfelelő, a Fenntartó igényeihez alkalmazkodó, hatékony és eredményes gyermekközpontú beavatkozás. Intézményünk fő nevelőereje az elfogadó légkör, a magas fokú tolerancia, mely által egészséges, önmagukban bízó, képességeiknek megfelelő tudással rendelkező gyermeket segíthetünk fejlődésében. Hosszútávú célunk megteremteni a stabil működést, a folyamatos fejlődést, a kollégák szakmai kiteljesedését, melyek a szakszolgálat szakmai hírnevét, megbecsülését, elismerését szolgálják.

Intézményünk várja a gyermek fejlődésében tapasztalható elmaradással, tanulási nehézséggel és pszichés problémákkal küzdő klienseket születéstől a középiskolás korosztályig.

Szakmai segítségünket kérhetik: szülők/gyámok, területileg illetékes oktatási intézmények, gyermekorvosok, védőnők és család- és gyermekvédelmi intézmények.

Fogadóórák:

Helyszíne: JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat Tiszafüredi Tagintézménye 5350 Tiszafüred Fő út 26.
Szabóné Bukta Henrietta: péntek 8:00 – 9:00
Krómi Zoltánné:
minden hónap első kedd: 13:00 – 14:00
Rédainé Kisnémet Nóra: minden hónap első csütörtök: 8:00 – 9:00
Marton Ibolya: minden hónap első szerda: 14:00 – 15:00

jovőkép

Fő célunk a tagintézményünk szolgáltatásait igénybevevő kliensek elvárásainak, a fenntartó igényeinek és a törvényi előírásoknak való megfelelés a hatékony és eredményes szakmai beavatkozás megtartásának érdekében.

Törekszünk az ellátási területünkön a legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtani a szakértői bizottsági tevékenységben (járási szinten), a logopédiai ellátásban, a nevelési tanácsadásban, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozásban, kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozásában.

Fontos szempont, hogy továbbra is biztosítani tudjuk klienseink számára a szakszolgálati ellátást nem csak az oktatási-nevelési intézményekben illetve a szakszolgálatban, hanem egyes szakszolgálati feladatoknál, különleges igény esetén a gyermekek otthonában is.

Dolgozóink emberileg és szakmailag is elhivatottan, a gyermekek iránt megőrzött szeretettel, tisztelettel végzik munkájukat. Fő célunk megtartani továbbra is a klienseink maximális elégedettségét szakmai munkánkkal kapcsolatban.

A személyi feltételeken túl stabilitásunk alapját képezi a feladatellátásunkat biztosító megfelelő tárgyi és infrastrukturális feltételek biztosítása, melyekkel hatékonnyá tesszük munkavégzésünket.

Hosszú távú célunk megteremteni a stabil működést, a folyamatos fejlődést, a kollégák szakmai kiteljesedését, a jó kliens kapcsolatokat, melyek mind a szakszolgálatunk szakmai hírnevét, megbecsülését, elismerését szolgálják.