Munkatársaink

Szabóné Bukta Henrietta Éva

klinikai szakpszichológus, tagintézmény-igazgató (jelenleg GYED – en van)

Tiszafüreden születtem és itt végeztem általános- és középiskolai tanulmányaimat. A gimnázium befejezése után 1995-ben jelentkeztem a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar pszichológia szakára. Pályaválasztásomat nagyban befolyásolta az a tény, hogy mindig szerettem emberekkel foglalkozni, segítséget adni számukra. Életemben több olyan ember volt, akiktől én is megkaptam ezt a lelki – érzelmi – erkölcsi támogatást. A pedagógusi pálya szintén benne volt a választási lehetőségek között óvodáskorom óta. Így ötvöződött mára munkámban a pszichológia és a pedagógia egységessége. A DEOEC-en szerzett pszichológusi tanulmányaimat követően, 2001. szeptember – 2002. szeptember között Budapesten a Ferencvárosi Nevelési Tanácsadóban iskolapszichológusként dolgoztam. A szakszolgálati munkámmal párhuzamosan a Vakok Állami Intézetében is dolgoztam, ahol látásukban sérült, vak embereknek nyújtottam pszichológiai megsegítést, támogatást.
2004-től a Debreceni Egyetem Pszichiátriai Tanszékén klinikai szakpszichológusként dolgoztam. Az egyetemi munkám során szereztem meg felnőtt klinikai pszichológiai szakvizsgámat. Az Orvos- és Magatartástudományi Tanszékeken rendszeresen oktattam angol és magyar nyelven orvostanhallgatókat orvosi pszichológiai gyakorlatokon és előadásokon. Oktatói munkám mellett klinikai területen is nagy tapasztalatot szereztem egyéni és csoportos terápiás munkákban.
Ezen szakmai tapasztalatokkal kezdtem meg pszichológusi munkámat az akkoriban még Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola Pedagógiai Szakszolgálatánál és 2012. december 1-től látom el a szakszolgálat tagintézmény-igazgatói feladatát. Folyamatosan arra törekedtem, hogy minél jobban megismerjem és megtanuljam a szakszolgálati, pedagógiai munka finomabb munkarészleteit is, mely sokszor nagy kihívást jelent számomra, mint pszichológusnak.
Szakmai munkám során törekszem meglévő ismereteim, tudásom gyarapításával, elméleti és gyakorlati tapasztalatok megszerzésével pszichológusi és pedagógusi továbbképzések során. 2015-ben sikeres Pedagógus II. minősítését szereztem.
Tagintézmény-igazgatóként külső helyszíneken is méltón képviselem a szakszolgálat jó hírnevét, szakmai és humán értékeit. A kliensekkel, feletteseimmel és kollégáimmal egyaránt korrekt és hatékony munkakapcsolatot alakítok ki, úgy érzem, elismerik munkámat, szakmai és emberi törekvéseimet.

Krómi Zoltánné

szakvizsgázott pedagógus, általános iskolai tanító, fejlesztőpedagógus, inkluzív nevelés okleveles tanára, tagintézmény-igazgató helyettes

A Debreceni Tanítóképző Főiskolán végeztem tanítói szakon 1986-ban. Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán 2004-ben szakvizsgáztam az Egyéni bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztő pedagógiája szakon, majd 2010-ben fejlesztő – differenciáló szakpedagógusi végzettséget szereztem. Egerben MA képzés keretében az inkluzív nevelés tanára szakon 2014-ben végeztem.
Nevelési tanácsadás keretében évek óta tartok prevenciós foglalkozásokat óvodások részére, valamint tanulásmódszertani tréningeket általános és középiskolás tanulók számára egyéni illetve csoportos formában. Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása során tehetségkoordinátorként tehetségszűréseket végzek, pedagóguskonzultációkat, előadásokat tartok. Az óvodás és az első osztályos gyermekek részére „Palánta” csoportokban tehetséggondozás feladatot látok el. 2018 óta mesterpedagógus vagyok.

