Munkatársaink

Tiszafüredi Tagintézmény munkatársai a 2022-2023-as tanévben.

Szabóné Bukta Henrietta Éva
klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus, tagintézmény igazgató

Tiszafüreden születtem és itt végeztem általános – és középiskolai tanulmányaimat. A gimnázium befejezése után 1995-ben jelentkeztem a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar pszichológia szakára. A DEOEC-en szerzett pszichológusi tanulmányaimat követően, 2001. szeptember – 2002. szeptember között Budapesten a Ferencvárosi Nevelési Tanácsadóban iskolapszichológusként dolgoztam. A szakszolgálati munkámmal párhuzamosan a Vakok Állami Intézetében is dolgoztam, ahol látásukban sérült, vak embereknek nyújtottam pszichológiai megsegítést, támogatást.
2004-től a Debreceni Egyetem Pszichiátriai Tanszék pszichológusa voltam. Az egyetemi munkám során szereztem meg klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus vizsgámat. 2012. szeptemberében kezdtem meg pszichológusi munkámat az akkoriban még Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola Pedagógiai Szakszolgálatánál és 2012. december 1-től látom el a szakszolgálat tagintézmény igazgatói feladatát. Folyamatosan arra törekedtem, hogy minél jobban megismerjem és megtanuljam a szakszolgálati, pedagógiai munka finomabb munkarészleteit is, mely sokszor nagy kihívást jelent számomra, mint pszichológusnak.
Szakmai munkám során törekszem meglévő ismereteim, tudásom gyarapításával, elméleti és gyakorlati tapasztalatok megszerzésével pszichológusi és pedagógusi továbbképzések során. 2015-ben sikeres Pedagógus II. minősítését szereztem.
Tagintézmény igazgatóként külső helyszíneken is méltón képviselem a szakszolgálat jó hírnevét, szakmai és humán értékeit. A kliensekkel, feletteseimmel és kollégáimmal egyaránt korrekt és hatékony munkakapcsolatot alakítok ki, úgy érzem, elismerik munkámat, szakmai és emberi törekvéseimet. Gyermekkel tartott óraszámban nevelési tanácsadáson pszichológiai terápiákat tartok és szakértői vizsgálatokat végzek.

Krómi Zoltánné
szakvizsgázott pedagógus, általános iskolai tanító, fejlesztőpedagógus, inkluzív nevelés okleveles tanára, tagintézményigazgató – helyettes

A Debreceni Tanítóképző Főiskolán végeztem tanítói szakon 1986-ban. Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán 2004-ben szakvizsgáztam az Egyéni bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztő pedagógiája szakon, majd 2010-ben fejlesztő – differenciáló szakpedagógusi végzettséget szereztem. Egerben MA képzés keretében az inkluzív nevelés tanára szakon 2014-ben végeztem.
Nevelési tanácsadás keretében évek óta foglalkozom óvdás gyermekekkel, valamint tanulásmódszertani tréningeket általános és középiskolás tanulók számára egyéni illetve csoportos formában. Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása során pedagóguskonzultációkat, előadásokat tartok. Munkámat a gyermek központúság, magas fokú empátia, pontosság és szakmai alázat jellemzi. Törekszem a folyamtos szakmai megújulásra, a megszerzett elméleti tudás gyakorlati alkalmazására. 2018 óta mesterpedagógus vagyok.

Rédainé Kisnémet Nóra
gyermek és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus

Jászfényszaruról származom. 2009-ben végeztem a Debreceni Egyetemen, mint pszichológus és szakfordító. Ezt követően kezdtem dolgozni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszafüredi Tagintézményében. 2014-ben gyermek és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus végzettséget szereztem. Szakértői bizottsági tevékenységet és nevelési tanácsadási feladatokat látok el, igyekszem segíteni a hozzám forduló szülők, nevelőszülők, és pedagógusok munkáját, a gyermekek és tanulók beilleszkedését.

Marton Ibolya
gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája szakos tanár

Egerben születtem, első diplomámat az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola biológia-technika szakán szereztem. Hallássérült gyerekek oktatását végző EGYMI-ben kezdtem dolgozni – és összesen 18 évig tevékenykedtem itt – ezért elvégeztem a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola szurdopedagógia szakát, majd az ELTE bölcsész karán pedagógiai végzettséget szereztem. A JNSZMPSZ Tiszafüredi Tagintézményben több éve dolgozok. Egyéni TSMT terapeuta tanúsítvány megszerzésére nyílt lehetőségem, amit a mai napig jól hasznosítok a korai fejlesztésben és a nevelési tanácsadás keretében. Hiszem, hogy „A mozgás adja azt a természetes energiát, amely egyaránt gyógyítja a testet és a lelket.” (A.J.Christian)

Valentényi – Kocsis Boglárka
pszichológus (jelenleg GYED – en)

Madarászné Kis Tünde
szakszolgálati titkár

2011. szeptember 1-től dolgozom a Szakszolgálatnál. Beosztásommal összefüggő végzettségem: Gimnáziumi érettségi, számítógépes-szoftverüzemeltető, valamint tb. és bérügyintézői szakelőadó képzések. Munkakörömhöz tartozik az adminisztrációs munka elvégzése az iktatástól a szakvélemények összeállításáig, különböző statisztikák, táblázatok elkészítése, jegyzőkönyvek gépelése. Fogadom a beérkező ügyfeleket, eligazítom őket, és lehetőségeimhez képest próbálok nekik segítséget nyújtani. A kollégák kéréseinek eleget téve, igyekszem a munkájukat segíteni.

Kendreiné Kis Erzsébet
takarító

Rásó Tünde
közcélú foglalkoztatott

 

Külsős dolgozó munkatársaink:

Bodóné Marek Gabriella
gyógypedagógus logopédus szakirány

Gacsal Márta
tehetségfejlesztő tanár

 Mályiné Koór Cecília
gyógypedagógus logopédus szakirány

 Miklós Andrea
gyógypedagógus tanulásban akadályozottak szakirány és autizmus spektrum zavarok szakirány

Nagy Barbara Noémi
tanácsadó szakpszichológus