Mályiné Koór Cecília

óvodapedagógus, gyógypedagógus logopédia szakirányon, szakvizsgázott pedagógus

A középiskola befejezését követően a Hajdúböszörményi Óvóképző Főiskolán diplomáztam óvodapedagógusként. Munkám során azonban egyre több magatartásproblémás, beszédhibás, és részképesség zavaros, -hiányos gyermekkel találkoztam, akik speciális megsegítést igényeltek. Ez indított el a gyógypedagógia irányába. 2010-ben sikeres államvizsgát tettem a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kar gyógypedagógia-logopédia szakán. 2012 decemberétől dolgozom a JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat Tiszafüredi Tagintézményében logopédus munkakörben. Igyekeztem kihasználni a lehetőségeket, hogy szakterületemen minél több elméleti és gyakorlati tudásra tegyek szert (Diszlexia, diszgráfia prevenció, korrekció 6-12 éves gyermekek számára, A nyelvlökéses nyelés elmélete és gyakorlatorientált terápiája, Felnőttkori szerzett nyelvi-kommunikációs zavarok kezelése a klinikai logopédiában). Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán 2015-ben szakvizsgáztam tanügyigazgatási-szakértői szakon. Logopédusként munkám során foglalkozom a nyelvi fejlődés és kommunikáció zavaraival kiejtési hibák (pöszeség) javításával, megkésett, akadályozott beszédfejlődés, a dadogás, hadarás, orrhangzós beszéd korrekciójával, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia prevencióval és korrekcióval, valamint logopédiai szűrést, vizsgálatot és terápiát biztosítok a kliensek számára. Igény szerint részt veszek a korai fejlesztésben és a szakértői bizottság munkájában is. Gyakorlatvezetőként lehetőségem nyílik átadni a megszerzett tapasztalatokat a logopédus hallgatóknak.  A folyamatos megújulás elengedhetetlen a gyógypedagógiában, ezért kiemelt szerepet kap az életemben a továbbtanulás és képződés.
2017-ben Pedagógus II. minősítést és 2019-ben Mesterpedagógus minősítést kaptam.

Dombrádi Annamária

pszichológus

Debreceni születésűként  pszichológusi diplomámat a Debreceni Egyetemen interperszonális és interkulturális szakirányon szereztem. A tiszafüredi tagintézményben 2019. szeptemberétől dolgozom. Két szakterületet látok el: nevelési tanácsadás, szakértői bizottsági tevékenység. Igyekszem legjobb tudásom szerint segíteni a gyermekeknek és szüleiknek a pszichológiai terápia során.

Tóth Judit

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár

Óvodapedagógus-tanító, szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, 1997-ben érettségiztem Tiszafüreden, majd alapszakos diplomáimat (óvodapedagógus-tanító) a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán szereztem. 5 évig óvodapedagógusként dolgoztam, itt éreztem szükségét a gyógypedagógiai szakosodásnak. 2005-ben a NYME-ATIF karán Győrben vehettem kézbe gyógypedagógusi oklevelem tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányról. 2008-tól Budapesten dolgoztam a pedagógiai szakszolgálatnál, közben fejlesztőpedagógusi szakvizsgát tettem 2011-ben. 2018-ban minősítő-eljárás során sikeres pedagógus II. fokozatot szereztem. Folyamatosan továbbképzéseken veszek részt, hogy bővítsem ismereteimet; amit gyakorlatban is hasznosítok.

Főbb feladataim:

  • óvodáskorú gyermekek szűrése, prevenciós foglalkozások
  • korai fejlesztés kisgyermekeknek
  • diagnosztikai vizsgálatok, szakvélemények készítése
  • iskoláskorú gyermekek preventív fejlesztése
  • konzultáció szülőkkel, pedagógusokkal
  • tanácsadás szülőknek.

Rédainé Kisnémet Nóra

klinikai gyermek szakpszichológus

Jászfényszaruról származom. 2009-ben végeztem a Debreceni Egyetemen, mint pszichológus és szakfordító. Ezt követően kezdtem dolgozni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszafüredi Tagintézményében. 2014-ben gyermek és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus végzettséget szereztem. 2016 és 2020 között gyermekeimmel voltam Gyeden/Gyesen, 2021 januárjában kezdtem újra a munkát. Szakértői bizottsági tevékenységet és nevelési tanácsadási feladatokat látok el.

Valentényi – Kocsis Boglárka

pszichológus (jelenleg GYED – en van)

Madarászné Kis Tünde

szakszolgálati titkár

2011 szeptember 1-től dolgozom a Szakszolgálatnál. Beosztásommal összefüggő végzettségem: Gimnáziumi érettségi, számítógépes-szoftverüzemeltető, valamint tb. és bérügyintézői szakelőadó képzések. Munkakörömhöz tartozik mindenféle adminisztrációs munka elvégzése az iktatástól a szakvélemények összeállításáig. Különböző statisztikák, táblázatok kitöltése, jegyzőkönyvek gépelése. Fogadom a beérkező ügyfeleket, eligazítom őket, és lehetőségeimhez képest próbálok nekik segítséget nyújtani. A kollégák kéréseinek eleget téve, igyekszem a munkájukat segíteni.

Kendreiné Kis Erzsébet 

takarítónő

 

Megbízásban dolgozó munkatársaink:

Csetnekiné Nagy Barbara Noémi
tanácsadó szakpszichológus

Mári Anita Mária
szociálpedagógus (logopédiai szakirányon végzős hallgató)

Bodóné Marek Gabriella
logopédus

Gacsalné Zsoldos Ibolya
gyógypedagógus

Nagyfejeőné Poczók Csilla
logopédus

Marton Ibolya
gyógypedagógus